خیبری هایی که با حاج همت رفتند
خیبری هایی که با حاج همت رفتند

خیبری هایی که با حاج همت رفتند یاران حاج همت در لشگر ۲۷ شهدای خیبر عملیات خیبر : اسفند ۶۲ اینها در عید سال ۶۳ دیگر به خانه هایشان برنگشتند حتی پیکر بعضی از آنها، تا به امروز هم پیدا نشده است لعنت به هر کسی که به خون اینها خیانت می کند « شما خون دل خوردید تا آقایان […]

خیبری هایی که با حاج همت رفتند

یاران حاج همت در لشگر ۲۷

شهدای خیبر

عملیات خیبر : اسفند ۶۲

اینها در عید سال ۶۳ دیگر به خانه هایشان برنگشتند
حتی پیکر بعضی از آنها، تا به امروز هم پیدا نشده است
لعنت به هر کسی که به خون اینها خیانت می کند

« شما خون دل خوردید تا آقایان یکه تازی کنند
اصول و ارزش های انقلاب را به حراج بگذارند
جامعه را به آبی و قرمز یا چپ و راست تبدیل کنند
و آمریکا را به فراموشی بسپارند …. »

بخشی از نامه پر درد جانباز بسیجی شهید امیر اسدی

هدیه به ارواح مطهر و ملکوتی شهدای عملیات خیبر

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و َعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أعْداءَهُم أجْمَعِین