ضرورت تبیین نقش «فرهنگ دفاع مقدس» در پی‌ریزی بنیان‌های فکری و حرکتی
ضرورت تبیین نقش «فرهنگ دفاع مقدس» در پی‌ریزی بنیان‌های فکری و حرکتی

ورود به عرصه فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی، به دلیل ابعاد گسترده آن، باید ورودی کارآمد، مداوم، همراه با مدیریت راهبری و در یک کلام حرکتی جهادی باشد.

اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست. تلاش‌های اقتصادی و اجتماعی زمانی می‌توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آن‌ها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. ابعاد فرهنگ و تأثیر آن، بر خلاف باور برخی، به احداث مراکز آموزشی خلاصه نمی‌شود. گستره فرهنگ و کار فرهنگی از جزئی‌ترین فعالیت‌های فردی تا جدی‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی کشیده شده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است». ۱۳۹۳/۱/۱

به همین دلیل ورود به عرصه فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی، به دلیل ابعاد گسترده آن، باید ورودی کارآمد، مداوم، همراه با مدیریت راهبری و در یک کلام حرکتی جهادی باشد. تعبیری که از سوی مقام معظم رهبری بار‌ها مورد استفاده قرار گرفت و نهایتاً سال ۱۳۹۳ با آن نامگذاری شد. «واقع قضیّه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم‌تر نباشد و اگر خطرناک‌تر نباشد، کمتر نیست؛ این را بدانید؛ واقعاً یک میدان کارزار است اینجا». ۱۳۹۲/۹/۱۹

یکی از مهمترین حوزه‌های فرهنگی که به یقین الگوبخش سایر فعالیت‌ها و مسیر‌های ما بوده؛ فرهنگ دفاع مقدس است که جایگاه بسیار والایی در پی ریزی بنیان‌های فکری و حرکتی ما داشته و دارد. امروز موضوع دفاع مقدس به تعبیر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) یک گنجینه است که باید در شناخت و استخراج آن کوشید و بدون تردید سهم بسیار زیادی در پیشرفت فرهنگی و البته بیداری ملت داشته است؛ لذا هرگونه برنامه ریزی در راستای تقویت این مسیر می‌تواند به تقویت پایه‌های فرهنگی ما منجر گردد.

امروز در شرایط سخت و جنگ بزرگ فرهنگی توجه بیشتر به فرهنگ دفاع مقدس و راهیان نور می‌تواند زمینه رشد و تعالی کشور را فراهم آورد؛ لذا حذف بودجه‌های این اقدام تعالی بخش به بهانه‌ی نیاز اقتصادی کشور، حرکت در مسیری است که اندیشه پیشرفت را به فراموشی خواهد سپرد.

موضوع دفاع مقدس و به تبع آن راهیان نور نیازمند سرفصل‌های حمایتی در بخش‌های مادی و معنوی است و باید این روح تازه را در کالبد جامعه دوانید تا سبک زندگی جهادی یک روش برای تعالی فرهنگی و اقتصادی جامعه شود. حلقه مفقوده‌ای که امروز باید با چراغ عقل و تدبیر و عشق به دنبال آن بود؛ فرهنگ دفاع مقدس است. فرهنگی که درایت و شور و شعور بی نظیر می‌بخشد و استقامت اجتماعی را دوچندان می‌کند.

امروز بهترین زمان برای بهره بردن از تنعمات این فرهنگ غنی است. فرصتی که باید از آن بهره جست با آن درخشید و حیات اجتماعی را بیمه کرد. حذف ردیف بودجه راهیان نور و دفاع مقدس و گنجاندن آن در سرفصل‌های فرعی، نه تنها هیچ کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد بلکه پایه گذار پس رفت‌ها و گردش‌های غلط در برنامه ریزی اجتماعی خواهد شد. تدبر در این معنا راهگشاست اگر معنا و سبک زندگی جهادی بر ما مکشوف شود.