انواع مدیران آموزش و پرورش و آموزش عالی و معلمان و اساتید دانشگاه
انواع مدیران آموزش و پرورش و آموزش عالی و معلمان و اساتید دانشگاه

در این نوشتار پنج دسته از مدیران آموزش و پرورش ، مدیران آموزش عالی ، معلمان مدارس و اساتید دانشگاهها ( براساس جایگاه ارزش مدارانه ایثارگر ، رسالت گرا ، وظیفه شناس ، مطَفِّف و خائن ) تعریف شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

وزارت آموزش و پرورش مسئولیت آموزش کودکان و نوجوانان و نیز تربیت آموزگار را بر عهده دارد. و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام دانشی، پژوهشی و فناوری را بعهده دارد.این دو وزارتخانه  علاوه بر آموزش علوم و فنون ، پرورش استعدادهای علمی و اجرایی مورد نیاز جامعه انقلابی ایران اسلامی را بعهده دارند .

در یک نگاه اجمالی با توجه به تعهد کاری و عملکرد برون دادشان ، میتوان گفت مدیران آموزش و پرورش و آموزش عالی و معلمان مدارس و اساتید دانشگاهها پنج دسته اند :

  • مدیران ، معلمان و اساتید خائن

مدیران ؛ معلمان و اساتیدی که بر خلاف اهداف شهدای عزیز و وصیت امام عمل میکنند و با گفتار و یا رفتار خود دانش آموزان ودانشجویان را نسبت به وطن ، اسلام و انقلاب دلزده  کرده و نسبت به اینده یاس و منزجر میکنند !

  • مدیران ، معلمان و اساتید ُمطَفِّف [۱]

مدیران ، معلمان و اساتیدی که نسبت به وظیفه کاری خود کم کاری ( درکمیت و کیفیت کار )میکنند !

کسانی هستند که برابر ساعت کاری ، کم کاری دارند و یا ازکیفیت کار می کاهند .

  • مدیران ، معلمان و اساتید وظیفه شناس

مدیران ، معلمان و اساتیدی که از لحاظ کمی و کیفی به وظیفه کاری خود درست وکامل عمل میکنند !

  • مدیران ، معلمان و اساتید رسالت گرا

مدیران ، معلمان و اساتیدی که  علاوه بر عمل به وظیفه کاری خود ، به رسالت پرورش دانش آموز و دانشجوی صالح متعهد اهتمام دارند ! این دسته مشمول سخن امام خمینی هستند که فرمود معلمی شغل انبیاست !

  • مدیران ، معلمان و اساتید ایثارگر

مدیران ، معلمان و اساتیدی که  علاوه بر عمل به وظیفه کاری خود و رسالت گرا بودن ؛ بیش از وقت اداری و وظیفه کاری عاشقانه و ایثارگرانه اهتمام دارند .

تحلیل وضعیت

گروه اول (خائن ) بد عقوبتی خواهند داشت . این گروه گرچه اندک ولی بسیار خطرناکند ، که بعضا تحلیلهای غلط آنان را در دلدادگی به غرب را مشاهده می کنیم . این تفکر حتی یک مورد آن نیز شایسته این مسولیت نیست و بایستی یا اصلاح گردند ویا سکان دار نباشند .

 گروه دوم ( ُمطَفِّفِ) کسانیکه خداوند در قران در خصوص این گروه فرموده :” وای برکم فروشان !” اینان حساب و کتابش در قیامت سخت خواهد بود . این گروه لازم است  ، تجدید رویه کنند تا عاقبت بخیر شوند .

گروه سوم ( وظیفه شناس) برابر وظایف اداری به اندازه مقرر کار میکنند . گرچه وجدانش اسوده است ولی اندوخته ای برای اخرت ندارند . و لازم است تدبر و تجدید نظر کنند .

گروه چهارم ( رسالت گرا) علاوه بر عمل به وظیفه خود و اسودگی وجدان ؛ در سرای دیگر ماجورند .

گروه پنجم (ایثارگر ) علاوه بر اسودگی وجدان ؛ و ماجوربودن ؛ از جایگاه والایی برخوردارند .

سخن پایانی

لازم است از گروه چهارم و پنجم تقدیر و بعنوان اسوه معرفی شوند . تا این روحیه تعمیم داده شود ، و بتوان در نظام آموزش وپرورش ؛ انبوهی از دانش آموزان مومن انقلابی و درنظام آموزش عالی ، انبوهی از دانشجویان مومن انقلابی برای اینده  پرورش یافته وتحویل جامعه گردند و در گام دوم انقلاب از سازندگان تمدن نوین اسلامی باشند .

[۱]  خداوند در آیه یک تا چهار سوره مطففین با لحنی شدید و تهدید آمیز می‌گوید: «… وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ، أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ؛

وای بر کم‌فروشان! آنها که به هنگام خرید، حق خود را به‌طور کامل می‌گیرند، و به هنگام فروش از کیل و وزن کم می‌گذارند، آیا آنها گمان نمی‌کنند که در روز عظیمی برانگیخته خواهند شد، روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا…»