هفته بسیج بر شیرمردان بسیجی مبارک
هفته بسیج بر شیرمردان بسیجی مبارک

هیئت شهدای گردان مقداد در فضای مجازی یکشنبه ۷ اذر از ساعت ۱۹ راهدیه میکند…

هیئت شهدای گردان مقداد در فضای مجازی یکشنبه ۷ اذر از ساعت ۱۹ راهدیه میکند…
به شهدا وفرماندهان دلاور سردارشهید احمد نوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی و یادو خاطر دلاوران مردان دوران دفاع مقدس و مراسم یاد مادر اقای جمشیدی و فرزند برادر عزیز رضائی نژاد رحمت الله