پیکر مطهر شهید مدافع حرم “امیر_علی_محمدیان” کشف و شناسایی شد.
پیکر مطهر شهید مدافع حرم “امیر_علی_محمدیان” کشف و شناسایی شد.

پیکر مطهر شهید مدافع حرم “#امیر_علی_محمدیان” کشف و شناسایی شد. 📣جزئیات مراسم وداع در معراج شهدا و برنامه تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقبا اعلام خواهد شد. 💐شادی روح پرفتوح شهید صلوات

پیکر مطهر شهید مدافع حرم “#امیر_علی_محمدیان” کشف و شناسایی شد.

📣جزئیات مراسم وداع در معراج شهدا و برنامه تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقبا اعلام خواهد شد.

💐شادی روح پرفتوح شهید صلوات