کتاب طراحی ایستگاههای راه آهن از منظردفاع غیرعامل ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
کتاب طراحی ایستگاههای راه آهن از منظردفاع غیرعامل ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

ایستگاههای راه آهن به لحاظ مفصل جابجایی انبوه جمعیت ؛ اهمیت بسزایی در شرایط بحران دارند؛ لذا بایستی از ایمنی کافی برخوردار شود.
این کتاب به ملاحظات طراحی معماری ایستگاهها در برابر خطرات وتهدیدات می پردازد.
فصل اول:شناخت راه آهن
فصل دوم:ایستگاه راه آهن
فصل سوم: تهدیدات
فصل چهارم: دفاع غیرعامل
فصل پنجم : دفاع غیر عامل در ایستگاه راه آهن

مقدمه

کشورایران به لحاظ موقعيت ارزشمند ژئوپلتيک و داشتن منابع غني زيرزميني نفت و معادن، دارا بودن جمعيت انساني با ضريب هوشي بالا و سابقه تاريخي آن و همچنین دارا بودن ارزش هاي ناب اسلامی، نام و ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي و مبارزه با عناصر ظالم و ستمگر در جهان (آمريکا) همواره پس از انقلاب اسلامی درمعرض تهدید دشمنان بوده وهست.

استمرار حضور آمريكا در منطقه و تهديدات آن کشور بر عليه جمهوري اسلامي خطر را قريب‌الوقوع مي‌نماياند. توان بسيار بالاي نظامي آمريكا و ظرفيت بسيار زياد آن در توليد تسليحات نظامي با فن آوری های نوین از يك طرف و عدم توان دفاعي متقارن جمهوري اسلامي ايران در برابر آن ازطرف دیگر ايجاب مي‌كند كه تدبيري دفاعي و مناسب اتخاذ شود. نگرش تحقيقي به آمار و سوابق ثبت شده در جنگ هاي گذشته و معاصر نیز مؤيد اين بحث مي باشد که سلاح ها و سامانه ها و تجهيزات دفاع ي عامل، اعم از رادارها، موشک ها، توپ ها و … نمي توانند در مقابله با سلاح هاي پیشرفته و مخرب آفندي از آثار مخرب آنها بر مراکز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي به نحو موثری بکاهند.

از اين رو توجه به بخش هاي مختلف دفاع منجمله دفاع غيرعامل با هدف جلوگيري و یا به حداقل رساندن ميزان اين تلفات و خسارات ناشي از تهديدات دشمن، توجه مسئولان سياسي و دفاعي کشورهاي مختلف جهان را به خود معطوف داشته است. پويايي فن آوری دشمن و فوق پیشرفته بودن آن، ضرورت داشتن برنامه جامع، همسو و هماهنگ، علمي و فرهنگي، اجرايي و فني را براي مقابله مي‌طلبد.

در راهبرد دفاعي جمهوري اسلامي ايران نبرد نامتقارن نهادينه شده است و در اين راهبرد حداكثر استفاده از جغرافياي خودي، عناصر سرزميني و تدابير مهندسي و دفاع غير عامل ضرورتي انكار ناپذير وجزء لاینفک دفاع می باشد. از اين رو به کارگيري اقدامات دفاع  غيرعامل در جهت مقابله با تهديدات دشمن و تقليل خسارات ناشي از تهاجمات نظامي، موضوعي بنيادي و اساسي است که وسعت آن گسترده و تقريباً تمامي مراکز آسيب پذير اقتصادي، سياسي و نظامي ،ارتباطي و فرهنگي را در بر گرفته است و حفظ امنيت ملي، استقلال سياسي، اقتصادي و پيروزي در جنگ هاي آينده به نحو چشم گيري بسته به شناخت و برنامه ريزي همه جانبه در موضوع ياد شده مي باشد.

