بنیاد شهید موظف به تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران است
بنیاد شهید موظف به تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران است

در ماده۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران برای عموم ایثارگران پیش‌بینی شده است…

تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای عموم ایثارگران پیش‌بینی شده و بنیاد شهید موظف است منافع عموم ایثارگران را در آن پیش‌بینی کند.

بیش از یک دهه از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌گذرد و نشر آن در روزنامه رسمی در اسفندماه سال ۱۳۹۱ ذکر شده  است ولی در تفسیر دولت فعلی بر اساس آیین نامه اجرایی فصل ششم که به خطا نگارش شده است می باشد.

آیا دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران طی یک دهه اخیر هیچ مسئولیتی در تاسیس صندوق ذخیره ایثارگران نداشته است.

چرا بر خلاف ماده ۴۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  تاکنون کوچک‌ترین اقدامی درخصوص تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران از سوی متولیان امر  انجام نشده است.

قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت، مجوز افتتاح حساب را برای مشمولین قانون حالت اشتغال دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی کرده بود. بر این اساس در ماده۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران برای عموم ایثارگران پیش‌بینی شده است و در تشکیل آن بنیاد شهید موظف شده است منافع عموم ایثارگران را لحاظ کند.

اما سؤالی که بایستی از متولیان امر پرسید این است که چرا تاکنون بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدامی نسبت به تشکیل صندوق نداشته‌است و مسئولان بنیاد در این مدت طولانی چه پاسخی برای حقوق تضییع شده ایثارگران دارند؟

همچنین با تسهیلاتی که در اساسنامه تشکیل صندوق‌های ذخیره وجود دارد موجودی این صندوق می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای ایثارگران باشد.

نمایندگان مجلس به‌ دلیل وظیفه‌ای که برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس دارند، از دولت سؤال کنند که چرا تا به حال این صندوق تشکیل نشده است؟

|| برگرفته از فضای مجازی