منابع دفاعی و دفاع غیرعامل ( کتب منتشره )
منابع دفاعی و دفاع غیرعامل ( کتب منتشره )

یکی از موضوعات مهم در فرایند تحقیق های علمی و یا اجرایی ، شناخت منابع موجود مرتبط می باشد ، در این نوشتار کتاب‌های مرتبط منتشر شده توسط مراکز مختلف در حوزه های تهدید شناسی ، دفاعی و دفاع غیرعامل معرفی شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

کتاب‌های منتشر شده دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

 • استحکامات و سازه‌های امن
 • اصول و مبانی پدافندغیرعامل
 • آشنایی با تسلیحات غیر کشنده
 • آمایش و مکان‌یابی
 • آمایش و مکان‌یابی از منظر پدافندغیرعامل
 • بارگذاری انفجاری سازه‌های مهندسی
 • پردازش و تفسیر تصاویر سنجش‌ازدور
 • تحلیل و طراحی ساختمان‌ها در برابر اثرات انفجار
 • زمین‌لرزه و سونامی توهوکو سندای ژاپن
 • سازه‌های امن پیشرفته
 • طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار در صنایع پتروشیمی
 • طراحی سازه‌های امن (اصول و مفاهیم پایه)
 • طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجارها و جنگ‌افزارهای اتمی
 • طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی مرتبط با ایمنی تجهیزات هسته‌ای
 • طرح‌ریزی و مکان‌یابی واحدهای صنعتی بر مبنای پدافندغیرعامل
 • کتابنامه تشریحی دفاع‌غیرعامل (کتابنامه مرجع)
 • مبانی استتار، اختفاء و فریب
 • مدیریت بحران نظامی
 • مدیریت ریسک در پدافندغیرعامل
 • مقدمه‌ای بر محیط‌شناسی نظامی و جنگ‌های اطلاعاتی
 • و…..

 

کتاب‌های منتشره‌ شده دانشگاه امام‌حسین‌(ع)

 • جنگ‌روانی، ۱۳۷۳
 • حفاظت اطلاعات،۱۳۷۴
 • امداد‌رسانی و بهداشت،۱۳۷۳
 • نقش فنّاوری در صنایع دفاعی، ۱۳۷۵
 • مهندسی و تخریب،۱۳۷۵
 • اطلاعات و عملیات، ۱۳۷۶
 • عوامل شیمیایی، ۱۳۸۲
 • و….

 

کتاب‌های منتشره  شده دانشگاه جامع امام‌حسین‌(ع) ،دانشکده و پژوهشکده پدافندغیرعامل

 • ایمن‌سازی زیرساخت اطلاعاتی
 • طرح‌ریزی و اجرای بحران
 • به سوی فضای رایانه‌ای امن‌تر
 • اثرات سلاح‌های زمین‌نفوذ هسته‌ای و سایر سلاح‌ها
 • فریب‌نظامی
 • مقدمه‌ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر (جلد دوم)
 • نبرد ۲۰۰۶ لبنان و آینده جنگ، الزامات سیاست نظامی و دفاعی
 • راهبردهای حفاظت از دارائی‌های زیرساخت حیاتی ملی
 • آشنایی با انواع حملات و خصوصیات انواع سلاح‌ها
 • ماهواره‌های هوشمند و پدافندغیرعامل
 • رفتار سازه در برابر ضربه و انفجار
 • زمین‌سازی، اتصال‌سازی، محافظ‌سازی کاربردی و حفاظت سوژه
 • سنجش‌ازدور حرارتی در فرایندهای سطح زمین
 • مقدمه‌ای بر آر. افاستیلت
 • مقدمه‌ای بر سنجش‌ازدور میکروویو
 • نقش حمل‌ونقل در عملیات تخلیه به هنگام بحران
 • زمین‌سازی، اتصال گازی، حفاظ‌دار‌سازی و محافظت از تغیرات ولتاژ – جریان
 • نقش حمل‌ونقل در تخلیه اضطراری
 • مقدمه‌ای بر سنجش از دور ریز موج
 • سنجش‌ازدور حرارتی از فرایند‌های سطح
 • و….

دانشکده علوم و فنون فارابی

 • اصول و مبانی پدافندغیرعامل ویژه دوره عالی
 • پدافندغیرعامل در جنگ‌های نوین
 • پدافندغیرعامل در جنگ‌های نوین (ش- م -ه)
 • پدافندغیرعامل در کاروان‌های نظامی
 • پدافندغیرعامل و تأثیر آن بر امنیت ج. ا.ا
 • حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی در امنیت کشور
 • کلیات پدافندغیرعامل
 • مبانی پدافندغیرعامل
 • و…..

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 • بررسی تهدیدات الکترومغناطیس و سناریوهای جدید
 • بهترین‌ها در امنیت‌اطلاعات
 • تهدید‌شناسی
 • راهکارهای مقاوم‌سازی و معرفی استانداردها در حوزه الکترومغناطیس
 • شناسایی پاک‌سازی بدافزارها
 • و….

 

سازمان تبلیغات اسلامی

 • ابعاد مفهومی دفاع‌غیرعامل
 • ارزش‌های فرهنگی دفاع‌غیرعامل
 • پایداری ملی و دفاع‌غیرعامل
 • تهدیدات نرم و دفاع‌غیرعامل
 • جنگ‌روانی و دفاع‌غیرعامل
 • دشمن‌شناسی و پدافندغیرعامل
 • نقش مردم در دفاع‌غیرعامل
 • و….

