سبک زندگی اسلامی زیر بنای ایجاد تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب بوده و بایستی عوامل و شاخصه های آن در تمامی حوزه های زندگی ملاک برنامه ریزی و عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد !
سبک زندگی اسلامی زیر بنای ایجاد تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب بوده و بایستی عوامل و شاخصه های آن در تمامی حوزه های زندگی ملاک برنامه ریزی و عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد !

جلسه جمعیت ترویج سبک زندگی اسلامی در روزپنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴٠۱ ساعت ۱۶ الی ۱۸ درمحله استاد حسن بنا تهران تشکیل گردید . دبیر جلسه آقای دکتر اسماعیل فدایی و با حضور حجه الاسلام شجاعی ؛ اقای دکتر دهقان؛ اقای صادقی و سایرین برگزار گردید . سخنران این نشست ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، با موضوع « عوامل و شاخصه های سبک زندگی اسلامی در گام دوم انقلاب » بود.

*  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز  ضمن تبریک سالروز اغاز امامت امام مهدی (عج) بیان داشت : آن امام حاضر و ناظر ، منتظر ظهور برای ایجاد حکومت عدل و اسوه خویش هستند ، حکومتی که سبک زندگی در آن درحدکمال و بدور از هرکجی و انحراف خواهد بود . واگر آن حضرت تاکنون ظهور نکرده اند ؛ علت این بوده است ؛ که بستر جامعه فراهم نبوده است . چرا که منتظران ظهور بایستی زی امام زمانی داشته باشند و علاوه بر دعای فرج ؛ در تلاش برای فراهم کردن بسترجامعه برای ظهور حضرت حجت (عج) باشند .

* ایشان در خصوص تعریف سبک زندگی  چنین بیان داشت : سبک به معنی راه، روال، روش، شیوه، طرز، طریق، منوال بوده و در بسیاری از حوزه موضوع سبک و سیاق کار وجود دارد . مانند سبک شعر ، نقاشی ؛ نگارش ، عکاسی ، موسیقی ، سبک معماری داخلی ، سبک مبلمان ، لباس و پوشاک ، راه رفتن ، سبک زندگی و ….. و سبک زندگی  به علایق ، نظرات، رفتارها ، و شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه گفته میشود . که تابع هدف و تفسیر ما از زندگی است، هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، به‌طور طبیعی متناسب با خودش، سبک زندگی مشخصی را پیش روی می‌نهد. در هدف زندگی یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است ، که جهت زندگی را مشخص میکند .

* وی در خصوص تعریف سبک زندگی اسلامی اظهار داشت : سبک زندگی اسلامی ؛ یعنی زندگی بر اساس معیارها و الگوهای دین مبین اسلام، یعنی باید و نبایدهایی که در قرآن و سنت ذکر شده و یا در سیره ایمه اطهار بوده است  . هدف زندگی اعتلای ارزش‌های والای آدمی و رسیدن به ‌کمال الهی است.که برگرفته از حیات طیبه اسلامی ، ایمان و عمل صالح، ملاک و معیار اساسی سبک زندگی اسلامی و دستیابی به حیات طیبه است.

زمینه ها ، عوامل و شاخص های تاثیرگذار بر سبک زندگی

* ایشان در خصوص  ریشه و بنیانهای شکل گیری شخصیت فرد بیان داشت : عواملحلیت یعنی حلال زادگی و یا غیر آن ، وراثت و ژنیتک یعنی شرایط انعقاد نطفه و دوران بارداری و شیر دهی مادر ولقمه حلال یعنی نوع درآمد والدین و نوع تغذیه بر سبک زندگی و اینده فرد تاثیرگذارند

* وی در خصوص  سنگ زیر بنای شخصیت فرد گفت :باورهای فرد شامل اعتقادات و باورها و ایدلوژی شخص می باشد . باورها به مفاهیم هستی شناختی، انسان شناختی، خداشناختی و… اشاره دارد به این که در فرد درونی شده و در لایه های زیرین عاطفی و شناختی او حضور دارند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، نقش تعیین کننده ای در رفتارهای فرد دارند.