تجارب حاصله از جنگ هاي گذشته خصوصاً هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۴۳ روزه ۱۹۹۱ عليه عراق جنگ اول خليج فارس، جنگ ۱۱ هفته اي سال ۱۹۹۹ ناتو عليه يوگسلاوي، جنگ آمريکا عليه افغانستان، جنگ واشغال اخير آمريکا عليه عراق، و جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی عليه حزب ا.. لبنان مؤيد اين نظر است که کشور مهاجم جهت در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادي، نظامي، سياسي کشور مورد تهاجم با اتخاذ راهبرد انهدام مراکز ثقل، توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حياتي و حساس می نمايد.

لذا با توجه به این موارد و تأکيدات مقام فرماندهي معظم کل قوا بر جدي گرفتن دفاع  غيرعامل در کليه اقدامات کشور اعم از دفاعي و غيردفاعی، بكارگيري دفاع  غير عامل اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. بر این اساس، بررسی این مبحث در­ابعاد مختلف می‌تواند اقدامی موثر درجهت بالابردن توان دفاعی کشور  محسوب می شود. بدین منظور در این پژوهش با هدف­ پرداختن به ­یکی از زوایای مهم مبحث مذکور یعنی مبحث دفاع  غیر عامل در ایستگاه راه آهن سعی شده تا با اتکا به­مستندات مربوطه راهکارهای دفاع  غیرعامل در ایستگاه راه دربرابرتهدیدات هوایی مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل، تدوین و تبیین قرار بگیرد.

همواره مسیرهای ترابری و مواصلاتی به عنوان یکی اززیرساخت های مهم دربرقراری ارتباط میان مکان های گوناگون درون یک کشور و همچنین کشورهای دیگر و مبادلات و تعاملات میان آنها نقش اساسی داشته ودر نتیجه مناطق اطراف آنها سریعا رشد پیداکرده ودرمقابل درهنگام جنگ ها مورد توجه بیشتر دشمنان قرار گرفته اند. حاکمیت راه ها برای حکومت ها اهمیت زیادی داشته وامنیت آن در برابر تهدیدات گوناگون مطرح بوده است. درنتیجه همواره تجارت، توسعه، حمل ونقل وامنیت بریکدیگر تاثیرگذار بوده اند. این اهمیت تاریخی هم اکنون نیز در مورد راه وترابری وجود دارد وتنها چگونگی تاثیرات متقابل حمل ونقل با موضوعات دفاعی وامنیتی به علت پیشرفت های فن آورانه تغییر یافته است.

امروزه نظام ترابري، جابجايي بار و مسافر را در پهنه كشور برعهده دارد و از بخش‌هاي موثر در سامانه دفاعي و امنيتي كشور مي‌باشد و در سياست‌هاي كلي بخش حمل ‌ونقل بر تاثير ملاحظات دفاعي و امنيتي در ايجاد نظام جامع حمل‌ ونقل و در انتخاب پروژه‌هاي جديد توسعه راه و راه‌آهن تاكيد گرديده است.

راه آهن از اركان اصلي سامانه حمل ونقل مي‌باشد و تاثيرات فراواني بر ديگر بخش هاي اقتصادي، تجاري، نظامي، فرهنگي و اجتماعي دارد که درادامه بحث به آنها اشاره خواهد شد. این تاثیرات به طوری چشمگیرند که برخی معتقدند هیتلر به واسطه بهره مندی ازراه آهن رؤیای امپراطوری خود را درسرمی پروراند ودرنهایت همین راه آهن موجب شکست وی گردید. ویا اینکه عامل رشد وشکوفایی آمریکا درابتدای شکل گیری آن چیزی جز راه آهن نبوده است.