 

کتاب‌های منتشر شده موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

 • امنیت و جنگ سایبر
 • جنگ‌نرم
 • تهدیدات امنیت ملی
 • حقوق و امنیت در فضای سایبر
 • جنگ آمریکا علیه عراق
 • براندازی نرم
 • بازدارندگی، کلید حل مسئله هسته‌ای ایران
 • انرژی و نانوفنّاوری، راهبردی برای آینده
 • سند دفاع و امنیت فرانسه
 • نظریه‌های امنیت
 • تحول در نظریه‌های قوا
 • و….

 

کتاب‌های مرکز آینده‌پژوهی وابسته به مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 • کتابنامه ویرایش دوم،۱۳۸۸
 • مجموعه دگرگونی عصر اطلاعات- فرضیه پیچیدگی و جنگ شبکه محور،۱۳۸۷
 • ایران از دریچه نگاه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، ۱۳۸۷
 • راهبرد دفاع ملی آمریکا، ۱۳۸۷
 • راهبرد نظامی رژیم اشغالگر قدس،۱۳۸۷
 • بازاندیشی مفهوم جنگ،۱۳۸۷
 • سناریوهای تغییرات ناگهانی آب و هوا و مضامین آن برای امنیت ملی و دفاع، ۱۳۸۷
 • اصول ملی جنگ، ۱۳۸۷
 • جنگ شناختی، بعد پنجم جنگ، ۱۳۸۷
 • مروری بر مفاهیم جنگ، ۱۳۸۸
 • دریچه‌ای به مطالعات دفاعی، ۱۳۸۸
 • عملیات تأثیر محور، ۱۳۸۸
 • اصول و قواعد رزم در عملیات ناهمگون زمینی، ۱۳۸۸
 • پدافندهوایی مشترک بریتانیا، ۱۳۸۸
 • محتمل‌ترین راهبرد آمریکا در قبال ایران و شیوه مقابله با آن، ۱۳۸۸
 • بررسی سناریوهای جنگ آینده با تأکید بر فنّاوری‌های دفاعی، ۱۳۸۸
 • جنگ بی قاعده نامفهوم عملیاتی مشترک،۱۳۸۸
 • امنیت سرزمین اصلی ، ۱۳۸۸
 • جنگ شهری، ۱۳۸۸
 • نیروی هوایی و مأموریت فضای سایبر، ۱۳۸۸
 • فنّاوری‌های دفاعی آینده انگلیس،۱۳۸۶
 • مقدمه‌ای بر فنّاوری‌های بنیان‌کن،۱۳۸۷
 • دیده‌بانی فنّاوری آینده دارپا، دفاع رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی، ۱۳۸۷
 • طراحی سناریو، پیوند بین آینده و راهبرد، ۱۳۸۶
 • برنامه‌ریزی پابرجا برای یک قرن، رویکردی نو در برنامه‌ریزی
 • راهبردی برای یک‌صد سال آینده، ۱۳۸۵
 • روندهای راهبردهای ایران، ۱۳۸۸
 • سناریونویسی و رویکردهای متفاوت آن، ۱۳۸۸
 • و…..

 

 

کتاب‌های منتشر شده مرکز تألیف کتاب‌های درسی، معاونت تربیت و آموزش سپاه پاسداران

 • مقدمه‌ای بر دفاع همه‌جانبه
 • مفاهیم نظری و عملی دفاع‌غیرعامل
 • فنّاوری‌اطلاعات (۱)
 • امنیت مخابرات
 • فرماندهی و کنترل در جنگ الکترونیک
 • جمع‌آوری اطلاعات (۱)
 • شناسایی
 • پشتیبانی فنی و عملیاتی اطلاعاتی
 • سازمان و مأموریت در اطلاعات (۱) و (۲)
 • سازمان‌های اطلاعاتی (۱)
 • درس‌هایی از بوسنی
 • برآورد اطلاعاتی
 • حفاظت فیزیکی
 • مدیریت بحران‌ها
 • مدیریت یک بحران
 • کودکان و بحران
 • روش‌شناسی بحران
 • بحران و عملیات‌روانی
 • تروریسم شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای
 • آشنایی با عوامل بیولوژیکی مورد استفاده در جنگ‌های اخیر
 • پاسخ به تهدیدات تروریستی
 • سلاح‌های هسته‌ای و آثار آن‌ها
 • آشنایی با آشکارسازی و سنجش تابش‌های هسته‌ای
 • عوامل جنگ نوین (۲) و (۲)
 • کشف و سنجش عوامل شیمیایی
 • کشف و سنجش عوامل شیمیایی (جنگ نوین)
 • دفاع بیولوژیک و تروریسم
 • حفاظت در برابر اشعه
 • روان‌شناسی فرماندهی
 • آزمایش‌های صنعتی بر شبیه‌سازهای رایانه‌ای
 • دیتالینک
 • کلیات جنگ نامتقارن
 • روش تحقیق در اطلاعات (۱)
 • مدیریت طرح‌ریزی نیروی انسانی
 • پوشش گیاهی و پدافندغیرعامل
 • ….

کتاب‌های منتشر شده  دانشگاه عالی دفاع ملی

 • آمایش ملی سرزمین و تأسیسات حیاتی ۱۳۸۷
 • پدافندغیرعامل و تسلیحات کشتار جمعی ۱۳۸۷
 • پدافندغیرعامل و تهاجمات هوایی ۱۳۸۷
 • جنگ اطلاعات ۱۳۸۶
 • نانو فنّاوری نظامی ۱۳۸۷
 • عملیات‌روانی نظامی ۱۳۸۸
 • تهدید منافع قدرت ملی ۱۳۸۷
 • آسیب‌شناسی جریان آزاد اطلاعات ۱۳۸۸
 • فنّاوری و قدرت ملی (چالش‌ها و راهبردها) ۱۳۸۸
 • تهاجم و حفاظت سایبری ۱۳۸۸
 • تهدید نرم و راهبردهای مقابله ۱۳۸۸
 • نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷
 • راهبرد امنیت غذایی در ایران ۱۳۸۶
 • حقوق و امنیت در فضای سایبر ۱۳۸۸
 • حکومت- فرد و امنیت ۱۳۸۸
 • جمع‌آوری نوین اطلاعات و امنیت ملی ۱۳۸۸
 • جامعه‌شناسی امنیت داخلی ۱۳۸۸
 • تهدیدات اجتماعی و امنیت ملی ۱۳۸۸
 • برآورد تهدید، رویکردی نظام واره             ۱۳۸۸
 • امنیت‌اطلاعات در عصر جهانی شدن ۱۳۸۷
 • فرهنگ امنیت ملی                                  ۱۳۸۸
 • طرح‌ریزی عملیات اطلاعاتی در جهان امروز ۱۳۸۸
 • تهدیدات قدرت ملی، شاخص‌ها و ابعاد ۱۳۸۷
 • و….

 

کتاب‌های منتشرشده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 • اشاره‌ای به مبانی و اصول دورکاری ۱۳۷۵
 • اشاره‌ها (مهندسی نقشه‌برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی) ۱۳۷۶
 • تازه‌هایی درباره عکس‌برداری هوایی و توپوگرافی تحلیلی ۱۳۷۸
 • اصول و مبانی سنجش‌ازدور و تعبیر و تفسیر تصاویر
 • هوایی و ماهواره‌ای ۱۳۷۹
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران ۱) شمال غرب و غرب کشور ۱۳۷۸
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران ۲) شمال و شمال شرق کشور ۱۳۷۸
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران ۳) جنوب و جنوب شرق کشور ۱۳۷۸
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران ۴) استان‌های مرکزی کشور ۱۳۸۲
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران ۵) تحلیل جغرافیائی امنیت تهران ۱۳۸۱
 • آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات           ۱۳۸۱
 • دورسنجی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ۱۳۸۱
 • امنیت شهری ۱۳۸۳
 • اصول و مبانی جغرافیای نظامی ۱۳۸۴
 • نگاهی به عراق و جنگ سلطه ۱۳۸۲
 • درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ۱۳۷۹
 • عوامل‌شناسی اهداف ۱۳۹۲
 • کتاب‌های منتشر شده قرارگاه پدافندهوایی خاتم‌الانبیاء (ص)
 • نشریه شماره ۱ پدافندغیرعامل – پدافندغیرعامل  [بی‌تا]
 • نشریه شماره ۲ پدافندغیرعامل – آشنایی با الکترومغناطیس (EMP) 1383
 • نشریه شماره ۳ پدافندغیرعامل – آشنایی با اصول و ملاحظات پدافندغیرعامل ۱۳۸۴
 • نشریه شماره ۵ پدافندغیرعامل – آشنایی با فضاهای امن پناهگاهی ۱۳۸۴
 • نشریه شماره ۶ پدافندغیرعامل – آشنایی با سنجنده‌ها و تأسیسات عمیق زیرزمینی ۱۳۸۴
 • نشریه شماره ۷ پدافندغیرعامل – آشنایی با آمایش و دفاع سرزمینی ۱۳۸۵
 • نشریه شماره ۸ پدافندغیرعامل – آشنایی با اقدامات برخی از کشورها ۱۳۸۵
 • نشریه شماره ۹ پدافندغیرعامل – آشنایی با روش‌هایی از استتار (استتار نوین و سنتی) پاییز             ۱۳۸۵
 • نشریه شماره ۱۰ پدافندغیرعامل – آشنایی با پوشش گیاهی و روش‌های متداول استتار – زمستان ۱۳۸۵
 • نشریه شماره ۱۱ پدافندغیرعامل – آشنایی با افا در دریا (شناورهای سطحی و زیر سطحی) بهار ۱۳۸۶
 • نشریه شماره ۱۲ پدافندغیرعامل – آشنایی با عملیات دود (۱) ۱۳۸۶
 • نشریه شماره ۱۳ پدافندغیرعامل – آشنایی با عملیات دود (۲) ۱۳۸۷
 • نشریه شماره ۱۴ پدافندغیرعامل – آشنایی با افا (۱) (CCD) 1387
 • نشریه شماره ۱۵ پدافندغیرعامل – آشنایی با افا (۲) (CCD بهار ۱۳۸۸
 • نشریه شماره ۱۶ پدافندغیرعامل – آشنایی با امکان‌سنجی روش‌های فریب – افا (۳) ۱۳۸۸
 • نشریه شماره ۱۷ پدافندغیرعامل – پدافندغیرعامل در برخی جنگ‌های گذشته و اخیر ۱۳۸۹
 • نشریه شماره ۱۸ پدافندغیرعامل – آشنایی با فریب میدان نبرد (۱) ۱۳۸۹
 • نشریه شماره ۱۹ پدافندغیرعامل – آشنایی با فریب میدان نبرد (۲) ۱۳۸۹
 • نشریه شماره ۲۰ پدافندغیرعامل – آشنایی با پرنده‌ها و شناورهای سطحی و زیر سطحی بدون سرنشین (۱) ۱۳۹۰
 • مقدمه‌ای بر اصول پدافندغیرعامل ۱۳۸۴
 • دکترین مشترک عملیات فریب‌نظامی ۱۳۸۵
 • و…

 