همچنین ارزش‌های مورد نظر شخص مادی گرایی و معنویت گرایی بودن ؛ میزان توجه به ارزشهای اسلامی؛ الگوی شخصیت مورد نظر در رشته های دینی ، علمی ، سیاسی ، ورزشی، هنری ؛ میزان توجه و اهمیت به فرائض دینی؛ میزان پایبندی به حرام و حلال‌؛ میزان توجه به ارزشهای دینی به عنوان مبنای اخلاق و سلوک اجتماعی؛ میزان اهمیت عبادت خالق و خدمت به خلق؛ میزان توجه به روحیه گذشت و صداقت سنگ زیر بنای شخصیت وجودی فرد بوده و بر همین اساس نیز رفتارهای فرد متجلی میشود .

* ایشان در خصوص  بسترهای تاثیر گذار بر سبک زندگی بیان داشت :مولفه هایی مانند محل سکونت یعنی موقعیت محله و شهر سکونت ، خانه با توجه به نوع منزل، متراژ ، اسباب و اثاثیه و تزئینات آن ، معماریفضای زیست انسان شامل فضای خانه ؛ کار و فعالیت …. و شهرسازی یعنی فضای شهر ویا روستا ؛ فضای محله؛ فضای عمومی شهری ، نمادهای شهری ، سیمای بصری شهر بر شکل گیری سبک زندگی بسیار تاثیرگذارند . وبعبارتی بسترهای زیر بعنوان کالبد فضای زیست میتواند سبک زندگی انتخابی فرد را سهل کرده و یا سخت کند و بسترهای زیرساختی تاثیر گذار بر سبک زندگی هستند .

* وی در خصوص  بسترهای تاثیر گذار بر سبک زندگی اظهار داشت : مولفه هایی مانند شرایط اقلیمی یعنی نوع آب و هوای منطقه سکونت ، شرایط جغرافیایی یعنی نوع جغرافیای زندگی مانند کوهستانی ، بیابانی ، ساحل و…. و مولفه سلامت که به اموری نظر دارد که در سلامت جسمانی و روانی فرد ایفای نقش می کنند تا حدودی بر خلق و خوی و رفتار اجتماعی در سبک زندگی تاثیرگذارند و بنحویی بسترهای تاثیر گذار بر سبک زندگی اند .

* ایشان در خصوص  زمینه های تاثیر گذار بر سبک زندگی بیان داشت : مولفه هایی مانند شغل یعنی نوع شغل و حرفه و فعالیت فرد ؛ تناسب شغل و تحصیلات ، سطح تحصیلات، میزان تاثیر تاثیرات بر انتخاب الگوهای رفتاری و وضعیت اقتصادی شامل میزان درآمد فرد و خانواده بر وضعیت سبک زندگی فرد و اعضای خانواده وی تا حدودی زمینه های تاثیر گذار بر سبک زندگی اند . بعبارتی این زمینه ها می توانند اجرای نوع سبک زندگی مورد نظر را سهل کرده و یا با سختی میسرشود .

*دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص  برون دادها و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب سبک زندگی فرد  را چنین تشریح نمود : این عوامل نتیجه سبک زندگی انتخابی فرد و خانواده وی می باشد . بعبارتی برون داد عوامل دیگر موثر بر انتخاب سبک زندگی فرد می باشد . ارزش‌ها و باورهای ذکر شده تاثیر بر رفتارهای زیر دارد .روابط فردی یعنی خود شناسی و رابطه انسان با خود ، امیال و غرائزفردی درخدمت به سعادت و انسانيت بوده ، روابط فرد با خالق خویش یعنی عبودیت و عبادت و بندگی و رعایت تقوای الهی ،خانواده در موضوعات تعامل بین زوجین؛ تعامل والدین با فرزندان؛ فرزندان بایکدیگر ، تعاملات قوم وخویشی یعنی صله ارحام ، قطع رحم ، مهمانی قوم و خویش ، مناسبتهای مذهبی و دید و بازدید ، روابط و رفتارهای اجتماعی یعنی تعامل افراد با یکدیگر در جامعه ؛ اداب ازدواج ، پدیده طلاق؛ روابط محرمیت در جامعه ،  روابط افراد (خانوادگی، خویشاوندی، شغلی) ، حضور در اجتماع :از قبیل مکانهای حضور ، الگوها و رفتارهای حضور در اجتماع ،رعایت محرم و نامحرم ، اختلاط زن و مرد ، دوست با موضوعاتی مانند معیارهای انتخاب دوست ، روابط با دوستان ، وضعیت ظاهری فرد شامل ارایش مو وصورت ؛ زیور آلات ، طرز آرایش و پیرایش ظاهر ، جراحی‌های زیبایی  و مصرف مواد آرایشی … اهمیت و نوع آرایش مورد نظر (خانم ها و آقایان از حیث آرایش صورت و…) ، پوشش ظاهری شامل پوشش لباس ، کیف ، کفش ، کلاه ، مد و مارک ، رنگ ، تصاویر و نوشته های روی آنها ، میزان گرایش به مد، معیار اصلی در انتخاب پوشش؛ مصارف فرهنگی شامل میزان استفاده و مراجعه به سینما، اماکن تئاتر؛ میزان استفاده از ماهواره، اینترنت؛ محتوای موسیقی هایی که مورد استفاده قرار می گیرد؛ محتوای  فیلم های سینمایی ، بهره مندی ازمراکز دینی  شامل میزان مراجعه به حرمها ، مزار شهدا ، نمازجمعه ، مسجد و هیات و … خرید شامل نوع و میزان خرید ، میزان نیاز به وسایل و لوازم خریداری ، تغذیه شامل میزان مراجعه به غذاخوریها (رستوران های مدرن با غذاهای فرنگی، واحدهای صرف غذا و نوشیدنی در سینماها، اماکن تفریحی و ورزشی و…) نوع غذاخوریهای مورد استفاده، نوع غذاهای مورد استفاده در منزل ، نوع و نحوه غذا خوردن ،کالاهای مصرفی از قبیل نوع و میزان استفاده از کالاهای لوکس؛ اولویت های مورد نظر در انتخاب کالاهای مصرفی ،رسانه ها  شامل نوع و شیوه تبلیغ گسترده کالاها وخدمات در رسانه ها و نوع کالاهای مورد تبلیغ واقع شده رسانه برگزیده و مورد اعتماد در تبلیغ کالاها، رسانه برگزیده و مورد اعتماد در کسب اخبار و اطلاعات کتاب ، مجله ، روزنامه و…. ،حضور در فضای مجازی  شامل نوع و میزان و نحوه فعالیت در فضای مجازی ، آداب و رسوم  شامل رعایت آداب و رسوم قومی ، خانوادگی و…  اوقات فراغت در موضوعات تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت، اماکن و وسائل تفریحی مورد استفاده ، شیوه گذران اوقات فراغت ، نام گذاری شامل موضوعات نام های مورد علاقه(ایرانی، خارجی و اسلامی)، بیشترین نام های مورد استفاده، میزان رضایت از نام و علت نامگذاری روی فرزندان ، شرکت و ساختمان و… ، تردد  در موضوعات نوع وسیله عمومی ؛ خودرو شخصی و… و میزان استفاده از انها ، نوع و محل سکونت شامل موضوعات ویلایی- آپاتمانی و….؛ محل مورد نظر و انتظار؛ معیار انتخاب محل سکونت ، حوزه مصرف سکونت گاه  شامل شهر و محله و نوع سکونت گاه انتخابی و سایر موارد

* ایشان در خصوص  تغییر و تحول در سبک زندگی  گفت : برای تغییر و تحول در سبک زندگی از یک رویکردی به رویکرد دیگر ، سه تغییر بایستی رخ دهد ، نخست تغییر فکر و باور فرد می باشد . دوم اینکه تغییر بایستی بصورت اقناعی و نه تحمیلی باشد ، البته اگر باورها درست شکل بگيرد، به طور خودجوش برخي رفتارها صورت مي‌گيرد.و سوم اینکه سبک زندگي بصورت تدريجي حاصل مي‌شود و بصورت تدريجي و آرام آرام نيز تغییر یافته م+و از بین مي‌شود .

* وی در خصوص سبک زندگی اسلامی در گام دوم انقلاب بیان داشت : توصیه هفتم رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رعایت سبک زندگی اسلامی می باشد ، که همه بایستی رعایت کنند و بخصوص مسولان و مدیران بایستی بسترهای انرا فراهم کنند . بستر سازی جامعه اسلامی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی است . سبک زندگی اسلامی زیر بنای ایجاد تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب بوده و بایستی عوامل و شاخصه های آن در تمامی حوزه های زندگی ملاک برنامه ریزی و عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد!

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان خصوص سبک زندگی غربی اظهار داشت : براساس توصیه هفتم رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبارزه با سبک زندگی منحط غربی  می باشد ، که همه بایستی با این آفتی که مانند علف هرزه رشد میکند ، بایستی مبارزه کرده و جامعه را باید سم زد . و بخصوص مسولان و مدیران بایستی محدودیتهای لازم را اعمال کنند .