گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهضت امام خمینی بوده و بایستی در مراسم امام راحل نسبت به فرهنگ سازی آن اهتمام شود !
گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهضت امام خمینی بوده و بایستی در مراسم امام راحل نسبت به فرهنگ سازی آن اهتمام شود !

جلسه مشاوران جبهه مردمی گام دوم انقلاب با حضور اقای دکتر عارف بهروز مدیرکل و بقیه اعضا تشکیل گردید .و برنامه ریزی برای مشارکت در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی نیز صورت گرفت .

 *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز در خصوص دو سند راهگشا بیان داشت : دو منشور بسیار گرانبها و راهبردی و راهگشای امور در اختیار ماست ، که بایستی نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام داشته باشیم ، وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط امام خامنه ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ صادر شده است .

* ایشان در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب  اظهار داشت :  این بیانیه به خوبی وضعیت پیش از انقلاب را ترسیم کرده و دستاوردهای چهل اول انقلاب را تشریح کرده و برای اینده انقلاب هفت راهبرد اساسی تعیین کرده است ، که بایستی مبنای برنامه ریزی نهادهای مختلف قرارگیرد و جوانان که مخاطب آن هستند ، بایستی مطالبه گری کرده تا تحقق یافته و تمدن نوین اسلامی ایجاد گردد .

* وی در خصوص فرهنگ سازی گام دوم انقلاب گفت : بایستی ضمن فرهنگ سازی ، زمینه بروز اجرای انرا فراهم ساخت و مواظب باشیم تا بلایی که حسن روحانی بر سر اقتصاد مقاومتی اورد ، که لفظا بیان میداشت که در راستای اقتصادی مقاومتی ولی بدان عمل نمیکرد ، این افت مهلت در خصوص بیانیه گام دوم رخ ندهد .

* ایشان در خصوص ترویج گام دوم در مراسم ارتحال امام بیان داشت :  با توجه به اینکه گام دوم انقلاب در راستای بیانات امام راحل می باشد ، لذا بایستی در فرصت مراسم ارتحال امام نسبت به ترویج ان اهتمام ورزید .