کتاب‌های منتشر شده سازمان پدافندغیرعامل

 • انواع تهدیدات و نحوه بررسی و ارزیابی آن‌ها
 • آشنایی با اهداف و مأموریت سازمان پدافندغیرعامل
 • آیین‌‌نامه نظارت بر اجرای طرح‌های پدافندغیرعامل + آیین‌‌نامه کنترل و تصویب مطالعات توجیهی
 • بدافزار و پدافندغیرعامل – جلد ۱ – تهدید‌شناسی
 • بدافزار و پدافندغیرعامل – جلد ۲٫ شناسایی و پاک‌سازی بدافزارها
 • بررسی تهدیدات الکترومغناطیس و سناریوهای تهدید
 • پدافندغیرعامل در آیینه قوانین و مقررات
 • پدافندغیرعامل در آئینه قوانین و مقررات
 • پدافندغیرعامل و رسالت حراست دستگاه‌ها
 • دستورالعمل اجرایی پدافندغیرعامل در استان‌ها
 • دستورالعمل اجرایی پدافندغیرعامل در تهران بزرگ
 • دستورالعمل آمادگی دستگاه‌ها، استان‌ها و مناطق ویژه به منظور مقابله با تهدیدات سایبری دشمن
 • دستورالعمل مشارکت بسیج در کمیته‌های پدافندغیرعامل استان‌های کشور
 • راهکارهای مقاوم‌سازی و معرفی استانداردها در حوزه‌ی مغناطیس
 • راهنمای استانی پدافندغیرعامل در مدیریت بحران ناشی از جنگ
 • راهنمای جامع پدافندغیرعامل استان‌ها
 • راهنمای جامع پدافندغیرعامل دستگاه‌های اجرایی
 • سند راهبردی سازمان پدافندغیرعامل کشور
 • شرح خدمات عمومی و دستورالعمل مطالعات پدافند غیرعامل و شرح خدمات عمومی مطالعات و طراحی
 • طرح استانی رزمایش پدافندغیرعامل
 • کارنامه نخستین جشنواره فرهنگی هنری پایداری ملی
 • کتاب اولین جشنواره فرهنگی هنری پایداری ملی
 • کتابنامه دفاع‌غیرعامل
 • مبانی، مستندات و الزامات قانونی پدافندغیرعامل
 • ویژه‌نامه آشنایی با پدافندغیرعامل
 • و….

انتشارات بوستان حمید

 • پدافند غیرعامل و تهدیدات نوین
 • جنگ اقتصادی و پدافند غیرعامل
 • نگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج در حـوزه پـدافنـد غیـرعامـل
 • رسانه و پدافند غیرعامل به همراه نگرشی از ارزش‌های خلق شده در دفاع‌مقدس
 • نقش حساسه‌های جمع‌آوری اطلاعات در دفاع غیرعامل
 • دانستنی‌های پدافند غیرعامل- دوره عمومی مدیران و کارشناسان
 • دانستنی‌های پدافند غیرعامل – دوره عمومی کارکنان (سطح ۲)
 • طراحی شهری از منظر پدافند غیرعامل
 • حفاظت و ایجاد پناهگاه‌های ضد بارش هسته‌ای
 • دفاع سایبر (۱) – کلیات امنیت در فنّاوری‌اطلاعات
 • آشنایی با جنگ‌نرم -جنگ سایبر (۱)
 • آشنایی با جنگ‌نرم -جنگ سایبر (۲)
 • تهدیدات فضای سایبر و مدیریت امنیت‌اطلاعات (ISMS)
 • الگوها و دیدگاه‌ها در مدیریت بحران
 • راهبرد‌های حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی
 • مباحث پدافندغیرعامل (۱) -آشنایی مقدماتی با پدافندغیرعامل
 • مباحث پدافندغیرعامل (۳) – تهدید نرم جنگ‌نرم
 • مباحث پدافندغیرعامل (۴) -جنگ روانی- جنگ رسانه
 • مباحث پدافندغیرعامل (۵) – آمایش سرزمینی از منظر پدافند غیرعامل
 • مباحث پدافندغیرعامل (۶) – تهدیدات سخت
 • مباحث پدافندغیرعامل (۷) – تهدید با فنّاوری نوین
 • فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیرعامل
 • دانستنی‌های پدافند غیرعامل – ویژه مدیران و کارشناسان
 • پدافند غیرعامل و تهدیدات بیولوژیک
 • روش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مدیریت بحران
 • و….

 

کتاب‌های نویسنده این یادداشت (بصورت انفرادی و یا مشترک)

 • درحوزه معماری و شهرسازی :
 • مبانی نظری معماری – انتشارات وانیا – ۱۳۹۶
 • مقدمه ای برمبانی معماری مساجد – انتشارات وانیا – ۱۳۹۶
 • نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی ( برپایه مبانی نظری و فرایند فکری سازنده شهر اسلامی ) – انتشارات جهاددانشگاهی قزوین -۱۳۹۷
 • معماری وشهرسازی اسلامی در آیینه قوانین ومقررات – انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین– ۱۳۹۸
 • حرم مطهر سامرا – انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین – ۱۳۹۸
 • شکوه معماری اسلامی درصحن حضرت زهرا (س) – انتشارات وانیا –۱۳۹۸
 • مبانی طراحی معماری مساجد –مرکزرسیدگی به امورمساجد استان البرز-  ۱۳۹۸
 • مسجد و نمازخانه در آینه قوانین ومقررات – انتشارات جهاد دانشگاهی  قزوین – ۱۳۹۸
 • اصول طراحی همساز با اقلیم ، اقلیم کاربردی برای معماران ۲  مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی.–  انتشارات جهاد دانشگاهی– ۱۳۹۸
 • معماری اسلامی-ایرانی (اصول و راهبردهای طراحی) – انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین – ۱۳۹۹

 

