لبخندی به معبر آسمان
لبخندی به معبر آسمان

خاطراتی درباره سردار شهید حاج محسن دین‌ شعاری – جانشین گردان تخریب لشکر ۲۷ محمد رسول الله
ناشر :
شهید کاظمی شهید کاظمی
نویسنده :
گروه تحقیقاتی فتح الفنوح

این کتاب شامل خاطراتی از شهید دین‌شعاری می باشد که برادران و همرزمان او زحمت روایتش را کشیده اند و گروه تحقیقاتی فتح‌الفتوح، آن را برای چاپ و انتشار به انتشارات شهید کاظمی سپرده است. کتاب «لبخندی به معبر آسمان» در هفت فصل و ۲۴۰ صفحه بهچ چاپ رسیده و در انتهای آن، تصاویری از شهید دین‌شعاری دیده می شود. ویراستاری این کتاب با عالمه محمدی و زینب‌ گل‌محمدی بوده و طرح جلدش را مهدی مصطفوی طراحی کرده است.