شهیدی دیگر از مدافعان حرم
شهیدی دیگر از مدافعان حرم

مستشار نظامی ایران پاسدار «مقداد مهقانی» که در حمله اخیر زخمی شده بود، ساعاتی قبل به شهادت رسید.

? شهادت مجروح حمله تروریستی رژیم صهیونسیتی به دمشق؛

پاسدار مدافع حرم
شهـید مقداد مهقانی?
همرزم شهید میلاد حیدری?

شهید دوم‌ حمله‌ اسرائیل‌ به‌ سوریه
پرکشیدنت در رمضان مبارک..