 • درحوزه های مهندسی (میان رشته ای) :
 • مبحث بیست ویک مقررات ملی ساختمان –نشر مرکز تحقیقات ساختمان(عضو گروه تدوین) – ۱۳۸۸
 • راهنمای مبحث بیست ویک مقررات ملی ساختمان– انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 • طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل – انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۰
 • طراحی فاضلاب شهری- انتشارات رواق سازه آکام پایدار – ۱۳۹۴
 • مبانی طراحی فضای سبز پایدار- مرکزتحقیقات کاربردی مهندسی ناجا -۱۳۹۵ – دریافت لوح تقدیر از ناجا
 • طراحی محوطه وفضاهای بازشهری – مرکزتحقیقات کاربردی مهندسی ناجا -۱۳۹۵ – دریافت لوح تقدیر از ناجا
 • مبانی طراحی مراکزداده امن – انتشارات نخبگان – ۱۳۹۵
 • طراحی ایستگاه راه آهن – انتشارات دانشگاه جامع امام حسین ع – ۱۳۹۵
 • طراحی ورودیها ی فضاهای زیر زمینی – انتشارات نخبگان – ۱۳۹۵
 • مبانی طراحی وساخت فضاهای امن پناهگاهی– انتشارات نخبه سازان – ۱۳۹۰-کسب رتبه برترین در چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری – ۲۱ / ۹ /۱۳۹۰  – و برگزیده رتبه دوم هشتمین جشنواره کتاب سال اهل قلم در تیرماه۱۳۹۱
 • حفاظت وایجاد پناهگاههای ضد بارش هسته ای- انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 • اصول مهندسی دفاع غیرعامل در طراحی و اجرای تأسیسات آبرسانی شهری- انتشارات تایماز -۱۳۹۳
 • طراحی معماری ساختمانهای صنعتی – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۵
 • روش‌های طراحی سازه ‌های مـقاوم – انتشارات باغ فکر- ۱۳۹۵
 • طراحی پالایشگاه ایمن –انتشارات فارسیران – ۱۳۹۵
 • مبانی دفاع غیر عامل در مکان یابی سدها-انتشارات قرب ۱۳۹۶
 • مبانی طراحی محله امن وپایدار ، انتشارات بعثت ۲۷ ، ۱۳۹۶ – برگزیده رتبه اول سیزدهمین جشنواره کتاب سال اهل قلم در ۸ بهمن ۱۳۹۷
 • مدیریت شهری ومدیریت بحران – انتشارات شرافت – ۱۳۹۷
 • حرم مطهر سامرا، تهدیدات وراهکارها – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۷
 • طراحی بیمارستان صحرایی و سامانه تریاژ در حوادث هسته ای – انتشارات نارون دانش، ‏‫۱۳۹۸.
 • کتاب برنامه‌ریزی و مدیریت شهر پایدار در برابر تهدیدات تروریستی – کرج: موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان ‏ – ۱۳۹۹
 • کتاب معیارهای پایش مناطق آسیب پذیر کلانشهرها – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۹
 • طرح جامع شهرهای پایدار وامن- انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی –۱۴۰۰

 

 • در حوزه فرهنگی – مذهبی :
 • مبانی ، کارکردها و ویژگیهای مساجدنشر وانیا – ۱۳۹۵
 • ایستادگان هرگز نمی میرندانتشارات باغ فکر – ۱۳۹۵
 • سرای اربعین ( راهنمای طرح وتجهیز موکبهای اربعین حسینی) – نشر باغ فکر۱۳۹۵
 • برنامه خودسازی یک ماهه – انتشارات وانیا – ۱۳۹۶
 • گنجینه معارف شهدا –ستاد یادواره شهدای فشارکی – انتشارات وانیا- ۱۳۹۷ – رونمایی در سومین جشنواره شهدا – مسجد شهدای اصفهان – اردیبهشت ۱۳۹۸
 • مسجد و نمازخانه در آینه قوانین ومقررات – انتشارات جهاد دانشگاهی  قزوین – ۱۳۹۸
 • فراتر از مدرسه ( شهید محمد عباسی )– انتشارات وانیا – ۱۳۹۸

 

 • در حوزه اقتصادی :
 • تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی–انتشارات پارس ضیاء وعلم آفرین – ۱۳۹۲( چاپ سوم) -برگزیده دهمین دوره کتاب سال اهل قلم در دیماه ۱۳۹۳- (دریافت لوح تقدیرویژه )

 

 • درحوزه مدیریت بحران :
 • استاندارد مدیریت بحران- انتشارات پارس ضیاءعلم آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 • استاندارد مدیریت تداوم کسب وکار- انتشارات پارس ضیاءعلم آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 • بیمارستان صحرایی – انتشارات قرب – ۱۳۹۵
 • مخاطرات شهری- انتشارات عمارت پارس و انتشارات جهان جام جم-۱۳۹۴
 • مدیریت شهری و مدیریت بحران – انتشارات شرافت،– پژوهشگاه شاخص پژوه و آمایش سرزمین ایران  – ‏‫۱۳۹۷.
 • درحوزه دفاع غیرعامل :
 • پدافند غير عامل در آئينه قوانين و مقررات ـ انتشارات سازمان پدافند غير عامل كشور – ۱۳۸۹ کسب رتبه سوم هفتمین جشنواره کتاب سال اهل قلم ۲۰ / ۴ /۱۳۹۰
 • ماهیت وفلسفه دفاع غیر عامل- انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 • فرهنگ تشریحی پدافند غیر عامل- انتشارات علم آفرین – ۱۳۹۱- پژوهشگاه شاخص پژوه    مولف برگزیده درنسخه پیش چاپ در اولین جشنواره پایداری ملی ۳ /۳ / ۱۳۸۸ -دریافت لوح سپاس از جشنواره کتاب سال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درسال ۱۳۹۲ اصفهان
 • استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیر عامل- انتشارات پارس ضیاءعلم آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 • آیین نامه ضوابط فنی پدافند غیر عامل در مکان یابی سد ها و خطوط انتقال آب ، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل- ۱۳۹۲
 • کتابنامه تشریحی دفاع غیر عامل–دانشگاه مالک اشتر – ۱۳۹۳
 • راهنمای ماده ۲۱۵ قانون – انتشارات پیرانو – ۱۳۹۵ –  رونمایی در کنفرانس ملی توسعه پایدار وزارت کشور  ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • مقالات توسعه پایدار و پدافند غیر عامل – انتشارات پیرانو – ۱۳۹۵
 • پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار – انتشارات پیوست – ۱۳۹۶

