ملاقات درملکوت
ملاقات درملکوت

شاخص ترین مطلبی که از احمد به یادگار مانده است یکی از پست های اوست که بسیار تأمل برانگیز و جالب است که می گوید: «لازم است خودمان را برای ملاقات با حضرت مهدی (عج) آماده کنیم!» این جمله ی پر مغز یعنی احمد می داند بعد از شهادت در ملکوت اعلی، امام عصر، حضرت بقیه ‌الله (عج) را ملاقات خواهد کرد و […]

شاخص ترین مطلبی که از احمد به یادگار مانده است یکی از پست های اوست که بسیار تأمل برانگیز و جالب است که می گوید: «لازم است خودمان را برای ملاقات با حضرت مهدی (عج) آماده کنیم!» این جمله ی پر مغز یعنی احمد می داند بعد از شهادت در ملکوت اعلی، امام عصر، حضرت بقیه ‌الله (عج) را ملاقات خواهد کرد و قطعاً اکنون این ملاقات در ملکوت اتفاق افتاده است.

برگرفته از کتاب ملاقات در ملکوت از مجموعه یک بغل گل سرخ –  انتشارات تقدیر

خاطرات شهید احمد محمد مَشلب اولین شهید مدافع حرم حزب الله لبنان