ایجاد مکتب معماری انقلاب اسلامی ، زمینه ساز شکل گیری تمدن نوین اسلامی
ایجاد مکتب معماری انقلاب اسلامی ، زمینه ساز شکل گیری تمدن نوین اسلامی

نشست تخصصی معماری وشهرسازی در ذیل برنامه کمیسیون هنر ومعماری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ۸دیماه ۱۴۰۰در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت برگزارشد، دکتر سید جوادهاشمی فشارکی گفت:

دکتر سید جوادهاشمی فشارکی گفت: باتوجه به تاثیر به سزای معماری در سبک زندگی انسان و بستر ساز تحقق حیات طیبه اسلامی بوده و بسط و نشر معماری اسلامی یک ضرورت اساسی بشمار میرود ، از زحمات همه عزیزان برگزارکننده و ارایه دهندگان مقالات و حضار مجازی و بخصوص عزیزان قطب علمی معماری اسلامی و بویژه استاد نقره کار مشعل چند دهه فروزان این عرصه و پرچم دار قطب علمی معماری اسلامی قدر دانی کرد . و بیان داشت قطب علمی معماری اسلامی، درتولید و توسعه دانش معماری اسلامی رشد خوبی داشته ، قلب تپنده و پمپاژ کننده هویت اسلامی در عرصه معماری کشور بوده است . واین نشست یک گام بلند در این سیر قرار دارد . لذا برنامه های نشست با موضوعات مسکن اسلامی و الگوی زیست و بافت و شهر اسلامی و فلسفه معماری اسلامی و….. را بسیارارزنده و مفید برشمرد و پیشران تولید و بسط علمی این حوزه دانست .

دکتر هاشمی فشارکی بیان داشت : در گام اول انقلاب،نخست تحول بنیادین از رژیم وابسته و تغذیه وپمپاژ کننده علوم غربی به پیکره دانشگاه و جامعه ؛ به نظام حکمرانی مبتنی بر اسلام ناب صورت گرفت وسپس مصوبات مختلفی در باره معماری و شهرسازی اسلامی داشته ایم که بی نظیر بوده است ، لکن در حوزه اموزش، نظامات فنی مهندسی و بخصوص اجرا با ضعفها و اشکالات عدیده ای مواجه بوده ایم ، بنحویی که نمی توان حتی نمره متوسط بدان داد. و جای تاسف و سرافکندگی بهمراه دارد .

این استاد دانشگاه اظهار داشت :  اکنون که در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم،  ضمن لزوم تداوم تولید مبانی نظری و ادبیات محتوایی، ضرورت دارد اسیبها و ضعفهای موجود شناسایی شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات ، و همچنین ارایه مفاهیم،  شاخص ها و الگوی کاربردی در حوزه های مسکن اسلامی و محله اسلامی و شهر اسلامی و مشخصه های اجزای انرا در اختیار مسولین دولت سیزدهم که قرار است ۴ ملیون واحد مسکونی را در سراسر کشور ایجاد کنند قرار دهیم ، که اگر این پیوند هویت اسلامی و کمیت تولید مسکن در کشور رقم بخورد شاهد تولد الگوهای موفق معماری و شهرسازی وایجاد مکتب معماری انقلاب اسلامی خواهیم بود ، تحولی که میتواند زمینه ساز شکل گیری تمدن نوین اسلامی واقع گردد .