 

 • درحوزه دفاعی :
 • روند تهاجم غرب به عراق- انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۳
 • جنگ پیشگیرانه امریکا در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران – انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (عضو گروه تدوین)– ۱۳۹۵
 • عوامل شناسایی اهداف – انتشاراتسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح – ۱۳۹۲
 • ره توشه مدافعان حرم – انتشارات وانیا – ۱۳۹۶
 • مبانی طراحی اردوگاهها ومقرهای امن نظامی – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۸
 • کتاب ماهیت جنگهای ترکیبی وراهکارهای دفاعی – انتشارات وانیا، ‏‫۱۳۹۹. – برگزیده پانزدهمین دهمین جشنواره کتاب سال اهل قلم در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ 

 

 • سایر :
 • نماینده ولی فقیه وسیاستهای استان – انتشارات مسیر دانشگاه – ۱۳۹۵
 • فرهنگ موضوعی گام دوم انقلاب – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۸ – چاپ دوم ۱۴۰۰
 • فرهنگ موضوعی وصیت نامه امام خمینی انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۹
 • کتاب آشنایی با کشورسوریه – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۴۰۰

 

 • درمرحله تالیف و نشر : کتب زیر در سیرمراحل نشر می­باشد:
 1. مبانی طراحی ساختمان های امن جمعی – انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۴۰۰
 2. راهبردمقاومت دراندیشه امام خمینی (ره) و نگاهی به جنبش حزب ا…– انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۴۰۰
 3. شهرسازی و معماری از منظر قران کریم (امورمهندسی در آیات قرآن)- موسه تفسیر جوان – ۱۴۰۰
 4. معرفی حرم مطهر حضرت زینب کبری (س) ، تهدیدات و تمهیداتدرمرحله انتخاب ناشر – ۱۴۰۰
 5. معماری اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) – در مرحله تدوین – ۱۴۰۰
 6. سلام برحسن  (شهیدحسن اثنی عشری)-  درمرحله مذاکره با ناشر – ۱۴۰۰
 7. مهندسی در دروران دفاع مقدس – درمرحله تدوین  – ۱۴۰۰
 8. مخابرات در دفاع مقدس – در مرحله تحقیق  – ۱۴۰۱
 9. فرهنگ موضوعی سجادیه – درمرحله ندوین –  ۱۴۰۱
 10. کنکاشی در زیارت جامعه – – درمرحله ندوین – ۱۴۰۱

 

اثرات انفجار هسته­ای بر ساختمان‌ها و بناهای مقاوم

 • Nuclear Explosion Effects on Structures and Protective Construction; Mitchell, John H; 55p; 1961; Publisher. USAEC Office of Technical Information Extension

استانداردهای بررسی ضربه و تخریب، حال و آینده

 • Nondestructive Testing Standards, Present and Future; 1992; Philadelphia; Publisher. University of Illinois; Subjects. Nondestructive Testing, Standards, Congresses

استتار نوین

 • Modern camouflage- long, Duncan – 77 p – 1992

اصول و روش­های تحلیل داده­های مربوط به شوک

 • Principles and Techniques of Shock Date Analysis; Kelly, Ronald D; 1969; 200p; Publisher. Shock and Vibration Information Center; US Dept of Defense

امنیت ارتباطات بی‌سیم

 • Wireless communications security – 179 p – 2006 publisher. Artech House.

امنیت رایانه‌ای در قرن ۲۱

 • Computer security in the 21st century – poblisher. springer – 268p – 2005.

امنیت ملی در عصر اطلاعات

 • National security in the infonmation age – publisher. Frank Cass – 238p – 2004 – subjects. National security, United States, National security warefare, united states Defenses, Military policy.

امنیت و دفاع از فضای سایبر

 • Cyberspace security and defense – 382p – 2005 – publisher. springer – subjects. computer security – congresses – computer networks – security measures – congresses.

امواج شوک و انفجار

 • Shock and Detonation Waves; 123p; 1968; Publisher. Golden and Breach; Subjects. Shock Waves, Explosions

انفجارات غبارآلود

 • Dust Explosions; Jean Cross; 248p; 1982; Publisher. Plenum Press; Subjects. Chemical Plants, Safety Measures, dust Explosions

بارگذاری انفجاری ساختارهای مهندسی

 • Explosive Loading of Engineering Structures; Bulson, P.S; Publisher. E& Amp; Amp; FN spon; 1997; 83p

 بارگذاری انفجاری و بالستیک ساختمان‌ها

 • Blast and Ballistic Loading of Structure; Smith, P.D.; Publisher. Buttereorth, Heinemann; 1994; 320p

بررسی سلاح‌های بیولوژیکی و تهدید بیوتروریسم

برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت بحران.

 • Crisis management planning and execution – Devlin, Edwards – 504 p – 2007 – publisher. Auer Bach publications.