با توجه به مسائل مطروحه و نگرشی اجمالی به راهبرد نظامی استکبار درجنگ های اخیر یعنی راهبرد انهدام مراکز ثقل درمی یابیم که یکی از اهداف مهم در جنگ احتمالی آینده انهدام و ازکارآندازی اجزای سامانه ریلی کشور می باشد. درهمين راستا بررسي تهديدات صحنه نبردآينده وآثارآن برظرفيت هاي سامانه ریلی به عنوان يكي ازاصلي ترين روش های حمل ونقل و زيرساخت هاي ارتباطي كشور كه نقش حياتي وتعيين كننده اي درشرايط بحرانی (هم بحران هاي حاصل ازتهديدات وهم بلاياي طبيعي) دارد ضروري به نظرمي رسد. ازمهمترين اقداماتي كه مي بايست به منظور برنامه ريزي وايجاد آمادگي هاي لازم دراین حوزه صورت پذيرد، توجه ويژه به  ايستگاه به عنوان يكي ازاصلي ترين اجزا خطوط ريلي که محل تجمع افراد ودپوی کالاهای گوناگون است، می باشد.

دفاع  غير عامل يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي فكري و كاربردي در هدايت، سازماندهي شيوه و تاكتيك هاي مقابله با تهديدات سامانه هاي تهاجمي دشمن مي‌باشد. زيرا دفاع  غير عامل جهت‌گيري كلان جمهوري اسلامي را در حفظ زيرساخت هاي كشور از جمله سامانه حمل و نقل در محيط سيال، متغير و نا مطمئن فعلی مشخص مي‌نمايد.

با توجه به آسیب پذیر بودن زيرساخت هاي كشوردربرابر تهدیدات دشمن، خسارات ناشي از اين حملات مي‌تواند امنيت، پايداري، بقاء و ثبات سياسي را به خطر انداخته و باعث نابودي تأسيسات زيربنايي كشور ‌گردد، كه اين امر عدم پشتيباني مستمر و مداوم براي دفاع از كشور را غير ممكن مي‌سازد. از طرفي رشد دائمي فن  آوری تهاجمي دشمن ضرورت داشتن يك سامانه دفاع  غير عامل بومي و پویا براي حفظ تأسيسات زيربنايي را به امري ضروري تبدیل کرده است.

ضرورت ايجاد درك واحد از مسئله و مفهوم دفاع  غير عامل در مسئولين راه آهن كشور و داشتن يك راهنما ودستورالعمل جهت استفاده در ایستگاه های جدیدالاحداث انكار ناپذير است. قريب‌الوقوع بودن تهديد، امكان پذيري آن، راهبرد نبرد نامتقارن جمهوري اسلامي ايران بر اهميت و ضرورت داشتن راهبرد جامع، پويا و پاسخگو به تهديد مي‌افزايد.

در صورت تدوین این قبیل کتب عوامل موثر درآسیب پذیری نقاط ثقل مشخص شده وبااستفاده ازراهکارهای ارائه شده ،در مراکز موجود وجدیدالاحداث آسیب پذیری ها کاهش وضریب دفاعی وآنها درمجموع افزایش می یابد.

ساختار کتاب شامل فصول زیر می باشد:

 • مقدمه
 • فصل اول : راه آهن
 • فصل دوم : ایستگاه راه آهن
 • فصل سوم : تهدید شناسی
 • فصل چهارم :دفاع غیرعامل
 • فصل پنجم : دفاع غیر عامل درطراحی ایستگاه راه آهن
 • منابع
 • ضمائم وپیوست ها

تابستان ۱۳۹۴

سیدجواد هاشمی فشارکی

محمودصالحی اصل

تقدیم به :

 • آنان که برای امنیت و سر افرازی کشور جانفشانی کرده اند
 • وآنان که به توسعه پایدار و امن کشور می اندیشند
 • وآنان که بر این مهم اهتمام داشته ودر تلاشند.
 • تقدیم به شهدای مظلوم دوران دفاع مقدس
 • تقدیم به شهدای راه آهن
 • تقدیم به بسیجی شهید حسن اثنی عشری نائینی

  

