انقلاب اسلامی، والاترین نوآوری قرن مبتنی بر آموزه های اسلام در بهره وری تعالی بخش و بستر ساز انقلاب جهانی است .
انقلاب اسلامی، والاترین نوآوری قرن مبتنی بر آموزه های اسلام در بهره وری تعالی بخش و بستر ساز انقلاب جهانی است .

شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری ‏در صبح روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۰، با موضوع نشست «بهره وری و نقش آن در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»‏ توسط انجمن علمی مدیریت بهره وری ایران با همکاری جبهه مردمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بطور همزمان در دانشگاه خاتم و مجازی برگزار گردید . دکتر سید جواد هاشمی فشارکی (استاد دانشگاه و عضو شورای راهبردی جبهه مردمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)‏ ? سخنران این همایش بود .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز بیان داشت : اگر بهره وری «مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاستن از کیفیت و یا اثربخشی به همراه کارایی» بدانیم و دو مولفه مهم در بهره وری، یعنی اثربخشی که می‌توان با کیفیت کار تعریف کرد. زمانی که کارها به شکل صحیح انجام شوند و هرسازمانی را در مسیر رسیدن به اهداف قرار دهند، یعنی سازمان اثرگذاری مطلوبی داشته است. ودوم کارایی که بهره وری درباره کمیت کارها صحبت می‌کند. کارایی بالا یعنی کار درست را با صرف کم‌ترین میزان منابع بدون کاهش کیفیت کار تلقی نماییم ؛ میتوان گفت اساس انقلاب اسلامی، والاترین نوآوری قرن مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام بوده ؛ که کشور را از بهره وری ضعیف به بهره وری مناسبی مبدل کرده و در تلاش برای تعالی بخشی انسان وجامعه می باشد . و تداوم این بهره وری تعالی بخش کشور در گام دوم انقلاب در مسیر رسیدن به اهداف عالیه ، مبتنی بر وعده های اسلام بر نهایت بهره وری و بستر سازی انقلاب جهانی وتشکیل حکومت عدل مهدوی (عج) خواهد بود .

بهره وری در قبل از انقلاب

ایشان یکی از ریشه های انقلاب را بهره وری ضعیف و منفی در دوران رژیم ستم شاهی دانست و ادله آن را براساس بیانیه گام دوم چنین گفت : وجود ” عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه‌ی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. “و”هرچند دست تطاول تبلیغات مروّج فساد و بی‌بندوباری در طول دوران پهلوی‌ها به آن ضربه‌های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسّط و بخصوص جوانان کشانده بود. ” و “کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و بشدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، را به حکومت مردمی و مردم‌سالاری تبدیل کرد .” و ….

بهره وری در پس از انقلاب

دکتر هاشمی فشارکی گفت : با تغییر نظام حکمرانی استبدادی به نظام حکمرانی مردم سالاری دینی، درچله اول انقلاب ؛ بهره وری بشدت متحول گشته و در اغلب حوزه ها رکورد‌‌دار در شتاب پیشرفتهای علمی ؛ رکورد‌دار در رسیدن به رتبه‌های بالا وسرآمد دانش و فناوری (هسته‌ای، سلولهای بنیادی، نانو، هوا‌فضا)، درگسترش خدمات اجتمایی و سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان ؛ دارای تاثیر اساسی در منطقه ؛ انباشته از تجربه‌هائی گرانبها وسرآمد در جمعیت جوان کارآمد,  مطمئن و امیدوار گشته است . وشاهد رشد مولفه های اثربخشی وکارایی می باشد . وعلل مشکلات موجود در کشور نیز کم توجهی به بهره وری شعارها و اهداف انقلاب بوده است .

بهره وری در گام دوم انقلاب

وی در ادامه گفت : بهره وری در گام دوم انقلاب یک رویکرد اساسی براساس شناخت وضع موجود ، توانمندیها ، ضعفها و فرصتهای اتی می باشد ؛ که رهبر انقلاب اسلامی هفت سرفصل را برای اینده کشور تعیین نموده اند ؛ که بایستی مورد توجه همه سازمانها و نهادها و همه افراد ذی مدخل قرارگیرد .

بهره وری در علم و پژوهش

ایشان درخصوص نخستین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ، برای گام دوم انقلاب در خصوص بهره وری در علم و پژوهش گفت : تولید علم ودانش نافع بومی لازمه پیشرفت و وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است . ولازم است برنامه ریزی های لازم در ادرات و سازمان ها برای ارتقای بهره وری علم وپژوهش شکل گرفته و امور را براساس ان برنامه ریزی وراهبری کنند . وضرورت دارد پژوهشهای دانشگاهها به سمت نیازهای ضروری کشور و اولویتهای جامعه سوق پیدا کند ، تا هم کیفیت ارتقا یافته وهم از مشکلات کاسته شود . وبایستی با بهره وری بیشتر این رستخیز علمی که پس از انقلاب ایجاد شده ، با جهاد علمی در همه حوزه ها ، رشد شتابان یافته و درتراز جهانی بعنوان قطب برتر جهانی فرار گیرد .