بمب‌های نوین

 • Modern bombs – white, Steve – 48 p – 2006 – publisher – scholastic (Canada)

پناهگاه بعد از فاجعه

 • Shelter after Disaster; Davis, Ian; Publisher. United Nations; New York; 1978; 127p

پیشرفت در تجزیه تحلیل ساختمان‌های متراکم، انفجار، بالسیتک و دینامیک

 • Advances in impact, blast, ballistics, and dynamic analysis of structureds – sponsored by the operations, Applications, and componentsc – 1986 – publisher by American society of Mechanical Engineers- 51 P.

پیشرفت‌های صنعتی در امنیت سایبری

تأثیر اقتصادی حملات سایبری

 • The economic impact of cyber – Attacks. cisco.com

تأثیر سازه و مقاومت فونداسیون در برابر انتقال شوک

 • Effect of Structure and Foundation Interaction upon Shock Transmission; Lucan, Daniel Lewis; 184p; 1960; Subjects. Buildings, Earthquake Effects, Structural Analysis (Engineering) Foundations, from Old Catalog; Publisher. Urbana

تأثیرات انفجار بر ساختمان‌ها

 • Blast effects on buildings publisher. American society of civil Engineers Edistribvtor – 1995 – 121

تأثیرات سلاح‌ها، طرح‌های پناهگاهی، سامانه­های فنی و تأسیساتی

 • Effects of Weapons Shelter Designs; Technical Systems and Installation; Publisher. Sheltec AB

تحلیل لرزش ناشی از انفجار

 • Blast vibration Analysis publisher; car bondable, southern Illinois university press – 1971 – 132 p.

تحلیل و طراحی پناهگاه

 • Shelter Design and Analysis; 1966; Washington; Subjects. Nuclear Bomb Shelters

تروریسم شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای

 • Chemical, biological and Nuclear Terrorism, warfare a bibliography – compiled by Greta E. marlatt with Thanks to chandice Boerlage and Glan koue – Dudley Knox library Naval postgraduate school revised and updated September 2003
 • //www.msnj.org/pdfs/08.specRep-HospPreparedns.pdf

تهدید سایبری. مدیریت ریسک برای مدیران اجرایی و مدیران برای اولین بار

 • Cyber attack. a risk management primer for ceos and directors. acus.org

جنگ بیولوژیک

 • Biowarrior – inside the soviet/ Russian Biological war Machine – Igor V. Domaradskig & Wendy orent.

جنگ سایبری  

جنگ سایبری و تجزیه و تحلیل از فهرست‌ها و انگیزه دولت ملی منتخب

جنگ سایبری و دفاع سایبری

جنگ‌های ش م ه (تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و روش‌ها)  

 

 • Multiservice Tactics, Techniques, and processors for Chemical, biological, radiological and Nulcear contamination avoidance – (FM 3. 11.3) – 2006 fas.org/irp/doddir/army/Fm3.11.3.pdf

حسگرهای تصویری آفا ایجاد شده به وسیله اشعه شدید ماوراء بنفش

 • CCD image sensors in deep – ultraviolet – 231p – 2005 – publisher. springer (New York) – Subjects. Image processing – Digital techniaves – Remote sensing – service life (Engineering) charge coupled devices.

حفاظت در برابر بمباران هوایی

 • Aerial Bombardment Protection; Wessman, Harold E; Publisher. J. Wiley & amp; amp; sons; Inc; 1942; 372p

درمان جنگ بیولوژیکی

 • Treatment of biological warfare agent casual ties – Head quarters, departments of the army, the nary, and the airforse, and commandant, marine corps globalsEcurity.org

دستورالعمل ارتقاء امنیت پناهگاه

 • Shelter Upgrading Manual; Wiltone; Publisher. Scientific Service, Inc; 1980

دفاع‌غیرعامل در خانه

 • Passive defense at Home – Mahmoudzadeh, pirasteh and Hashemi Fesharaki – Elm Afarin puldisher – 1387 – 48 p – foreward – Adescription on defense – therats and dangerous factors – main goals of passive defense at hime – Necessities for operation of defense at home defensive ways in the case of natural or artificial, hazards – specifications of a safe home – specifications for a secure house – form of building.

دفاع‌غیرعامل در مدرسه

 • Passive Defense in school – Mahmodzadeh, pirasteh ad Hashemi Fesharaki – Elm afarin publisher – 1389. 36 p. fore word – A description on defense – threats and dangerous factors – Main gols of passive defense in school – To obtain this goal what should we do?

دفاع غیرنظامی در اتحاد جماهیر شوروی (سابق)

 • Civil defense in the Soviet Union; Goure, Leon; 207 p; 1986; Publisher. Greenwood Press

دفاع غیرنظامی در آمریکا

 • Civil defense in the US; Kerr, Thomas j; 268p; 1983; Publisher. Westview Press

دینامیک انفجارها و پدیده‌ی به‌سوزی – انفجار

 • Blast vibration monitoring and control – publisher by prentice, Hall – 1985 – 297 p.

راهنمای طبقه­بندی خطر براساس شاخص آتش­سوزی و انفجار

 • Fire and Explosion Index Hazard Classification Guide; Publisher. American Institute of Chemical Engineers; 1994; 83p

روش‌های تجربی در شوک و لرزش

 • Experimental Techniques in Shock and Vibration; 139p; 1962; New York; Subjects. Shock (Mechanics) Vibration; Publisher. United Engineering Center

زلزله، انفجار و فشار

 • Earth quake, blast and impact publisher. Elsevier science pub. Co – 1991 – 522 p.

