گردان میثم یکی از گردان‌های به نام لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) بود که معروف است بچه‌هایش داش مشتی هستند و علی اصغر آن را فرماندهی می‌کرد.

شهید علی اصغر ارسنجانی فرمانده گردان میثم از لشکر ۲۷ محمد رسول الله بود که در سال ۶۵ به شهادت رسید.

گردان میثم یکی از گردان‌های به نام این لشکر بود که معروف بود بچه‌هایش داش مشتی هستند و علی اصغر آن را فرماندهی می‌کرد. عشق به شهادت به قدری در این فرزند حضرت روح الله شعله می‌کشید که در جملاتی می‌نویسد:

پروردگارا! تو خود گواهی که مثل شمع می سوزم و آب می شوم. و آنقدر دلم گرفته که اگر به من جرات می‌دادی خود را به دریا می انداختم خود را به آب و آتش می انداختم؛ خود را در بیابان ها رها می کردم تا بالاخره عقده دل خالی کنم. عقده دلم چیست؟ ایزد من تو خود گواهی که عقده من رسیدن به اهدافی که تمام انبیا و اولیا داشته اند؛ آری آن یاری کردن دین خداست.