ادله زندانی شدن امام عسکری (ع)
ادله زندانی شدن امام عسکری (ع)

در این نوشتار سه دلیل مبنی زندانی شدن آن امام معصوم توس حکومت غاصب عباسی تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

نخست : همان دلایل زندانی و شهادت امامان پیشین

امام علی را نخست خانه نشین کردند و سپس در محراب عبادت بشهادت رساندند ، امام حسن را مسموم کردند . امام حسین (ع) محاصره و سپس مظلومانه به شهادت رساندند . امام سجاد به زهر مسموم کردند . امام باقر با غذای زهرا آلود ، امام صادق توسط انگور مسموم ، امام موسی با زندانی و شکنجه و زهر ، با خوراندن میوه زهر آلود به امام رضا  و امام جواد ، امام هادی و امام عسکری نیز توسط سم حکام غاصب به شهادت رسیدند .

دوم  : ممانعت از بوجود آمدن امام زمان (عج)

در دوران امام هادي و امام عسكري حکام غاصب بني عباس نسبت به اخبار و احاديث پيامبر(ص) و ائمه(ع) مبنی بر بشارت به تولد فرزندي از امام حسن عسكري(ع)  نگران بودند ، فرزندی كه بر بربین برنده حكومت هاي باطل است و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد. لذا این دو امام بشدت تحت نظر بودند و حکومت دنبال جلوگیری از تولد چنين فرزندي بود. همانند تلاس فرعون برای جلوگیری از تولد حضرت موسی (س)

سوم : به انحراف کشاندن مهدویت

جعفر کذّاب فرزند امام هادی(ع) برای امام شدن خودش، تولد امام زمان(عج) را انکار کرد و مدعی میراث امام عسکری شد. لذا به وی لقب کذاب یعنی دروغگو داده شد . که درصورت تحقق می توانست مهدویت به انحراف کشانده شود ، که با حضور امام مهدی (عج) این فتنه شکست میخورد .

سخن پایانی

ونهایتا امام عسکری بشهادت رسید ولی مشیت الهی پس از این برقرار گرفت تا آخرین حجت الهی از نظرها غایب شده و بعنوان ذخیره الهی تا روز موعود ظهور کرده و جهان را با حکومت خویش پر از عدل و داد نمایند .