روایت سردار صفوی از تغییر راهبرد عملیاتی ایران از جبهه‌های جنوب به شمال‌غرب
روایت سردار صفوی از تغییر راهبرد عملیاتی ایران از جبهه‌های جنوب به شمال‌غرب

در شصت و نهمین جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشکر «سید یحیی صفوی» در خصوص تغییر راهبرد عملیاتی ایران از جبهه‌های جنوب به جبهه‌های شمال‌غرب گفت‌وگو شد.

شصت و نهمین جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشکر دکتر سید یحیی رحیم صفوی برگزار و در خصوص تغییر راهبرد عملیاتی ایران از جبهه‌های جنوب به جبهه‌های شمال غرب گفت‌وگو شد.

مواردی مانند وضعیت جبهه‌های شمال‌غرب، وضعیت جبهه‌های جنوب بعد از عملیات کربلای ۸ و همچنین میزان آمادگی نیرو‌های دشمن در منطقه جنوب بحث شد و نقطه نظرات سردار صفوی در این زمینه اخذ شد.

سردار صفوی معتقد بودند که رزمندگان اسلام در تمام ادوار جنگ و حتی در این مقطع به‌طور کامل آماده اجرای دستورات حضرت امام (ره) بودند و هر تصمیمی حضرت امام (ره) می‌گرفت رزمندگان اسلام تا پای جان برای اجرای این تصمیمات آماده بودند.

انتهای پیام