کتاب طراحی فضاهای باز و محوطه های شهری از منظر امنیتی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
کتاب طراحی فضاهای باز و محوطه های شهری از منظر امنیتی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

شرالاوطان مالم یامن فیه القطان    امام علی (ع) مقدمه مترجم  بسم الرب الامن و الامان یکی نیازمندیهای اساسی جامعه برقراری امنیت در سطح عمومی می باشد.لکن پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ورهایی از نظام وابسته ستم شاهی ، نوع تهدیدات نظام سلطه علیه ملت ایران تغییر و علنی گردیده ودر قالبهای جدیدی […]

شرالاوطان مالم یامن فیه القطان    امام علی (ع)

مقدمه مترجم 

بسم الرب الامن و الامان

یکی نیازمندیهای اساسی جامعه برقراری امنیت در سطح عمومی می باشد.لکن پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ورهایی از نظام وابسته ستم شاهی ، نوع تهدیدات نظام سلطه علیه ملت ایران تغییر و علنی گردیده ودر قالبهای جدیدی جلوه گر شد. نخستین تاثیر این حادثه به حوزه ساختمان ومراکز بود. بخشی از اقدامات تروریستی عناصر وابسته ، انفجار در داخل ساختمانهای نخست وزیری ، حزب جمهوری اسلامی ، مسجد ابوذر ، حسینیه وغیره بوده که از حوزه این کتاب خارج است وبخشی نیز اقدامات انفجاری در بیرون ساختمان ها مانند انفجار خیابان ناصرخسرو باهدف خسارت به ساختمان مخابرات ایران ویا ترورهای خیابانی توسط منافقین اولیه بود. دومین مجموعه اقدامات در جریان فتنه ۱۳۷۸ بود که در خیابانهای اصلی شهر ودر نزدیکی مراکز حیاتی صورت گرفت و سومین مجموعه اقدامات نیز در جریان فتنه آمریکایی ، اسراییلی با همراهی به اصطلاح اصلاح طلبان شکست خورده در باشکوه ترین انتخابات جهان بود که در طی مدت هشت ماه در فتنه ۱۳۸۸ در نقاط مختلف برخی شهرها آشوب های خیابانی صورت گرفته وموجب خسارت به تاسیسات شهری وبرخی مراکز شهری گردید وبه لحاظ محوطه سازی های غیر اصولی صورت گرفته شده ، امکان بهره برداری و سوء استفاده فتنه گران از تجهیزات شهری موجود فراهم گردید ومتقابلا امکان مدیریت مطلوب ناجا بر امنیت شهری میسر نگردید

همه ساله حجم زیادی از ثروت ملی در شهرهای مختلف صرف توسعه وبهسازی محوطه ها ومحیطهای شهری شده و مورد بهره برداری قرار میگیرد .رعایت مسایل امنیتی در طراحی محوطه وفضاهای باز شهری میتواند در افزایش امنیت شهر وجامعه موثر واقع گردیده وعدم توجه بدان میتواند در کاهش مخاطرات تاثیر گذارد .این ملاحظات بخصوص در شرایط بحران های امنیتی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . که می بایستی توسط مهندسان وشرکتهای مشاور رعایت گردیده وجز وظایف شهرداریها در برنامه های عمرانی شهری قرار گیرد تا توسعه وبازسازی فضاهای باز ومحوطه های شهری وبخصوص در پیرامون ساختمانها ومراکز حساس شهری مراعات گرددونظر به اینکه برقراری امنیت شهری جز وظایف ناجا می باشد می بایستی مورد مطالبه این نهاد از سازمانهای مجری طرحهای شهری باشد .

موسسه مدیریت شرایط اضطرای ، سری کتابهای مدیریت بحران را منتشر نموده است ،یکی از انان تحت عنوان فما ۴۳۰  با عنوان طرح ساختمانی و شهری، برای ایجاد امنیت بوده و راهنمایی در برابر حملات بالقوه تروریستی ،ایجاد محافظت ازافراد و ساختمان ها می باشد و از مجموعه کتابهایی است که به مسائل امنیتی در محوطه ساختمانهای پر جمعیت  وپر اهمیت می پردازد. این کتاب میتواند منبعی برای کاهش حملات تروریستی بالقوه در برابر ساختمانها بوده ، که درکی بر ارزیابی تهدید ها ، خطرات ، آسیب پذیری ها و بحران ها و همچنین روش طراحی که برای ارتقا امنیت ساختمانهای جدید و پیشین و ساکنین آنها نیاز است را فراهم می کند . این کتاب دارای شش فصل به شرح زیر می باشد:

فصل ۱ به برخی مسائل طراحی اساسی برای عناصر مرتبط ساختمانی می پردازد. و به خلاصه کوتاهی از حملات خاص تروریستی به ساختمانها در سراسر جهان می پردازد که تجربه خاصی را به همراه دارد.

فصل ۲ معیارهای ضروری و لازم برای طراحی و اجرا را به طور خلاصه بیان می کند.  در این فصل محاسبه ریسک و انتخاب گزینه کاهش خطر و راهبردهایی به منظور مدیریت هزینه برای امنیت ساختمان به طور خلاصه مطرح شده است.

فصل۳ بر دیدگاه عمیق و وسیع طراحان ساختمانی برای استفاده هم زمان منابع مشترک و ایجاد طرح هماهنگ و مناسب با ارزشهای جامعه تأکید دارد.

فصل ۴ عنصر اصلی طراح امنیتی حاصل از حفاظت ایمنی محیط پیرامون برای ساختمان را شرح می دهد.

فصل ۵ در مورد طرح امنیتی ساختمانهای عمومی که شامل موانع محیطی و رویکرد موتوری برای امتیازات ساختمان و پارکینگ ساختمانی است بحث می کند.