نقش مقابل بهره وری و معنویّت و اخلاق  

این استاد دانشگاه درخصوص دومین توصیه راهبردی رهبر انقلاب و نقش معنویّت و اخلاق در ارتقای بهره وری گفت : معنویّت و اخلاق ، غایت آفرینش خلقت بشر و نیز مهمترین رسالت پیامبران ، بخصوص حضرت محمد (ص) بوده است ، که خود اسوه اخلاق بوده ؛ می باشد . معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، ایمان در خود و در جامعه است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت‌هایی مانند خیرخواهی، کمک به نیازمند، راستگویی، اعتمادبه‌نفس و دیگر خلقیّات نیکو است . معنویّت و اخلاق نیاز بنیادین جامعه اسلامی بوده و  جهت‌دهنده‌ی همه‌ی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی می باشد ، که متاسفانه رژیم ستم شاهی عامل ترویج ضد اخلاق درجامعه بود و با معنویت نیز در ستیز بود.ولی پس از انقلاب با رشد فزاینده معنویت و اخلاق در جامعه مواجه بوده ایم . متاسفانه یکی از مشکلات صنوف مختلف ؛ ضعف در اخلاق حرفه ای می باشد .و لازم است برنامه ریزی برای ارتقای معنویت و اخلاق به منظور افزایش بهره وری درگام دوم انقلاب در همه حوزه ها صورت گیرد . کارگزاران ومدیران نخست خود عامل بدان باشند و همچنین بستر جامعه را برای رشد معنویّت و اخلاق فراهم کرده و با کانونهای ضدّ معنویّت و ضد اخلاق،مقابله کرده و بایستی اجازه ندهند که جریانات و افراد جهنّمی‌ مردم را با فریب، جهنّمی کنند. واجازه ندهند سبب تنزل معنویّت و اخلاق و سقوط افراد و جامعه و نتیجتا سبب کاهش اثر بخشی و کارایی و بهره وری گردد . .لذا میتوان گفت معنویت واخلاق ، بهره وری را در همه حوزه ها ارتقا داده و رویکرد بهره وری نیز تاثیر شایانی بر ارتقا سطح معنویت و اخلاق فردی واجتماعی دارد .

بهره وری در اقتصاد مقاومتی

ایشان درخصوص سومین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع اقتصاد گفت : اقتصاد یک عامل مهمّ و موتور مولد حرکت فردی و جامعه است . و ضرورت دارد اقتصاد مقاومتی در تمامی برنامه ریزی ها ومدیریت منابع بخشهای دولتی و خصوصی قرار گیرد . ولازم است برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری اقتصاد درگام  دوم انقلاب برای اثربخشی بیشتر وکارایی زیادتر صورت گیرد . واگر مولفه های اقتصاد پایدار اعمال شود ؛ تکانه های اقتصادی ناشی از تحریمهای دشمنان به لحاظ اثربخشی اقتصاد مولد درون زا ، بلااثر ویا کم اثرخواهد شد .

بهره وری در عدالت و مبارزه با فساد

دکتر هاشمی فشارکی درخصوص چهارمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع عدالت و مبارزه با فساد گفت : فساد دارای ابعاد اقتصادی ، اخلاقی ؛ سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی می باشد ؛ که بایستی در همه ابعاد مبارزه با آن تا خشکاندن ریشه ها ؛ صورت پذیرد . همچنین عدالت که در یکی از اهداف اوّلیّه‌ی همه‌‌ی پیامبران الهی وبخصوص آخرین پیامبر (ص) بوده و نظام   جمهوری اسلامی که برخواسته از دین مبین اسلامی است ؛ دارای همان جایگاه است . و از بی عدالتی مطلق که پیش از انقلاب جاری بود ؛ به عدالت نسبی دست یافته ایم و هنوز با عدالت مطلوب فاصله زیادی در اجرا وجود دارد و بایستی تلاش همه‌جانبه‌ای در راه استقرار عدالت جامع به کار برده شود . همچنین برنامه ریزی برای ارتقای عدالت درهمه حوزه صورت گیرد که در این صورت بهره وری عادلانه و گسترده را شاهد خواهیم بود و همچنین بایستی تلاش در جهت رفع فساد وخشکاندن ریشه های فساد در همه زمینه ها ادامه یابد ؛ تا بهره وری در حد مطلوب قرار گیرد .

