بسیجی  و پاسدار که باشی معمولی نیستی….خاصی!!!!
بسیجی  و پاسدار که باشی معمولی نیستی….خاصی!!!!

✍بسیجی و پاسدار  که باشی جنگ باشد تیر میخوری و صلح باشد فحش… 💢بسیجی وپاسدار  که باشی،می فهمی نمیتونی عادی باشی،عادی بگذری،عادی زندگی کنی… 💢بسیجی و پاسدار که باشی یه دنیا دشمن واسه خودت تراشیدی… 💢بسیجی و پاسدار  که باشی توی  دانشگاه تمام دردت اینه چرا باید درسی رو بخونی که با بنیانش مشکل داری،چرا […]

✍بسیجی و پاسدار  که باشی جنگ باشد تیر میخوری و صلح باشد فحش…
💢بسیجی وپاسدار  که باشی،می فهمی نمیتونی عادی باشی،عادی بگذری،عادی زندگی کنی…
💢بسیجی و پاسدار که باشی یه دنیا دشمن واسه خودت تراشیدی…
💢بسیجی و پاسدار  که باشی توی  دانشگاه تمام دردت اینه چرا باید درسی رو بخونی که با بنیانش مشکل داری،چرا باید به استادی گوش بدی که بیرحمانه هر روز آرمانهای تو را می کوبه و همه او را روشنفکر میدانند و فرنگ رفته!!
💢بسیجی و پاسدار  که باشی دشمنان به ظاهر دوست  با کنایه ازت می خوان بگی چقدر پول می گیری واسه فعالیتهات تو بسیج و سپاه ؟
💢بسیجی و پاسدار که باشی و در حال ذکر یعنی ریاکاری و بدنبال منافع!!  و کسی چه میداند تو برای بسیجی و پاسدار  بودنت  تمام منافعت را زیر پا گذاشتی….
💢بسیجی و پاسدار  که باشی ،آدمی ،و ممکنه گاهی بلغزی و امان از لغزشت که با لغزش تو تمام اسلام زیر پا می رود،!!! آبروی بسیجیهان و پاسداران دیگر هم می رود!! ولی با لغزش پسر همسایه او فقط جوان است و جوانی کرده و دلش پاک است….
♻️بسیجی  و پاسدار که باشی معمولی نیستی….خاصی!!!!
💢خلاصه بسیجی ؛پاسدار  که باشی…..
💢تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند! جواب اگر بدهی دروغگویی!
💢مسخره ات بکنند انتقاد است! جواب بدهی بی جنبه ای!
💢تهدیدت اگر بکنند دفاع کرده اند! تهدید اگر بکنی خشنی…
💢راهپیمایی اگر بکنن حق آنهاست و عقیده خودشان است!
💢راهپیمایی اگر بکنی ساندیس خوری یا به زور آمدی…
💢بسیجی و پاسدار  اگر باشی میشوی افراطی! اما دیگران میشوند آزادی طلب . . .
💢بسیجی و پاسدار  اگر باشی هر گاه فتنه منافقین و جنگ با داعشیها بشه باید سینه سپر کنی برای مردم،جنگ و فتنه که تموم شد تبدیل به یک تندرو،خشونت طلب و افراطی میشی
✅بسیجی و پاسدار ،میمانیم
✅ای کاش من یک پاسدار بودم امام خمینی (ره) و افتخارم اینست که من یک بسیجی ام  امام خامنه ای
و در نهایت…
سلامتی همه بسیجیان و پاسداران که در همه فتنه ها وسط میدان حضور یافتند تا اغتشاشگران به مردم آسیب نزنند
و
سلامتی اون بسیجیان و پاسدارانیکه  اصلا اسمشون برده نمیشه و در عین گمنامی باید بزرگترین کار ها رو انجام بدن،همونایی که وقتی شهر نسبتا آرام است در تلاطم فتنه حضور دارن
🌹سلامتی همشون صلوات