جمعی از رزمندگان و شهدای گردان مقداد لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)
جمعی از رزمندگان و شهدای گردان مقداد لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

هیئت شهدای گردان مقداد در ایام عملیات غرور آفرین کربلای ۴ به یاد شهدا وفرماندهان دلاور سردارشهیداحمد نوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی را در فَضای مجازی به تاریخ ۵ دی ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ برگزار می‌نماید شادی روح شهدا صلوات…

هیئت شهدای گردان مقداد در ایام عملیات غرور آفرین کربلای ۴ به یاد شهدا وفرماندهان دلاور سردارشهیداحمد نوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی را در فَضای مجازی به تاریخ ۵ دی ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ برگزار می‌نماید
شادی روح شهدا صلوات…