سبک زندگی اسلامی درکلیه شوون زندگی ضرورت جامعه اسلامی بوده و زیرساخت تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب است !
سبک زندگی اسلامی درکلیه شوون زندگی ضرورت جامعه اسلامی بوده و زیرساخت تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب است !

جلسه جمعیت ترویج سبک زندگی اسلامی در روزپنجشنبه تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ الی ۲۰ درمحله خیابان شهید استاد حسن بنا تشکیل گردید . دبیر جلسه آقای دکتراسماعیل فدایی و با حضور حجه الاسلام شجاعی ؛ اقای دکتر دهقان؛ اقای صادقی و سایرین برگزارگردید . سخنران این نشست ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، با موضوع « سبک زندگی اسلامی در گام دوم انقلاب » بود.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز درخصوص اهمیت سبک زندگی بیان داشت : سبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، یا گروه، یا جامعه بوده و جهت دهنده به زندگی فردی و اجتماعی بوده و می تواند زندگی سالم و صحیح را در برگرفته و امنیت اخلاقی و روانی بهمراه آورده و یا بعکس آن عمل  نماید .

وی در ادامه در تعریف آن افزود : سبک زندگی مجموعه ای از ارزش‌ها، سلایق و رفتارهای فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی ، یا برعکس مجموعه ای از ناهنجاری ها و یا پوچی باشد ؛ را در برمیگیرد . و به هدف زندگی افراد و موفقیت آنان در رسیدن بدان ؛ بستگی تنگاتنگی دارد . ومیتواند هویتی ویژه بخشد و یا بی هویت سازد .

ایشان در خصوص نوع سبک زندگی گفت : نوع سبک زندگی ؛ به نوع نگرش به زندگی دارد . سبک زندگی اسلامی ؛ به ریشه نگرش اسلام به هدف زندگی دارد که آن عبودیت ؛ وصول به قرب الهي ؛ پیمایش راه کمال  انسان و نهایتا زندگی جاودانه آخرت می باشد . و برهمین اساس اسلام برای زندگی بشر احکام دارد که بارتکلیفی برای پیروان دارد و در پنج دسته واجب ، مستحب ؛ جایز ؛ مکروه و حرام قراردارد . بطور کلی انسان هدف معنوی و هدف مادی دارد ، غایت هدف معنوی رسیدن به سعادت اخروی و رستگاری بوده و هدف مادی رفع نیازهای دنیوی بعنوان بستر راه کمال است . سبک زندگی اسلامی ؛ انسانی و ارزشمدارانه و مبتنی بر مبانی زندگی دینی و والاترین ارزش هاست .

دکتر هاشمی فشارکی درخصوص ابعاد سبک زندگی اسلامی چنین گفت : انسان با خالق خویش ؛ انسان در رابطه با خویشتن خویش ؛ در رابطه با حیوان و محیط زیست می باشد . همچنین در خصوص رابطه انسان با همنوع خود شامل خویشاوندان ؛ همکیشان؛ مستضعفان ،شهروندان ؛ و مسئولان و کارگزاران و دشمنان می باشد ؛ که تکالیفی تعیین شده و همه موظف به رعایت آن می باشیم . وهمه این موارد ؛ ابعاد سبک زندگی اسلامی را تشکیل میدهد . دررساله عملیه مراجع و نیز در مفاتیح الحیات آیت الله جوادی املی تشریح شده است .

وی جلوه های تجلی سبک زندگی اسلامی را چنین بیان کرد : نخستین جلوه سبک زندگی اسلامی در حوزه فکر و اندیشه شکل میگیرد و سپس به حوزه کلام و بیان و نهایتا به رفتارهای فردی و اجتماعی کشیده میشود . جلوه های تجلی سبک زندگی اسلامی ظاهر فردی شامل سرو صورت و لباس بهداشت فردی و…. ؛ نوع و نحوه استفاده ازخودروی شخصی و عمومی؛ نوع خانه و مسکن شامل معماری خانه ، لوازم و وسایل مورد استفاده در آن ؛ درمحیط کار و نوع کار کردن و روابط کاری ، مکان و نوع فراغت ، بهره گیری از شبکه های دیداری ؛ شنیداری و رسانه ای و بخصوص فضای مجازی ، نوع ومیزان خوراک ، اندازه خرید و میزان مصرف ؛ مراسم ورسومات شامل نوع و نحوه برگزاری و یا شرکت در مهمانی ها ، عروسی و عزا و …. می باشد ؛ که هرکدام به میزان اثر گذاریش ؛ دارای اهمیت می باشد .

ایشان درخصوص سبک زندگی غربی در بیان رهبر انقلاب چنین گفت : سبک زندگی غربی ؛ ضد انسانی و ضد ارزش بوده , پوچی و ماشینی و تابع مد را بهمراه دارد و دارای اهداف شیطانی و استکباری است . رهبرِ انقلاب در بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، از «سبکِ زندگیِ غربی» سخن گفته‌اند. ایشان بیان داشته اند که دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ایشان تأکید می‌کند که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن (مقابله باسبک  زندگی غربی) به شما جوانها است.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی درپایان چنین گفت : ما مکلف هستیم علاوه بر رعایت سبک زندگی اسلامی ؛ نسبت به تبلیغ ابعاد سبک زندگی اسلامی ؛ به تبیین شاخه های موضوعی سبک زندگی اسلامی در شوون زندگی و بخشهای مختلف جامعه اهتمام ورزیم و از سبک های بومی و محلی حمایت کنیم و مطالبه گری تبیین سبک زندگی را از همگان و بخصوص نهادهای مسول داشته باشیم . سبک زندگی اسلامی درکلیه شوون زندگی ضرورت جامعه اسلامی بوده و زیرساخت تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب است ! و همچنین درخصوص سبک زندگی غربی ؛ مبارزه اقناعی داشته باشیم و با مظاهر آن در سرچشمه های طراحی و تولیدی و توزیعی آن و نیز شبکه مصرف کالاهای غربی را داشته باشیم ؛ تا ان شاالله این افات و سموم سرایت کرده از غرب از جامعه رخت بربندد . وجامعه ای پویا و تعالی بخش را در راستای گام دوم انقلاب کوشا بوده و نسبت به تشکیل تمدن نوین اسلامی اهتمام ورزیم .