در محل شهادت دو کبوتر پر کشیده در حرم رضوی
در محل شهادت دو کبوتر پر کشیده در حرم رضوی

چشم می گردانی و با پرسش از خادمین، به سمت محل عروج دو طلبه ای که کبوترانه و لب تشنه در حرم امام به شهادت رسیدند، رهنمون می شوی…

تصاویری از محل شهادت دو طلبه شهید که در صحن جامع رضوی چند روز پیش با زبان روزه مضروب شده و به شهادت رسیدند.

باز هم باب الجواد با آغوش باز از تو استقبال می کند و گویی در آغوش صحن امام غرق می شوی … اما با وجود سرشار شدن از عشق ناتمام امام رئوف، درست با ورود به صحن جامع رضوی چشمانت جستجوگرانه به دنبال محل و مکانی از صحن می گردد که به تازگی دو شهید را لمس کرده است…

چشم می گردانی و با پرسش از خادمین، به سمت محل عروج دو طلبه ای که کبوترانه و لب تشنه در حرم امام به شهادت رسیدند، رهنمون می شوی.

محل شهادت و وقوع حادثه، در میان صحن جامع است… مکانی که شقی مغفولی، مسبب دنیایی رسیدن به آرزوی دو طلبه جهادگری شده که یقینا شهادت با لب تشنه را از مولایشان گرفتند…

خادمان رضوی، گلباران کرده اند محل شهادت این دو شهید تازه به وصال رسیده را…

و زائران، عاشقانه محل شهادت این دو وصال یافته را زیارت می کنند…

باشد که امام رئوف دل تمامی زائران خود را به اجابت دعا و آرزو شاد کند و عاشقان شهادت را به وصال برساند…