فریاد مظلومیت بقیع وتلاش برای رفع حرمان آن ، وظیفه مغفول شیفتگان خاندان اهل بیت است .
فریاد مظلومیت بقیع وتلاش برای رفع حرمان آن ، وظیفه مغفول شیفتگان خاندان اهل بیت است .

درنشست مجازی هم اندیشی تکریم آستان مطهر بقیع با حضور مهندسان علاقمند که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اسکای روم برگزارشد ؛ دکتر سید جواد هاشمی فشارکی سخنرانی داشتند .سپس اساتید و مهندسان و دانشجویان نیز نظرات و پیشنهادات خویش را در این خصوص ارایه نمودند.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی درآغاز این نشست مجازی از فضلیت بقیع و اشخاص مدفون در آن گفت : بقیع شریف از مکانهای بسیار با فضیلت و مقدس بوده و با حضور چهار امام معصوم (ع) و شخصیتها و نزدیکان پیامبر در آن از یک شرایط بی نظیر در جهان اسلام برخوردار می باشد ؛ که بایستی در اولویت زیارت و تمسک قرار گیرد . از سوی دیگر از مظلومیت بسیار سنگینی برخودار است ؛ که مکانهای دیگر ایمه اطهار بجز قبر زهرای اطهر که ناپیداست ؛ سایر معصومین شرایط فضایی و زیارتی خوبی دارند ، ولی بقیع شریف علاوه برتخریب ۹۹ سال پیش ؛ بامظلومیت شدید در محدودیت فضا و مکان فرار دارد .

ایشان همچنین افزود : رژیم وهابی در عداوت گسترده طی یکصد سال گذشته و بخصوص در دهه اخیر داشته است  ؛ بنحویی که دیگر اجازه ایستادن زوار را ممانعت بعمل وارده و برخورد و توهین های زیادی میکنند ؛ و با این روند به احتمال زیاد ، در اینده سخت گیریهای بیشتری را برای زوار ایجاد خواهد کرد . تا ابتدا بقیع را تعطیل و سپس با طرحهای توسعه شهری محو سازند .

وی بیان داشت : غصه دار در این مصیبت رواست ؛ ولی سکوت و بی خبری کفایت لازم را نمی کند و منفعلی عمل کردن نیز ازدست دادن فرصتها را بهمراه می اورد . برای آینده جنه البقیع و حرم بی نام نشان ائمه مظلوم (ع) بایستی بشدت نگران بوده و بدنبال یافتن راههایی برای فشار بردولت سعودی برای رفع این محدودیتهای موجود بوده و همچنین با بسیج جهان اسلام ، بایستی امکان مدیریت مسلمین جهان بر مدیریت بقیع و اماکن دیگر اسلامی در عربستان فراهم شود .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی گفت : همچنین بایستی طرحهای بازسازی حرم بقیع مطهر را ؛ تهیه کرد ؛ تا هم مبانی آن تولید شود و هم کمک به ایجاد روحیه در جهان اسلام برای اینده را زمینه سازی کرده و با توجه به زوال این رژیم پادشاهی وابسته ؛ شرایط را فراهم کرده و علاوه بر آن سبب تبرک جویی فضای مهندسی به این امر مقدس گردد .

https://www.skyroom.online/ch/smrkh_1367/baqie