قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) شهید «اکبر زجاجی»
قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) شهید «اکبر زجاجی»

شهید «اکبر زجاجی» در فروردین ۱۳۳۸ در خانواده‌ای مذهبی در کاشان به دنیا آمد. هشتم مرداد ۱۳۶۲ به عنوان قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول اله (ص) منصوب شد و تا آخرین لحظه‌های زندگیش، در این مسئولیت خطیر انجام وظیفه کرد و در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید.