باز هم حضور پر شور روحانیت در یکی دیگر از صحنه های انقلاب اسلامی/راهپیمایی ۲۲بمن ۱۴۰۱
باز هم حضور پر شور روحانیت در یکی دیگر از صحنه های انقلاب اسلامی/راهپیمایی ۲۲بمن ۱۴۰۱

امروز برایم جالب بود و تا کنون ندیده بودم که این عزیزان به صورت گسترده با لباس روحانیت حضور پیدا کنند زیرا که در گذشته ترجیح می دانند که با لباس شخصی وارد راهپیمایی ها بشوند

هر کجا حضور پر رنگ روحانیت در کنار مردم سلحشور و انقلابی بوده است جلوه های دیگری از همبستگی های مردم و روحانیت خود را نشان داده است.

امروز برایم جالب بود و تا کنون ندیده بودم که این عزیزان به صورت گسترده با لباس روحانیت حضور پیدا کنند زیرا که در گذشته ترجیح می دانند که با لباس شخصی وارد راهپیمایی ها بشوند اما امروز فرق می کرد و در اکثر حتی عکس های عمومی هم حضور آنان به صورت ملبس کاملا قابل مشاهده است.

امیدوارم در مراسمات اجتماعی بعدی هم اینگونه باشد. تصاویر حضور این عزیزان و همینطور تصاویر مربوط به حضور ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی در راهپیمایی امروز ۲۲بهمن ۱۴۰۱ را می توانید از ( اینجا )ملاحظه فرمایید.

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : ایثارپرس