دیدار همرزمان با همرزم شهید
دیدار همرزمان با همرزم شهید

دیدار همرزمان با همرزم شهید در این نوشتار چکیده ای زندگی نامه جانباز شهید مسعود ترابی و نیز دیدار همرزمان با همرزم شهید خویش بر سرمزارش ارایه شده است . دکتر سید جواد هاشمی فشارکی   شهید مسعود ترابی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۴ بدنیا امد . و در فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۳ در […]

دیدار همرزمان با همرزم شهید

در این نوشتار چکیده ای زندگی نامه جانباز شهید مسعود ترابی و نیز دیدار همرزمان با همرزم شهید خویش بر سرمزارش ارایه شده است .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 

شهید مسعود ترابی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۴ بدنیا امد . و در فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۳ در عملیات های گوناگون شرکت کرد و در چندین مرحله مجروح شد. وی سرانجام در سال ۶۳ در منطقه عملیاتی شلمچه شیمیایی و و از ناحیه دست و پا  در سن ۲۱ سالگی مجروح شد.

عصر روز جمعه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ پس از سالها تحمل رنج و درد جانبازی در ۵۴ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست .

پیکر جانباز شهید مسعود ترابی صبح روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ پس از تشییع در شهرری در بهشت زهرای تهران قـطعـه :۲۷ – ردیـف :۶۴ – شـماره :۱مکرر بخاک سپرده شد .

روحش شاد و یاد و راهش مستدام باد .

همرزمان در سالگرد جانباز شهید مسعود ترابی در سالگرد وی در صبح جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

ایستاده از راست :  حمید فرد صفر ، حمیدکربلایی ، محمدکریملو ، مجید رضایی ، رضا محمدی راه ،  هدایتی  ، ابراهیمی  ، جعفری  ، سید جواد هاشمی فشارکی ، میهمان ، عاشری

نشسته از راست  :  محمود لطفی  ،  نیکبخت  ، منصور میرزا باقی