ارتفاعات «کلاشین» و جاودانگی «سیدمحمدرضا شعاعی آستانه»
ارتفاعات «کلاشین» و جاودانگی «سیدمحمدرضا شعاعی آستانه»

عملیات قادر ۲ سرآغاز پرواز ۳۶ سالهٔ دانش‌آموز بسیجی سیدمحمدرضا شعاعی آستانه از یاران باوفای امام خمینی (ره) شد، پاداش او در جلب رضایت الهی و ادای تکلیف، متنعم شدن از خوان کرم ارباب عشق حضرت حسین‌ابن‌علی (ع) بود.

وقتی اواخر سال ۱۳۶۳ با سیدرضا، وداع با خانه، خانواده، شهر، دوستان، درس، کار و ثبت‌نام برای آموزش جبهه را در شب‌های گشت بسیج مسجد صنعتگران زمزمه می‌کردیم، هیچ‌گاه به ذهن‌مان خطور نمی‌کرد که انتهای این تصمیم، به فراقی تلخ و همیشگی بدل خواهد شد.

تا به خود آمدیم داخل اتوبوس بودیم برای گذراندن دوره آموزش جبهه، که شرط ورود به جبهه بود. خدا را شکر می‌کردیم که فرصت خدمت و لبیک به ندای پیر عشق را نصیب‌مان کرده بود.

آموزش با همهٔ سختی‌هایش تمام شد. برگشتیم و مهیای حضور در مصافی عظیم شدیم که رؤیای باور نکردنی ما در این چند سال از شروع جنگ تحمیلی بود.

رزمندگان گردان خط‌شکن الحدید به فرماندهی شهید «سیدعلی ابراهیمی»، اینک آمادهٔ حضور در عملیاتی بزرگ در بلندای کوه‌های سربه‌فلک کشیدهٔ غرب می‌شدند. عملیات سختی که ضمن ضربه‌زدن به دشمن متجاوز، تعدادی از بهترین دوستان‌مان را از جمع‌مان جدا کرد.

یکی از شهدای مظلوم و غریب گردان الحدید در عملیات قادر ۲ در ارتفاعات کلاشین، «سیدمحمدرضا شعاعی‌آستانه» بود. خبر شهادت یا اسارت سیدرضا، ضربهٔ سنگینی بر پیکرهٔ رنجور و خستهٔ این حقیر بود.

عملیات قادر ۲ سرآغاز پرواز ۳۶ سالهٔ پرستویی عاشق از یاران باوفای امام خمینی (ره) در جهت رضایت پروردگار و ادای تکلیف بود که پاداش این پرواز عاشقانه، متنعم شدن از خوان کرم ارباب عشق حضرت حسین‌ابن‌علی (ع) بود.

یاد و خاطره دانش‌آموز بسیجی شهید «سیدمحمدرضا شعاعی آستانه» را گرامی می‌داریم.

انتهای پیام

حمید جهانگیر فیض‌آبادی