کتاب طرح فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل دکترسید جواد هاشمی فشارکی
کتاب طرح فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل دکترسید جواد هاشمی فشارکی

منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده این منابع محدود دارای ارزش  حیاتی و اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. با رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه‌ها از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت […]

منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده این منابع محدود دارای ارزش  حیاتی و اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. با رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه‌ها از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواع بیشتری از آلودگی محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم‌تر و زندگی آن‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. فاضلاب‌ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آن‌ها را جمع آوری و از شهرها بیرون آورده نخست آن‌ها را پالایش و تصفیه نموده و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید علاوه بر این موضوع کاربرد دوباره فاضلاب‌ها به علت نیاز روز افزون به آب روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

همواره جهان شاهد تخریب و انهدام منابع، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ملی کشورها در اثر بمباران‌ها و انبوه آتش ویرانگر بوده و امروزه نیز این روند، متوقف نشده و متاسفانه تداوم دارد. یکی از زیرساخت‌های شهری که مورد تهدید قرارگرفته است شبکه و تصفیه خانه فاضلاب های شهری می باشد، که مع الاسف توجه کمتری در طراحی آن‌ها در برابر تهدیدات و مخاطرات شده است .بنابراین ضرورت دارد تمام زیرساخت‌های شهرها  بخصوص شبکه فاضلاب شهری به گونه‌ای طراحی گردند که آسیب پذیری کمتری در برابر تهدیدات ومخاطرات داشته باشند.

ارزيابي تهديد و ريسك خطر در زیرساخت‌های ملي، چارچوبي براي تحليل و مديريت خطرات مرتبط با حملات عليه زیرساخت‌های حياتي می‌باشد. ارزيابي تهديدات باعث تشخيص نقاط آسيب پذير براي ارایه راهكارهاي دفاع غير عامل خواهد بود. با توجه به اهداف در حوزه دفاع غير عامل، کاملاً روشن است كه ارزيابي تهديد و خطر در فرآيند انجام مطالعات دفاع غير عامل نقش به سزا و تعيين كننده اي را در هدايت طرح به سمت اهداف از پيش مشخص شده در راستاي كاهش آسيب پذيري زیرساخت‌های ملي در كشور دارد.

 دراین نوشتار به منظور طراحی فاضلاب شهری با رویکرد دفاع غیر­عامل،تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات شبکه های فاضلاب شهری،راهکارهایی بر اساس اولویت خطرپذیری تمامی اجزا شبکه و تصفیه­خانه فاضلاب شهری ارایه شود.براین اساس مطالب زیر درساختاراین کتاب بدان پرداخته شده است :

  • فصل اول کتاب اختصاص به کلیات موضوع دارد .
  • در فصل دوم ساختار تصفیه خانه­هادرشبکه فاضلاب شهری تشریح شده است .
  • در فصل سوم تهدیدات و سناریو نویسی در شبکه فاضلاب شهری تبیین شده است.
  • در فصل چهارم مدیریت بحران و ارزیابی ریسک در شبکه فاضلاب شهری بیان شده است.
  • در فصل پنجم دفاع غیرعامل در شبکه فاضلاب شهری تشریح شده است.
  • در فصل ششم ملاحظات طراحی فاضلاب شهری با رویکرد دفاع غیرعامل مدون وارایه شده است.

 دکترسیدجوادهاشمی فشارکی – دکتر مهدی بیطرفان –

 مهندس شاهین لعل عارفی – مهندس محمد جنیدی-

‏سرشناسه:لعل عارفی، شاهین، ‏‫۱۳۶۸ – ‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور:طراحی فاضلاب شهری با رویکرد پدافند [کتاب]/گردآوری و تالیف شاهین لعل‌عارفی، مهدی بیطرفان، سیدجواد هاشمی‌فشارکی ؛ [به سفارش] انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور.
‏مشخصات نشر:تهران: عمارت پارس، ‏‫۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۵۰ ص.: مصور (بخشی رنگی)،‌ جدول، نمودار.
‏شابک:‏‫۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۸۹-۲-۶
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:دفاع غیر‌نظامی — پیش‌بینی‌های ایمنی
‏موضوع:دفاع غیر نظامی
‏موضوع:مدیریت بحران
‏موضوع:فاضلاب‌رو‌ها — طراحی و ساخت
‏شناسه افزوده:بیطرفان، مهدی، ‏‫۱۳۶۷ -‎‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده:سازمان پدافند غیرعامل کشور
‏شناسه افزوده:انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
‏شناسه افزوده:سازمان پدافند غیرعامل کشور. مرکز مطالعات و پژوهش‌ها
‏رده بندی کنگره:‏‫UA۹۲۶‏‫/ل۷ط۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی:‏‫۳۶۳/۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی:۳۶۵۰۳۲۷