سیاست ماست بازی سیاست بازان / سیاست ماستی در ضرب المثلهای ماستی
سیاست ماست بازی سیاست بازان / سیاست ماستی در ضرب المثلهای ماستی

در این نوشتار پنج سکانس از حادثه ماست پاشی اخیر تبیین شده و همچنین ضرب المثل های ماستی در این حادثه ماستی بیان شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

ماست، یکی از فراورده‌های شیرگاو، گاومیش، گوسفند، بزو…. است که با تخمیر توسط باکتری‌ها تولید می‌شود ودارای خواص زیادی بوده و محبوب غذای خانواده های ایرانیست ولی خواص دیگری هم دارد ….

پرده اول : بدنبال اغتشاشات برنامه ریزی شده دشمنان خارجی که در پاییز ۱۴۰۱ درداخل اجرا شد ، ویکی از پیامدهای ان ترویج علنی بی حجابی بود.

پرده دوم : مردم  مسلمان از پدیده ناهنجاری بی حجابی علنی بسیار ناراحت و معترض هستند . برخی مسئولین هم در خواب تشریف دارند .

پرده سوم : یک نفر براثر ناراحتی ، کار خطایی کرده و در یک مغازه ای یک کاسه ماست سر دونفر که رعایت حجاب نکرده اند می ریزد .

( گرچه با بررسی فیلم دوربین مداربسته هنگام ماست ریختن رو سر دو خانم ، احتمال ساختگی بودن را تقویت می کند که شاید مثل موج سواری دروغ مرگ مهسا ، فتنه ای برای محکومیت و ساکت کردن آمرین به معروف بوده وبه شکلی دیگر بتوانند موج سواری کنند . )

پرده چهارم : نهاد مسول طرفین را جلب و پرونده قضایی تشکیل میشود .

پرده پنجم: اصلاح طلبان که بجز پرونده سیاه چیزی در چنبره خود ندارند ، با عقده‌های شخصی و بغض و کینه‌ی فردی از یک «کاسه ماست»، یک راهبرد کلان سیاسی_امنیتی درحوزه هسته ای کشور را استنتاج کرده و عمل یک فرد را به نظام و مسایل کلان ربط می دهند ؛ تا بلکه دشمنان فشار دیگری برکشور بیاورند و مجال دیگری بر شعله ور شدن اغتشاشت شود .

ضرب المثل های ماستی

جناب کرباسچی با ارتباط دادن ماست ریزی با صنعت صلح امیز هسته ای کشورمان ، تصور کرده که  می تواند ” از آب کره بگیرد” . درحالیکه مطالب بی ربطش مشمول این ضرب المثل «ماست و دروازه را یکی کردن »  می باشد ، دو مطلب متفاوت را که هیچ ارتباطی به هم ندارند و در کلام به هم ربط داده است . طیف اصلاح طلب با داستان سازی های ماستی بدنبال :” ماست مالی کردن پرونده سنگین خسارات وارده شان به کشور هستند. و با سوژه یابی دنبال “ماست خور دولت انقلابی را گرفتن ” هستند .ولی وضعیت اینها بگونه ای شده که  در افواه مردم جا افتاده که” اگه بگه ماست سفیده من میگم سیاهه ” !

این جماعت ” ماست باز ” و”ماست فروش که دردوره مسولیتشان مشغولخمیر بازی ماستبودند و  بعد از عملکرد فاجعه بار حسن روحانی ، ” ماستهاشان اب انداخته ” و با توجه به اینکه ” هیچ بقالی نمیگه ماستم ترشه “ ، “ماست هایشان را کیسه کردند” ، اینک بدنبال اینند که با فریب افکار عمومی بگونه ای عمل کنند که بعضی باور کنند ، که اگر به جهاد تبیین عمل نکنیم مشمول این ضرب‌المثل «از ماست که بر ماست» می شویم .

اگر قرار بر این تعمیمهای ناروا باشد ، بدلیل کار آقای نجفی اصلاح طلب در قتل فجیع همسرش با اسلحه ، باید ،این طیف بعنوان عناصر خطرناک، اجازه تردد در شهر داده نشود !

نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم ( شیرزاد) ، گرای پرونده‌سازی علیه فعالیت اتمی ایران را به دشمنان داد، حالا جناب کرباسچی با سو سابقه اش در شهرداری تهران ، دلواپس صلح‌آمیز بودن انرژی هسته‌ای کشور می‌شود!

و برجام پرخسارت ؛ تورم چند برابری و صدها مورد از عملکرد خسارت بار این جماعت !

وقتی سرکرده رژیم صهیونیستی می‌گوید اصلاح‌طلبان سرمایه اسرائیل در ایران هستند، منظورش همین ها است!

سخن پایانی :

کار آن فرد ماست پرت کن، خطا و محکوم بوده اما تعمیم آن به انرژی هسته ای توسط مدعیان اصلاحاتی ، کار انان را بشدت به ابتذال و خودزنی و ماست خوری! کشانده است . و منتظریم این تابستان هم بیاد ” آش شله ماستی ” ، خورشت ماست “، ” نون و ماست ” و ” ماست و خیار” بخوریم و ببینیم دیگه این جماعت ماست باز چه غلطی بخواهند بکنند!