ساده‌زیستی رزمندگان دفاع مقدس الگویی برای مقابله با تحریم‌ها
ساده‌زیستی رزمندگان دفاع مقدس الگویی برای مقابله با تحریم‌ها

رزمندگان دفاع مقدس آموخته بودند که اگر می‌خواهند جهاد بی‌امانشان مورد رضای حق تعالی قرار گیرد و در مقابل تحریم‌های ظالمانه ابرقدرت‌ها بایستند، باید سعی کنند با بهره‌گیری مناسب از امکانات، الگوی مناسبی برای مصرف ارائه کنند.

زندگی ساده و عاری از تجملات رزمندگان دفاع مقدس و همچنین بی‌رغبتی به دنیا در عین مجاهدت و خشنود بودن به آنچه خداوند به آنها داده بود، یکی از شاخصه‌های بارز سیره عملی حماسه‌آفرینان دفاع مقدس بود.روحیه قناعت رزمندگان در قبال آنچه در اختیارشان قرار می‌گرفت از آنها شخصیتی ساخته بود که وقتی امکاناتی به دستشان می‌رسید بدون آنکه آن را ضایع و یا اسراف کنند به بهترین شکل از آن بهره می‌بردند که خدای ناخواسته بار مضاعفی بر کشور و فرماندهان جنگ تحمیل نشود.

در مجاهدت رزمندگان هیچگونه سستی، کاهلی، تنبلی، غفلت و عافیّت‌طلبی مشاهده نمی‌شد و هیچکدام از آنها به دنبال زیاده‌خواهی نبودند و همواره از حقّ خود می‌گذشتند تا همرزمشان شرایط بهتری داشته باشد؛ حتی در میدان جنگ هنگامی که جراحتی بر می‌داشتند و یا رزمنده دیگری مجروح می‌شد از آنچه از کمک‌های اولیه در اختیارشان بود آن را بدون منّت و با اخلاص عرضه می‌کردند.ریشه این خصوصیّات مجاهدان فی سبیل الله را باید در باورهای اعتقادی، اندیشه‌ها و سیره اخلاقی آنان که از بزرگان دین و سیره معصومین در جنگ‌ها آموخته بودند دانست و لذا نباید تصور شود رزمندگان دفاع مقدس از سرناچاری و عدم توانایی در برآوردن مایحتاج خود در شرایط سخت به سر می‌بردند.

آنان از معارف دین، امام خمینی، فرماندهان جنگ و همچنین خانواده‌های خود و تمام کسانی که بهترین داشته‌های خود را برای پشتیبانی جنگ اهدا می‌کردند آموخته بودند که اگر می‌خواهند جهاد بی امانشان مورد رضای حق تعالی قرار گیرد و هزینه مضاعفی بر نظام تحمیل نشود و در مقابل تحریم‌های ظالمانه ابرقدرت‌ها بایستند باید سعی کنند با بهره‌گیری مناسب از امکانات و استفاده بهینه از خدماتی که به آنها داده می‌شود الگویی مناسبی برای مصرف ارائه کنند.
رزمندگان سعی داشتند با قناعت نسبت به داشته‌ها و صرفه‌جویی‌ در آنها، روزها و شب‌های سخت عملیّات را به بهترین شکل پشت سر بگذارند. در این خصوص فرماندهان، مسئولین و یگان‌های پشتیبانی در اینکه بتوانند خواسته‌های یگان تحت امر خود را تعدیل کنند تا به هنگام عملیّات با مشکل تدارکاتی مواجهه نشوند با همدیگر رقابت داشتند
.

استقامت‌ورزی رزمندگان دفاع مقدس در الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و زیاده‌خواهی و ساده‌زیستی به این جهت بود که در شرایط سخت جنگی با مشکل مواجه نشوند.
مبارزه رزمندگان دفاع مقدس با هواهای نفسانی و تعدیل خواسته‌ها و مصرف به‌جا امکانات و تجهیزات و همچنین رعایت بیت المال ستودنی و برکت‌آفرین است. امروز که 
۴۱ سال از دفاع مقدس می‌گذرد شاهد هستیم که این روحیه منشأ برکات فراوانی برای نظام و جامعه بوده است و ضمن اینکه الگوی مناسبی را در بین خانواده‌های مؤمن انقلابی که پایبند به انفاق در جامعه هستند نشر داده، موجب گسترش روحیه جهادی برای کار مضاعف شده و مبدع حرکت‌های نو و ابتکاری برای خدمت‌رسانی به محرومین جامعه بوده است. این الگوی تربیتی و دوری جستن نسل دفاع مقدس از عیش، عشرت و ثروت به نمادی در جامعه تبدیل شده که سطح خدمات آنان تسخیرکننده قلب‌ها و دل‌های محرومین جامعه شده است.

امروز بازماندگان آن نسل قدم در میدان جهاد سازندگی گذاشته‌اند و در محرومترین نقاط کشور با همان الگوی ساده‌زیستی کارهای ارزشمندی را ارائه کردند و با روحیه قناعت و پرهیز از اسراف، اشرافی‌گری و تجملات در زندگی و توجه به ساده‌زیستی و تقویّت روح ایثار و گذشت، از اندوخته‌های خود در مسیر رفع فقر و تنگدستی جامعه استفاده می‌کنند. این سطح خدمات در کمک‌رسانی به مردم مستضعف نتیجه همان الگوی مصرف و ساده‌زیستی شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است.