اعلام الحاق مردم کشورهای همسایه به ایران به صلاح نیست !
اعلام الحاق مردم کشورهای همسایه به ایران به صلاح نیست !

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

مطالبی در خبرها و سپس فضای مجازی منتشر میشود ، که گرچه سرور و خوشحالی بهمراه دارد ولی نگرانی هایی را نیز به همراه دارد . مانند این خبر :” شبکه‌ی سحر آذری زبان جمهوری اسلامی ایران، تشکیل جنبش مردمی در جمهوری خودمختار نخجوان را با هدف بازگشت منطقه‌ی نخجوان به ایران اعلام نمود.” و دلسوزانی نیز اصرار دارندکه  خبر مذکور را منتشر کنید و نگذارید میان سایر اخبار، متروک شود. جنبش مردمی پیوستن نخجوان به ایران را باید به فال نیک گرفت.

گرچه اصل موضوع بسیارخوب است ولی اعلام رسمی مردیان انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر در شرایط فعلی به صلاح نیست .زیرا نظام بین الملل دست سلطه گران است .و ایران را به دخالت محکوم میکنند و انها را سرکوب میکنند .

راهبرد باید استقلال نخجوان و سایر کشورها از زیر یوق استکبار و نظام سلطه باشد وتحت حمایت مطلق غیر مستقیم ایران باشد. تا بتوانند به حیات خویش ادامه داده و مانند حزب الله لبنان مقتدر شوند و مدتی بعد با چند کشور دیگر مشابه یک جبهه متحد یا ائتلاف برای دفاع از خویش ایجاد شود