فهرست مطالب

فصل اول:راه آهن

۱-   شناخت راه آهن

۱-۱- تاریخچه راه آهن

۲-۱- پیدایش و تحول راه آهن ایران

۳-۱- نقش راه آهن دردوران دفاع مقدس

۴-۱- مزایای راه آهن درمقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل

۵-۱- اهمیت راه آهن درتوسعه

الف) نقش واهمیت راه آهن در توسعه اقتصادی

ب) نقش واهمیت راه آهن در توسعه اجتماعی

ج) نقش واهمیت راه آهن در توسعه سیاسی

د) نقش واهمیت راه آهن درتوسعه صنعت گردشگری

ه) نقش واهمیت دفاعي راه‌آهن :

۶-۱-.تحليل كلي وضعيت راه‌آهن به لحاظ پدافند غيرعامل

فصل دوم:ایستگاه راه آهن

شناخت ایستگاه راه آهن

۱-۲- ایستگاه راه آهن

۱-۱-۲- انواع ایستگاه های راه آهن

الف) ایستگاههای بین راهی

ب) ایستگاههای اتصالی

ج) ایستگاه پایانه ای

۲-۱-۲-انواع مسافران یک ایستگاه

۳-۱-۲-درجه بندی ایستگاه ها

۴-۲-۲-قسمت ها وفضاهای مختلف ایستگاه

۱٫ساختمان نگهبانی:

۲٫ساختمان اصلی ایستگاه(سالن مسافربری)

 1. ساختمان اداری

۴٫ساختمان آسایشگاه کارکنان

۵٫ساختمان آشپزخانه و غذاخوری.

 1. ساختمان انبارکالا
 2. ساختمان واگنخانه واگن های مسافری وخودکششی
 3. ساختمان محوطه کیترینگ
 4. ساختمان پست بازدید
 5. ساختمان پست برق
 6. ساختمان ژنراتور
 7. ساختمان علائم وارتباطات

۱۳٫ساختمان انبارروغن آلات جریه

 1. تاسیسات مکانیزه شنگیری

۱۵٫سکوی سوخت گیری

۱۶٫سینی دوار

۱۸٫محل شستشوی قطار

 1. سکوهای مسافری
 2. سکوی باری

۲۱ .  انتظامات و كنترل امنيتي

 1. پارک وفضای سبز
 2. توقفگاههاي وسايل نقليه

۲۴٫منابع آب ایستگاه

فصل سوم: تهدیدات

۱- تهدیدات درنگاه امام راحل (ره)ومقام معظم رهبری

۲- تهدید شناسی

۱-۲- تعریف تهدید

۲-۲- ویژگی های تهدید

۳-۲- نسبت آسیب و تهدیدات

۴-۲-اقسام تهدیدات

۳- تاثیر پدافند غیرعامل دربرقراری امنیت ملی

۴- تهديدات‌ امنيّت‌ ملّي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

۵- تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران

۱-۵- اهداف كلي آمريكا در خاور ميانه:

۲-۵-الزامات تهديد آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران

۳-۵- ماهيت نظامی تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران

۴-۵- تعداد وپراکندگی جغرافیایی پایگاه های هوایی امریکا درمنطقه

۶- ماهيت تهديد درجنگ آينده

۷- راهبرد آمریکا براساس نظریه واردن

۸- پیشینه تهدیدات هوایی برعلیه راه آهن وایستگاه راه آهن 

۱- ۸- جنگ های قرن گذشته

۲-۸- در دوران دفاع مقدس

۹- تهدیدات احتمالی برعلیه سامانه راه آهن کشور

۱۰- تهدیدات هوایی

۱-۱۰- جنگ افزارهای هوایی

۲-۱۰- تقسیم بندی اهداف زمینی

۳-۱۰-اسلحه و مهمات هواپیما

۴-۱۰-آثار سلاح های انفجاری

۱۱- جمع بندی

فصل چهارم: پدافند غیرعامل

۱- مبانی ارزشی

۲-تعاریف و اصطلاحات

۳- تاریخچه پدافند غیر عامل

۴- پدافند غير عامل در برخی از کشورها

۵-اهمیت دفاع غیر عامل

۶-اهداف دفاع غیر عامل

۷-اصول دفاع غیرعامل

۸- ساختار سازماني و الزامات قانوني پدافندغیرعامل

۱-۸- ساختارسازمانی

۲-۸- مستندات قانونی:

