شب سال تحویل در مزار شهدای تبریز
شب سال تحویل در مزار شهدای تبریز

مردم غیور و بامعرفت تبریز، لحظات تحویل سال نو را در جوار شهدا گذراندند…

مردم غیور و بامعرفت تبریز، لحظات تحویل سال نو را در جوار شهدا گذراندند.

درحالیکه لحظه سال تحویل ۱۴۰۲، نیمه شب بود اما مردم غیرتمند شهر تبریز این لحظات را با زیبایی و اشتیاق فراوان در مزار شهدای تبریز سپری کرده و سال را با دعای شهیدان تحویل نمودند.

تصاویری که ملاحظه می کنید، مربوط به این لحظات دلنشین است:

 

عکاس: رزمنده بهزاد پروین قدس