مراسمات و تشییع پیکر شهید مدافع حرم “حسین فغانی”
مراسمات و تشییع پیکر شهید مدافع حرم “حسین فغانی”

پس از۳۹سال یادگارکانال کمیل وحنظله می آید شهیدحسین فغانی (برادرهمسرحاج رسول آذرسرا) وداع باپیکر: امشب۴شنبه،ساعت۲۰ میدان ابوذرتامسجدابوذر تشییع: فردا۵شنبه۹صبح ازدوراهی قپان تاآستان مقدس امامزاده حسن(ع)

پس از۳۹سال
یادگارکانال کمیل وحنظله می آید
شهیدحسین فغانی
(برادرهمسرحاج رسول آذرسرا)
وداع باپیکر:
امشب۴شنبه،ساعت۲۰
میدان ابوذرتامسجدابوذر

تشییع:
فردا۵شنبه۹صبح
ازدوراهی قپان
تاآستان مقدس امامزاده حسن(ع)