فصل ۶ به نواحی خاص طرح امنیتی در نواحی تجاری می پردازد که در آن فضا برای فرار ممکن است به شدت محدود و یا اصلاً وجود نداشته باشد.

ضمن پوزش از ضعفهای احتمالی ،از صاحب نظران ، اساتید گرامی ودانشجویان عزیز خواهشمندم تا نظرات ارزشمند خود را جهت غنای بیشتر ان ارایه نمایند . وامید است که در آینده نزدیک استاندارد بومی متناسب با شرایط محیطی وتهدیدات محتمل تدوین وبرای کلیه طراحان ونهادهای مسول لازم الرعایه گردد.

با احترام

زمستان۱۳۹۴

سیدجواد هاشمی فشارکی

فهرست مطالب

۱٫۰ پیش زمینه

۱٫۱ مقدمه

۱٫۲ سیر تکاملی طراحی امنیت شهری

۱٫۳ تاثیر نیازهای امنیتی بر امکانات رفاهی ساختمانی

۱٫۴ انتشارات آژانس مدیریت بحران دولت فدرال

۱٫۵ خسارات ساختمانی ناشی از حملات تروریستی: مثال ها وآنچه آموختیم

۱٫۶ قوانین حکومتی

۱٫۷ قوانین تجویزی و فرآیند تصمیم گیری اجرائی محور

۲٫۰ مسائل طراحی

۲٫۱ جوانب طراحی

۲٫۱٫۱ خطر قابل قبول و مراحل حفاظت

۲٫۲ فرآیند ارزیابی خطر آژانس مدیریت بحران دولت فدرال

۲٫۳ نیروهای انفجاری وفاصله گریز

۲٫۴ اهمیت فاصله گریز

۲٫۵ هزینه حفاظت و پشتیبانی

۳٫۰ طراحی امنیتی و بافت منطقه

۳٫۱ مقدمه

۳٫۲ سه لایه حفاظت

۳٫۳ طراحی هماهنگ با بافت منطقه

۳٫۴ همکاری با سهامداران

۳٫۵ تاثیر قوانین نظارتی

۴٫۰ طراحی امنیت محیطی

۴٫۱ مقدمه

۴٫۲ طراحی سامانه بازرسی

۴٫۳ جنس و نوع مانع

۴٫۴ موانع غیرمتحرک

۴٫۵ موانع متحرک

۴٫۶ سامانه های جدید بازدارنده

۵٫۰ طراحی امنیتی برای ساختمانهای بدون حفاظت

۵٫۱ مقدمه

۵٫۲ لایه های حفاظت برای ساختمان وسیع

۵٫۳ نقاط کنترل تردد

۵٫۴ کنترل سرعت عبور خودروها

۵٫۵ اتاق های نگهبانی و نظارت امنیتی

۵٫۶ نقش طراحی شهری

۵٫۷ علامت گذاری

۵٫۸ پارکینگ

۵٫۹ بار انداز های بارگیری و دسترسی خدماتی

۵٫۱۰ روشنایی طبیعی امنیتی

۵٫۱۱ انتشار مواد شیمیایی، زیستی و رادیولوژیکی

۵٫۱۲ تأسیسات زیربنایی و امکانات شهری

۵٫۱۳ منظره سازی-انتخاب و طراحی گیاهان

۶٫۰ امنیت نواحی تجاری مرکزی

۶٫۱ مقدمه

۶٫۲ لایه های حفاظت و انواع مکانهای شهری

۶٫۳ محوطه های ساختمانی

۶٫۴ مراکز خرید

۶٫۵ نقاط تردد

۶٫۶ سامانه های چند وجهی

۶٫۷ پارکینگ

۶٫۸ بار اندازهای بارگیری و نواحی خدماتی

۶٫۱۰ ساختارهای زیربنایی و امکانات شهری

پیوست الف: فضای قابل حفاظت و جلوگیری از جرم و جنایت از طریق طراحی محیطی: اصول وکاربرد

                              تقدیم به :

آنان که برای امنیت و سر افرازی کشور جانفشانی کرده اند

  وآنان که به توسعه پایدار و امن کشور می اندیشند

                                               وآنان که بر این مهم اهتمام داشته ودر تلاشند.

‏سرشناسه:هاشمی فشارکی، سید جواد، ‏۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:مبانی طراحی شهری با رویکرد امنیتی

مبانی طراحی شهری ازمنظر امنیتی

طراحی محوطه های شهری در برابر تهدیدات تروریستی

طراحی امنیتی فضاهای بازشهری

طراحی امنیتی محوطه  ها وفضاهای باز شهری

 

      ترجمه : دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

مشخصات نشر

 

:

 

تهران: انتشارات مرکزتحقیقات کاربردی مهندسی ناجا

‏مشخصات ظاهری:۳۴۱ ص مصور – جدول
‏شابک:
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:مبانی طراحی شهری با رویکرد امنیتی

دفتر تحقیقات ناجا

‏موضوع:
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی،سیدجواد -‏۱۳۴۰
‏شناسه افزوده:کتاب های امنیتی
‏رده بندی کنگره:
‏رده بندی دیویی:
نام اثر                            : 

مبانی طراحی شهری با رویکرد امنیتی

 

ترجمه

 

انتشارات                

: 

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

 

دفتر تحقیقات ناجا

  ترجمه و تدوین :
طراح جلد                     :
حروف‌نگار و صفحه‌آرا   :
نوبت چاپ:اول – ۱۳۹۳
شمارگان   :۱۰۰۰نسخه
قيمت:۱۲۰۰۰ تومان
شابک:
كليه حقوق اعم از چاپ و تكثير، نسخه‌برداري براي مؤلف محفوظ است.

نقل مطالب با ذکر ماخذ بلا مانع است