فتنه امریکایی شاه که منجر به فرار شاه و سفیر امریکا شد !
فتنه امریکایی شاه که منجر به فرار شاه و سفیر امریکا شد !

در این نوشتار از جرقه اولیه انقلاب اسلامی ؛ تا پیروزی آن در هفت بند بطور اجمال تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

امریکایی بدنبال سیطره کامل بر ایران اسلامی بودند ؛ لذا طمع کردند و طرحهایی را به شاه تحمیل کردند ؛ که اگر قیام امام صورت نمیگرفت ، وضعیت کشور بدتر از ترکیه و عربستان و امارات در یوغ استکبار واستبداد له میشد ولی به نفس مسیحایی امام راحل ، ملت ایران بیدار و با امام همراه شدند وبساط ستم شاهی برچیده شد .

 

نخست دی ۱۳۴۱ ، اعلام انقلاب باصطلاح سفید یا «انقلاب شاه و مردم» توسط شاه و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی با هدف اسلام زدائی از کشور و سلطه بیشتر امریکایی ها

دوم  ۲ فروردین ۱۳۴۲ همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، تجمع مردم در داخل مدرسه فيضيه و حمله ساواک و دژخيمان رژيم پهلوي و به شهادت رساندن تعداد زيادي از طلاب و سرکوب و اختناق بیشتر شاهنشاهی

سوم  ۱۲/۲/۱۳۴۲  به مناسبت چهلم فاجعه فیضیه ، امام خمینی در پیامی بر همراهی علما و ملت ایران در رویارویی سران ممالک اسلامی و دول عربی با اسرائیل غاصب تأکید ورزید و مردم را به قیام فرا خواند .

چهارم ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ مصادف با عاشورای حسینی ، سخنرانی آتشین امام خمینی علیه جنایات شاه ونصیحت به شاه ، وتشبیه حادثه مدرسه فیضیه به کربلا

پنجم  ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ حمله به منزل امام و دستگیری و تبعید ایشان و بدنبال آن تظاهرات مردم  در حمایت از امام و علیه اقدامات ظالمانه شاه

ششم  ۲۶ دی ۱۳۵۷ با گسترش تظاهرات مردم در قیام امام خمینی ، شاه از ایران به مصر گریخت .

هفتم  ۲۲  بهمن ۱۳۵۷ کودتای اعلام حکومت نظامی توسط دربار که در روز قبل به فرمان شکسته شده بود و مردم به خیابانها امده بودند ، پایگاههای نظامیان و مراکز دولتی را تصرف کردند و سرانجام‌  رژیم‌ ۲۵۰۰ ساله‌ شاهنشاهی‌ سقوط‌ كرد.