ساختار محافظ در یک عصر هسته­ای

 • Protective Construction in a Nuclear Age; 836p; 1961; Publisher. Macmillan (New York); Subjects. Underground Construction, Congresses; Nuclear Weapons; Safety Measures; Congresses

ساختار یک پناهگاه مناسب و ظرفیت و فضای آن

 • Expedient shelter Construction and Occupancy Experiments; Cresson, H. Kearny; 1976; 194p; Publisher. OAK Ridge national Laboratory

ساختمان‌های تحت شوک و فشار ۶

 • Structural under Shock and Impact VI; 569p; 2000; Publisher. WIT; Subjects. Structural Design, Congresses, Impact, Congresses, Shock, Structures under Shock, Structures under Impact

سازه­های تحت تأثیر شوک و فشار ۲

 • Structures under Shock and ImpactII; 674p; 1992; Publisher. Computational Mechanics Publications; Subjects. Blast Effect, Congresses, structural Dynamics, Congresses, Impact, and Congresses

سازه­های مقاوم در برابر تأثیرات انفجارهای تصادفی

 • Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions; 1990; Publisher. Depts of the Army, the Navy, and the Force; Subjects. Building, Bombproof

سلاح‌های غیرکشنده

 • Non – Lethal weapons – stocker, Harold – pub. defense R70 Canada – 148p – 2004

سلاح‌های کشتارجمعی و تروریسم

 • Weapons of mass destruction and terrorism – Howard, Russelld – 59sp – 2008 publisher. MCGraw Hill.

شوک‌های انفجاری در هوا

 • Explosive shocks in air, Kinney; Gilbert F; Publisher. Springer, Verlag; 1985; 269p

طراحی امنیت

 • Design of security
  Healy, Richard j – publisher. Wiley – 280 p – 1983. Slibjects. Burglary protection, Industries, security measure.

طراحی ساختمان مقاوم در برابر سلاح‌های هسته­ای

 • Design of Underground Structure to Resist Nuclear Blasts; Merrit, J.L; Publisher. Urbana; 1958-1962

طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار در پتروشیمی

 • Design of blast resistant buildings in petrochemical facilities – prepared by the task committee of blast Resistant Authors Design of the petrochemical committee of the Energy Division of the American society of civil Engineers – publisher. American society of civil Engineers – 1997. Petroleum refineries – Design and construction – Petroleum refineries – Firs and Fire prevention – Explosions – Buildings – Blast effects.

طراحی سازه­های زیرزمینی برای مقاومت در برابر انفجارهای هسته­ای

 • Design of Structures to Resist Nuclear Weapons Effects; Edition. Reviewed; 310p; 1985; New York; Subjects. Structural Design, Blast Effect, Nuclear Weapons

علوم جغرافیای نظامی

 • Military geographic- wo0dward, Rachel – publisher. Black well pub – 196 p – 2004.

غیرفعال‌سازی انتشار عوامل تروریسم

 • Radiation inactivation of bioterrorism agents’- IOS press – 203p – 2005 – subjects. Bioterrorism, Health aspects, Biological weapons, Health aspects.

غیرفعال‌سازی انعکاسی عوامل بیوتروریسم

 • Radiation inactivation of bioterrorism agents. Publisher. IOS press – 203 p – 2005 – subjects. Bioterrorism, Health aspects, Biological weapons Health aspects.

فریب در جنگ

 • Deception in war – Latimer, Jon 356 p – 2001 – publisher. overlook press.

فشار و انفجار

 • Impact and Explosion; Bangash, M.Y.H; Publisher. CRC Press; 1993; 856p

قدرت‌نرم

 • Soft power the means to success in world politics Joseph s. NYE, Jr.

کمک عملی حرفه­ای دفاع در برابر ش م ه

 • NBC Defense Job Performance Aid; US Army; Armor School; 1978

ماهیت و چیستی بیوتروریسم

مبحث اندازه‌گیری و مساحی از روی عکس‌های هوایی

 • Photo grammetry- moffitto Francis H – publisher – Harper & amp amps Row – 648 – 1980.

محدودیت‌های دفاع غیرنظامی در آمریکا، سوئیس، بریتانیا و شوروی

 • Limits of Civil defense in the USA; Switzerland; Britain and The Soviet Union; Vale, Lawrencey; 268p; 1987; Publisher. Mac Milan

مرور پدیده انفجار هسته­ای بر روی ساختمان مقاوم

 • Sump; It; a & amp; gt; Review of Nuclear Explosion Phenomena Pertinent to Protective Construction; Brode, H.L.; Publisher. Santa Monica, Calif, Rand corp; 1984; 65p

مطالعاتی در زمینه جغرافیا و زمین‌شناسی نظامی

 • Studies in military geography and geology – publisher. Kluwer Academic pub – 348p – 2004 sub. military geography – Research, congresses, military geology, Research, congresses, Aeronautics, military, Research, congresses.

مطالعه بارگذاری انفجاری انتقال‌یافته به اسکلت ساختمان

 • Study of Blast Loading Transmitted to Building Frames; Francy, W.J; 721p; 1954; Subjects. Structural Dynamics; Blast Effects; [From Old Catalog]

مطالعه خسارت وارده به ساختمان ناشی از لرزش‌های انفجار

 • & amp; It; A & amp. gt; study of damage to a residential structure from blast vibrations – wiss, john F – 1974. Publisher by American society of civil Engineers – 73 p.

مقدمه­ای به حرکت­شناسی گازهای حاصل از انفجار

 • Introduction to Gas Dynamics of Explosions; Oppenheim, Antoni K; 1972; 220p; Publisher. Springer (New York)

مکانیک مواد بالستیک و نفوذی

 • Ballistic Material and Penetration Mechanics; 297p; 1980; Publisher. Elsevier Scientific Pub. Co; Distributors for the US and Canada; Elsevier; North-Holland

موج‌های غافلگیری و انفجاری

 • Shock and Detonation Waves; Publisher. Gordon and Breach; New York; 1968; 123p

مهندسی شوک و لرزه

 • Shock and Vibration Engineering; 1963; Morrow, Charles T; Publisher. wiley