۹- جمع بندی

فصل پنجم : دفاع غیر عامل در ایستگاه راه آهن

 

پدافند غیر عامل در راه آهن

۱-روش ها و موضوعات

۲-مدیریت ریسک و بحران در حمل و نقل ریلی :

۱-۲-مدیریت بحران در راه آهن

۲-۲-کاربرد مدیریت ریسک در مدیریت بحران صنعت ریلی کشور

۳-راهکارهای پدافند غیرعامل درایستگاه راه آهن:

۴-پیشنهادات

فصل ششم : دفاع غیر عامل در ایستگاه راه آهن شیراز

ایستگاه شیراز

۱-.مطالعات شهر شیراز

۲-موقعیت پردیس ایستگاه راه آهن شیراز

۳-بررسی فنی پردیس راه آهن شیراز

۴-معرفی پردیس ایستگاه راه آهن شیراز

۵-پیش بینی تعداد مسافرین وحجم بار محور راه آهن اصفهان- شیراز

۶-قسمت های مختلف پردیس ایستگاه شیراز

 منابع 

ضمائم وپیوست ها

 

منابع:

 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. استحکامات وسازه های امن،صفا پیمان، انتشارات دانشگاه مالک اشتر،۱۳۸۶
 4. اصول ومبانی دفاع غیرعامل، جعفرموحدی نیا، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۸۶
 5. آشنایی با انواع حملات، ویژگی ها واثرات انواع سلاح ها ومهمات، حسین خدارحمی ،جزوه درسی ،۱۳۸۹
 6. آشنایی با آمایش ودفاع سرزمینی ،عباس اکبری، نشریه شماره ۷دفاع غیر عامل، ،معاونت دفاع غیر عامل قرارگاه دفاع هوایی خاتم الانبیا،۱۳۸۵
 7. آشنایی با ملاحظات دفاعی امنیتی درراه وراه آهن،ویرایش دوم،سید مرتضی ناصریان،گزارش،۱۳۸۸
 8. آمار و کاربرد آن در مديريت،آذر، مومني، انتشارات سمت ،۱۳۸۰
 9. آموزش های هوایی،افرایی،جزوه درسی،۱۳۸۳
 10. آیین نامه طرح هندسی راه آهن، نشریه شماره۲۸۸ ،انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،۱۳۸۳
 11. بررسی جنگنده های نسل پنجم،مهندس فرزاد جوان کاری، مهندس عباس باقری هنجنی، موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی،۱۳۸۸
 12. پایگاه اطلاع رسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایرانrai.ir
 13. پایگاه اطلاع رسانی سازمان آمار کشور amar .org.ir
 14. پایگاه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل کشورpaydarymelli.ir سخنان سردارجلالی
 15. پایگاه اطلاع رسانی شرکت قطارهای مسافری رجاraja.ir
 16. پایگاه اطلاع رسانی علم وفناوریelmofan.ir
 17. پایگاه اطلاع رسانی ویکیپدیاwikipedia.com
 18. پایگاه اینترنتی اویاavia.com
 19. پایگاه اینترنتی هوانوردhavanavard.blogfa.com
 20. پایگاه خبری تحلیلی صنعت حمل ونقل ؛تین نیوزtinn.ir
 21. پایگاه رسمی اطلاع رسانی اداره هواشناسی استان فارسfarsmet.ir
 22. پایگاه رسمی اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی کتاب کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ ” اوج دفاع ” دفتر نشر معارف انقلاب  hashemirafsanjani.ir
 23. دفاع غیر عامل در حوزه صنعت دفاعی،پیری, نطاق پور، مقاله ،۱۳۸۷
 24. دفاع غیر عامل درآیینه قوامین ومقررات،غلامرضا جلالی، سیدجوادهاشمی فشارکی،انتشارات نقش یاس،۱۳۸۹
