نگاه صرف تاریخی به جنگ تحمیلی آسیب سینمای دفاع مقدس است
نگاه صرف تاریخی به جنگ تحمیلی آسیب سینمای دفاع مقدس است

تاریخ دفاع مقدس برای نسل امروز سوالات پرشماری را به‌وجود آورده است که اگر به درستی پاسخ داده نشود می‌تواند اثرات مخرب بسیاری در پی داشته باشد. یکی از راه‌های مقابله با این تهدید این است که به جای روایت صرف وقایع دفاع مقدس آن را در آثاری هنری مورد تحلیل قرار دهیم.

سول حسنی ولاشجردی؛ هر پدیده تاریخی در نهاد خود از دو جنبه چرایی و چگونگی قابل بررسی است. چرایی همواره به علت‌های روی دادن یک حادثه می‌پردازد و چگونگی شرح همان ماوقع است. متاسفانه این جنبه به شکل درستی در حوزه جنگ تحمیلی مورد بررسی مدقانه قرار نگرفته است. آنچه همیشه در تاریخ سینمای دفاع مقدس ـ که مورد نظر این یادداشت است ـ شاهد آن بودیم بحث چگونگی تاریخ دفاع مقدس است. حال آنکه هنرمند بیشتر باید توان فکری خود را معطوف چرایی‌ها کند. آنچه که به عنوان خطر تحریف دفاع مقدس گوشزد می‌شود در حوزه چرایی جنگ تحمیلی قابل پیش‌گیری است.

پرداخت صرف به یک واقعه تاریخی جز بازخوانی آن ثمر دیگری نخواهد داشت، گذشته از این بازتولید یک رویداد به مرور زمان سبب بی‌تفاوتی مخاطب خواهد شد. مخاطب نیازمند آن است تا بداند اصولا جنگ تحمیلی چرا بوجود آمد چرا هشت سال به طول انجامید و چرا نتیجه آن منجر به پذیرش قطعنامه شد. در قضیه فتح خرمشهر چرا مدیران سیاست خارجی حاضر به پذیرش صلح نشدند، چرا صدام درحالی که شهرهای ایران را مورد تهاجم قرار می‌داد، شهر حلبچه را که در خاک عراق قرار داشت را نیز بمباران شیمیایی کرد و چرا منافقین خلق با افتادن در دامن دشمن عملیات مرصاد را به راه انداختند و هزارن پرسشی که سینمای دفاع مقدس می‌تواند به راحتی به آن پاسخ بگوید به شرط آنکه از موضوع چرایی رویداد وارد شود و اتکای به اسناد و منابع فلسفه هر واقعه را در معرض قضاوت مخاطب قرار دهد.

از طرفی تا نسل بعد از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نداند چرا چنین انقلابی در کشور شکل گرفت و چرا جنگی چنین طولانی بر ما تحمیل شد به هیچ وجه توانایی صیانت از آن را نخواهد داشت. تاریخ نگاری وظیفه‌ای نیست که هنرمند نسبت انجام آن اقدام کند، مورخانی هستند که بسیار بهتر و کاراتر از هنرمند این امر مهم را به بهترین شکل به انجام برسانند.

وظیفه هنرمند آن است که تاریخ را به مثابه یک سوال اساسی مورد مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند و در اثر خود که می‌تواند همه شکل‌های هنری باشد را در بربگیرد آن را تحلیل کند. در این میان ممکن است با تکثر آرای هنرمندان و خوانش‌های متعدد روبه‌رو شویم این امر نباید مدیران فرهنگی را دچار ترس و ارعاب کند، وجود نظرگاه‌های مختلف است که می‌تواند به آشکار شدن حقیقت ناب منجر شود.

رسیدن به این حقیقت نیاز امروز نسل جوان و نوجویی است که متاسفانه مورد هجمه انواع تحریف و دروغ‌های آشکار و پنهان دشمنان نظام اسلامی قرار گرفته است و راه برون رفت از این ورطه خطرناک آن است که هنرمندان فیلم‌ساز و البته دیگر هنرمندان نوع نگاه خود به تاریخ دفاع مقدس را تغییر بدهند.

انتهای پیام/ ۱۶۱