ایران و افغان ، روابط برادرانه ، فتنه خصمانه
ایران و افغان ، روابط برادرانه ، فتنه خصمانه

روابط برادرانه ایران و افغان در معرض فتنه خصمانه
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

اختلاف افکنی روباه پیر مبنی با تفرقه بیانداز و حکومت کن ، سیاست مداوم بوده ، که بذر آن را دهه های پیش کاشته اند و هر از چندی در میان ملل و یا اقوام و گروهها درو میکنند . اختلاف افکنی شیعه و سنی ؛ اختلاف ایران و عراق ، اختلاف ایران و افغانستان ؛ اختلاف قومیت ها و … که در روزهای اخیر با خبر حمله به سه روحانی در حرم رضوی در ایران و خبر تعرض به سفارت ایران در کابل و کنسولگری کشورمان در هرات افغانستان ، با انبوه خبرهای جعلی با پیوست فیلم های ساختگی از تجمع افغانها در شهرهای مختلف ایران و تهدید اینده انان در دستورکار هماهنگ رادیوهای بیگانه و منافقین و گروهکهای به اصطلاح اصلاح طلب قرارگرفت .

اهداف دشمنان اسلام ؛ اختلاف افکنی بین روابط دو کشور و دوملت ، احساس بدبینی در افغانهای ساکن ایران و تحریک به اشوب ؛ احساس بدبینی در افغانهای ساکن افغانستان و تحریک به تعرض به مراکز ایران ، تخریب روابطفرهنگی ؛ سیاسی و اقتصادی دوکشور ،دلسردی مدافعان حرم افغان از راه رفته تکلیفی خود ؛عدم همراهی افغانها در برنامه های اینده محور مقاومت و واگرایی در جهان اسلام در برابر دشمنانی چون امریکا و اسراییل غاصب و…. می باشد .که علیرغم همه نلاشهای دشمنان ، قاطبه ملت ایران و افغان با انها همراهی نکردند و برخی نیز که مطالب خلاف واقع را باز پخش میکردند به غیر واقعی بودن ان پی بردند.

سخن پایانی : این حوادث بایستی عبرتی باشد برای هوشیاری بیشتر ملت دوکشور و امادگی نهادهای مسول در فتنه های پیچیده احتمالی اتی ، به جهت پیشگیری از شکل گیری و خاموش کردن آن در نطفه کانونی آن