در مزار شهدای بهشت زهرای تهران، شهیدی است که قول داده برای زائرانش دعا کند
در مزار شهدای بهشت زهرای تهران، شهیدی است که قول داده برای زائرانش دعا کند

?? سنگ قبر ساده او حرفهای صمیمانه اش و قولی که به زائرانش می دهد دل آدم را امیدوار میکند. ?بخشی از وصیتنامه: ?شما چهل روز دائم الوضو باشید خواهید دید که درهای رحمت خداوند چگونه یک به یک در مقابل شما باز خواهد شد. ?نمازهای واجب خود را دقیق و اول وقت بخوانید، خواهید […]

?? سنگ قبر ساده او حرفهای صمیمانه اش و قولی که به زائرانش می دهد دل آدم را امیدوار میکند.

?بخشی از وصیتنامه:

?شما چهل روز دائم الوضو باشید خواهید دید که درهای رحمت خداوند چگونه یک به یک در مقابل شما باز خواهد شد.

?نمازهای واجب خود را دقیق و اول وقت بخوانید، خواهید دید درهای اجابت به روی شما باز میشود?

?سوره واقعه را هر شب یک مرتبه بخوانید، خواهید دید که چگونه فقر از شما روی برمی گرداند.

از شما بزرگواران خواهشی دارم، بعد از نمازهای یومیه دعای فرج فراموش نشود و تا قرائت نکردید از جای خود بلند نشوید? زیرا امام منتظر دعای خیر شما است.

?اگر درد دل داشتید و یا خواستید مشورت بگیرید بیایید سر مزارم?

به لطف خداوند حاضر هستم. من منتظر همه شما هستم. دعا می کنم تا هرکسی لیاقت داشته باشد شهید شود. خداوند سریع الاجابه است

✅ پس اگر می خواهید این دعا را برای شما انجام دهم شما هم من را با خوشی یاد کنید.

خواندن فاتحه و یاد شما بسیار موثر است برای من، پس فراموش نکنید.

بهشت زهرای تهران قطعه ۵۰،

#شهیدسجادزبرجدی. ??????