کتاب مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
کتاب مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

کتاب مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل،نوشته دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی درزمستان ۱۳۹۱ توسط انتشارات بوستان حمید در۱۲۰ صفحه منتشر گردیده است.

مقدمه مولف

بسمه تعالی

یا من فی الجبال خزاینه

ای خداوندی که در کوهها ست گنجینه هایش

موضوع دفاع غیر عامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ حیات موجودات زنده بر خوردار است .موجودات زنده از بدو حیات ، جهت بقاء خود ، قبل از استفاده از چنگ و دندان و نیش وغیره، از شیوه های استتار ، اختفاء وفریب و امثالهم استفاده میکنند ، انسانهای اولیه نیز برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان همنوع خود به غارها و بالای درختان و دیگر مامن های طبیعی پناه می بردند . وبه مرور زمان که نوع و شدت تهدیدات علیه جوامع افزایش پیدا کرد ، شیوه های دفاع غیر عامل نیز تکامل یافت . استفاده از برج و بارو و قلعه و خندق و … نیز گسترش یافت . امروزه نیز بدلیل گسترش نا امنی و جنگ در جهان ، بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشورمان که تجربه گرانبهای هشت سال دفاع مقدس را بهمراه دارد ،به  ملاحظات دفاع غیر عامل اهتمام ویژه ای دارند .

یکی سوالات بسیاری از افراد این که دفاع غیر عامل چیست ؟ واساسا چه اهمیت وضرورتی جهت پرداختن بدان وجود دارد؟این کتاب  بدنبال پاسخ به این سوال اساسی اذهان عمومی دارد. بر این اساس نخست به تشریح تعریف مصوب دفاع غیر عامل پرداخته وسپس بیان چهل دلیل و تشریح آن ها ، ضرورت و اهمیت دفاع غیر عامل را ارائه می نماید،دلائل شرعی ، عقلی ، تجربی ، قانونی و غیره به طور اجمالی شرح داده شده است ، که هر دلیل آن به تنهایی خود گواه و موید اهمیت و ضرورت پرداختن به دفاع غیر عامل است ، و امید است که بتواند سبب انگیزه مضاعفی برای سیاست‌گذاران ، قانون گذاران ، برنامه ریزان ، طراحان ، کارشناسان ،مدیران و مجریان و متصدیان مربوطه در جهت اهتمام به امر خطیر دفاع غیر عامل درحوزه های کاری خود گردد، آنگونه که مورد انتظار رهبر عزیزمان است که فرموده اند ” پدافند غیر عامل مانند   شعله‌ای بلند شود “و ان‌شاء‌ا… ضامن پایداری و آمادگی کشور برای شرایط بحرانی گردیده و  اساسا موجب بازدارندگی دشمن در اقدام علیه امنیت کشور گردد.

این کتاب شامل سه فصل می باشد که در تبیین تعریف دفاع غیر عامل ودلائل توجیهی ضرورت پرداختن به دفاع غیر عامل تدوین شده است.

 • درفصل اول تعاریف واصطلاحات مرتبط ارایه شده است.
 • در فصل دوم تعریف دفاع غیر عامل تشریح و تفسیر شده است.
 • ودر فصل سوم چرایی ودلایل توجیهی ضرورت پرداختن به دفاع غیرعامل برشماری شده است.

این کتاب خالی از اشکال  وفصورنبوده ، لذا از صاحب نظران و سروران ارجمند ودانشجویان عزیز خواهشمندم تا نظرات ارزشمند خود را جهت غنای ان اهداء فرمایند .

مهر ۱۳۹۱

سیدجواد هاشمی فشارکی

فهرست مطالب

 • فصل اول : تعاریف واصطلاحات
 • فصل دوم :تشریح تعریف دفاع غیرعامل
 • چکیده
 • مقدمه
 • انواع تعاریف دفاع غیر عامل
 •  تعاریف دفاع غیر عامل در منابع خارجی
 • تعاریف دفاع غیر عامل در منابع داخلی
 •  تعاریف غیر رسمی درمنابع داخلی
 •  تعاریف رسمی  در منابع داخلی
 • اولین تعریف رسمی: تعریف برنامه چهارم توسعه
 • دومین تعریف رسمی :تعریف سیاست های کلی نظام
 • شاکله بند اول سیاست های کلی نظام
 • عبارات بند اول سیاست های کلی نظام

