زنان بی تردید از مهم ترین قشر اثرگذار در مکتب سردار سلیمانی هستند
زنان بی تردید از مهم ترین قشر اثرگذار در مکتب سردار سلیمانی هستند

جانشین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: زنان بی تردید از مهم ترین قشر اثرگذار در مکتب سردار سلیمانی هستند که می توانند این مکتب را شکوفا کرده و به منصه ظهور برسانند.

جانشین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: زنان بی تردید از مهم ترین قشر اثرگذار در مکتب سردار سلیمانی هستند که می توانند این مکتب را شکوفا کرده و به منصه ظهور برسانند و زنان آزاده سراسر عالم می توانند با تاسی از این مکتب و دل بستن به این مکتب راه او را ادامه دهند و انسان سازی کنند.

امیر سهرابی جانشین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در برنامه مثل پدر گفت: همانطور که اشاره شد مکتب حاج قاسم مکتبی جامع الاطراف است و همان مکتب پیامبر (ص) و امام علی (ع) و امام راحل و رهبری انقلاب است. مهم این است که شهید سلیمانی و مکتب او جامع الاطراف است.

وی ادامه داد: در عین اینکه قدرت سخت خود را به رخ دشمنان می کشد در همان حال دارای قدرت نرمی است که قلوب انسان ها را جذب می کند و از مستضعفین دفاع می کند و یتیمان را نوازش می کند و به ملت مسلمان عراق که از مذاهب دیگر هم هستند دفاع می کند.

وی گفت: زنان بی تردید از مهم ترین قشر اثرگذار در مکتب سردار سلیمانی هستند که می توانند این مکتب را شکوفا کرده و به منصه ظهور برسانند و زنان آزاده سراسر عالم می توانند با تاسی از این مکتب و دل بستن به این مکتب راه او را ادامه دهند و انسان سازی کنند.

سهرابی افزود: مکتب حاج قاسم مرزهای منطقه و کشور ما را در نوردیده و در دل همه آزادگان عالم نفوذ کرده و در آینده ای نزدیک اعتلای این مکتب را خواهیم دید و اصرهای مثبت آن را در جهت مبارزه با استکبار و استعمار و تکفیر خواهیم دید تا اسلام ناب محمدی نظم بهتری در سراسر دنیا پیدا کند.

انتهای پیام/