انقلابی که دشمنان در آن می دمند، یک هزارم انقلاب ۵۷ هم نیست ! انقلاب اسلامی بی بدیل بوده، پایداراست و به ظهور حضرت حجت (عج) متصل میشود !
انقلابی که دشمنان در آن می دمند، یک هزارم انقلاب ۵۷ هم نیست ! انقلاب اسلامی بی بدیل بوده، پایداراست و به ظهور حضرت حجت (عج) متصل میشود !

در مراسم معاونت مهندسی ستاد کل سپاه پاسداران در ۲۸ ابان ماه ۱۴۰۱ ، سخنران بین نمازظهر و عصردر نمازخانه معاونت مهندسی ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی با موضوع : « مقایسه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با حوادث پائیز ۱۴٠۱ » بود .که توضیحات تفضیلی آن بیان شده است .