الف) عبارات اصلی

الف-۱-کلمه” تأکید

الف-۲-عبارت “پدافند غیر عامل”

الف-۳-عبارت “مجموعه اقدامات”،

الف-۴-صفت “غیر مسلحانه”

الف-۵-عبارت” تهدیدات دشمن”

الف-۶-عبارت “اقدامات نظامی دشمن”

ب) عبارات معطوف به نتیجه و هدف دفاع غیر عامل

ب-۱- افزایش بازدارندگی

ب-۲-کاهش آسیب پذیری

ب-۳- تداوم فعالیت های ضروری

ب-۴- ارتقاء و پایداری ملی

ب-۵- تسهیل مدیریت بحران

 • ویژگیهای اهداف دفاع غیر عامل
 • جمع بندی و پیشنهاد
 • فصل سوم:چرایی ودلایل توجیهی دفاع غیر عامل

مقدمه

الف ادله شرعی و عقلی

۱-شیوه ای الهی

۲-حجت قرآني

۳ – سنت ائمه (ع)

۴ – فرمان رهبري

۵- دارای اجر الهی .

۶- عاملی فطری و غریزی .

۷ – حجت عقلي .

ب- ادله حوادث و تجربیات .

۸– تجارب ۸ سال دفاع مقدس .

۹ – تجارب پيشينيانمان .

۱۰ – سوابق سایر كشورهاي جهان ..

ج- ثمرات حاصله در شرایط صلح .

۱۱- دفاع غیر عامل تامین کننده نیاز روانی .

۱۲- افزاینده اعتماد به نفس ملی ..

۱۳- کاهش دهنده خطرات ..

۱۴-معین سایر حوادث و بلایا .

۱۵-عامل شکوفایی جامعه .

۱۶-متضمن توسعه پایدار .

۱۷-گسترش دهنده عدالت .

۱۸-متضمن امنیت ملی .

۱۹-افزاینده قدرت ملی .

۲۰-عامل بازدارنده .

۲۱– قوام بخشي نظام .

۲۲ – مصون سازی کشور .

د ادله ثمرات حاصله در صورت وقوع جنگ وبحران ..

۲۳-آمادگی مواجهه .

۲۴-کاهش دهنده تلفات جانی .

۲۵-کاهش دهنده خسارت مادی به سرمایه های ملی جامعه

۲۶-تداوم خدمات ضروری جامعه .

۲۷-تسهیل کننده مدیریت بحران ..

۲۸-تداوم فعالیتهای دفاعی .

۲۹-افزاینده توان دفاعی .

۳۰-افزاینده پایداری و مقاومت ملی .

۳۱-بیمه کننده موجودیت نظام و استحکام نظام سیاسی در شرایط حاد

ه) ادله ثمرات حاصله بعد از وقوع جنگ ..

۳۲-کاهش دهنده عملیات و زمان بازسازی ..

۳۳-کاهش دهنده هزینه های بازسازی ..

و توجيه اقتصادي .

۳۴- کاهش دهنده هزینه ها در بلند مدت .

ز ادله شواهد و قراین .

۳۵- حوادث اخیر در جهان .

۳۶- نزدیکی تهدید .

۳۷ – تداوم تهديدات .

ح ادله قانونی .

۳۸ – سیاستهای مصوب .

۳۹- قوانین مصوب، قوانین موضوعه .

۴۰–سایر الزامات قانوني .

جمع بندی ...

منابع ..

سرشناسه:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:ماهیت و ضرورت دفاع غیرعامل [کتاب](ماهیت،فلسفه و دلایل آن)/ تالیف سیدجواد هاشمی فشارکی.
‏مشخصات نشر:تهران: بوستان حمید، ‏‫۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری:‏‫[۱۱۹] ص.: مصور، جدول.
‏شابک:‏‫۶۰۰۰۰ریال‏‫‫۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۲-۲۱-۴:
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:کتابنامه:ص.[۱۱۸]-[۱۱۹] ص.
‏موضوع:دفاع غیرنظامی — ایران
‏رده بندی کنگره:‏‫UA۹۲۶‏‫/ھ۲م۲ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی:‏‫۳۶۳/۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی:۲۹۸۰۸۳۶