بهره وری در استقلال ملی

وی درخصوص پنجمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع استقلال و آزادی گفت : استقلال و آزادی ؛ دومقوله مهم و یک ابر موضوع بوده و بر همه حوزه ها و رویکردها وجهت گیریها اثر میگذارد . استقلال دارای جنبه های سیاسی ؛ فرهنگی، علمی ، اقتصادی و… می باشد . برخی مانند استقلال سیاسی وفرهنگی و همچنین نعمت ازادی  به برکت انقلاب واسلام صددر صد محقق شده است ولی در سایر جنبه ها ضعفهایی وجود دارد که بایستی ضمن تعامل با دنیا ، به سمت استقلال در رفع نیازهای ضروری جامعه برویم . لذا ضرورت دارد برنامه ریزی برای ارتقای استقلال در همه زمینه ها به منظور افزایش بهره وری درگام مورد توجه قرارگیرد .

بهره وری در صیانت از عزت ملی و مرزبندی با دشمن  

دکتر هاشمی فشارکی درخصوص ششمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن گفت :این سه، که شاخه‌هایی از اصولِ «عزّت، حکمت، و مصلحت» در روابط بین‌المللی‌اند. که به برکت انقلاب و با تلاش مدیران جهادی به دست آمده است و نظام سلطه با فریب و خدعه بدنبال خدشه دار کردن این اصول هستند ، کمااینکه در دولت دوازدهم صدمات زیادی متوجه کشور شد. مرز بندی با دشمن نص صریح قرانی است که بایستی مورد توجه همه و بخصوص مسولان باشد . و می تواند معیاری برای سنجش وپایش افراد باشد . بینش و بصیرت عمومی در ذهن و بروز بیرونی آن ؛ بهترین چراغ راهنما در هنگام غبار فتنه و تشخیص حق وباطل می باشد . ولازمست برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری عزت ملی و شفافیت مرزبندی با دشمن خارجی و داخلی و بر مسدود شدن نفوذفردی وجریانی ؛ با شناخت حوزه های جذابیت دشمن وشناخت روش های اقدامات دشمن صورت گرفته و راه کارهای اثر بخشی درممانعت از خسارات محتمل صورت گیرد .

نقش متقابل بهره وری و سبک زندگی  

وی درخصوص هفتمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع سبک زندگی گفت : نوع سبک زندگی از اهمیت زیادی برخودار بوده ؛ اسلامی شدن سبک زندگی در حوزه های فردی و اجتماعی ضروری بوده و زمینه ساز و تعیین کننده سیرکمال دنیوی و اخروی می باشد. وتعیین کننده خوراک فکر و جسم و فضای مجازی افراد می باشد . وهمچنین درحوزه محیط وفضا نیز شامل سبک معماری خانه ؛ فضای اداری و فضای کسب وکار و فراغت وهمچنین در سبک شهرسازی و سیمای بصری شهر میباشد . که متاسفانه در این امور علیرغم مصوبات قانونی ؛ شاهد ترویج سبک منحط غربی و یا معماری بی هویت هستیم ؛ بایستی برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری هویت اسلامی در  تمامی شوون زندگی درگام دوم انقلاب درحوزه فکر واندیشه در سطوح مردم ؛ مدیران وتصمیم سازان و همچنین  درحوزه رفتارهای اجتماعی ؛ مدیران ؛ کارگزاران دولتی و نیز درحوزه فرهنگ ، آیین و نظامات اداری و سیاسی و نیز در سبک واحدهای مسکونی شهری و روستایی ، بناهای ادارای و فضاهای فراغت و شهر و سیمای شهری بعنوان بستر زمینه ساز سبک زندگی اسلامی ایرانی و جلوه های تمدن نوین اسلامی بایستی مورد توجه قرارگیرد .لذا میتوان گفت سبک زندگی اسلامی ایرانی بهره وری را در همه حوزه ها ارتقا داده و رویکرد بهره وری نیز برکیفیت زندگی تاثیر شایانی دارد .

جهادتبیینی در همه حوزه ها ضرورت امروز برای تضمین فرداست

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی درپایان گفت : براساس فرمایش رهبر انقلاب ، گام دوم، انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد. و براساس فرمان ایشان مبنی بر “جهادتبیین” و باتمسک به این ایه “فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ‏ بِهِ جِهاداً كَبيرا” ،مسیر اینده همگان ؛ جهاد همه جانبه و هوشمندانه با محوریت جوانان مومن انقلابی بوده ، تا والاترین نوآوری قرن یعنی انقلاب مبتنی بر آموزه های اسلام ناب در بهره وری متعالی بستر ساز انقلاب جهانی گشته و با مشارکت در زمینه سازی تحقق وعده الهی که همانا حکومت جهانی مهدوی (عج) ایفای نقش نماییم .

نشانی شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری :‏

? ‏http://meeting.khatam.ac.ir/r4vtyqie8drx‏/‏

? ‏http://meeting.khatam.ac.ir/‎h

دانشگاه خاتم https://khatam.ac.ir/