 25. دفاع غیر عامل وحمل نقل ریلی ،مجیدامیرعبداللهیان ،تحقیق دانشجویی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی،۱۳۸۹
 26. دفاع غیر عامل، پیری ،جزوه درسی،۱۳۸۸
 27. دفاع غیر عامل،آشنایی بااقدامات برخی کشورها،عباس اکبری، نشریه شماره ۸دفاع غیر عامل، ،معاونت دفاع غیر عامل قرارگاه دفاع هوایی خاتم الانبیا،۱۳۸۵
 28. دفاع غیر عامل،عباس اکبری، نشریه شماره ۱دفاع غیر عامل، ،معاونت دفاع غیر عامل قرارگاه دفاع هوایی خاتم الانبیا،۱۳۸۳
 29. تاریخ جامع راه آهن ،مکملی ,محمدکاظم ،جلد اول ۱۳۷۶
 30. تاریخچة احداث راه آهن ایران و ضرورتهای توسعة آن ،معاونت ساخت و توسعة راه آهن . دفتر فنی و امور طرح ها، ، تهران ۱۳۷۶
 31. توجیه فنی – اقتصادی راه آهن اصفهان شیراز، مهندسین مشاورمترا، ۱۳۸۲
 32. تهدیدات سخت ،حمید اسکندری، انتشارات بوستان حمید، ۱۳۹۰
 33. تهدیدات قدرت ملی،گروه مطالعاتی امنیت،انتشارات دانشگاه دفاع ملی،۱۳۸۷
 34. تهدیدات،پیری، جزوه درسی،۱۳۹۱
 35. جغرافیای نظامی،جلددوم،کالینز؛جان ام،ترجمه محمدرضا آهنی ودکتر بهرام محسنی، موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه امام حسین(ع)۱۳۸۵
 36. خبرگزاری نووستیpe.rian.ru
 37. دانستنی های دفاع غیر عامل،حمید اسکندری،انتشارات بوستان حمید،۱۳۸۹
 38. دفاع غیرنظامی، مدیریت مطالعات وبرنامه ریزی معاونت آموزش دانشگاه امام حسین(ع)،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، ۱۳۷۴
 39. راهبرد دفاع غیرعامل درحوزه صنعت دفاعی،پژوهش ،پیری، ۱۳۸۹
 40. راهنمای کاربردی مهندسی راه آهن، سعیدمحمدزاده،انتشارات دوایر،۱۳۸۶
 41. راهنماي عملي پژوهش کيفي ،هومن انتشارات سمت ،۱۳۸۳
 42. روزنامه ابتکار؛۱۷/۳/۱۳۹۰
 43. روزنامه دنیای اقتصاد؛۸/۷/۱۳۸۹
 44. روش تحقيق با رويکردي بر پايان نامه نويسي انتشارات مرکز تحقيقات علمي کشور، خاکي، ۱۳۷۸
 45. روش تحقيق در علوم اجتماعي،کيوي، کامپنهود ، ترجمه عبدالحسين ميک گهر، نشر توتيا،۱۳۷۰
 46. روش تحقيق و کاربرد آن در مديريت ،خليلي، دانشجو انتشارات آروين، ۱۳۷۹
 47. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع, داناییفرد، الوانی، عادل آذر،انتشارات صفار،۱۳۸۳
 48. روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي،ساروخاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،۱۳۷۲
 49. روش هاي تحقيق در علوم انساني ،سيف نراقي، نادري، انتشارات بدر، ۱۳۷۵
 50. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، بازرگان هرندی، سرمد، حجازی، انتشارات آگاه ۱۳۸۰
 51. روش هاي تحقيق در مديريت سکاران، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه­ريزي،۱۳۸۱
 52. تالارامه آماری حمل ونقل ریلی کشور۱۳۸۹
 53. سند راهبردي دفاع غيرعامل وزارت نفت كشور، محمدتقي نوروزي،  اسفند۱۳۸۶
 54. سند راهبردي دفاع غيرعامل، محمدتقي نوروزي، پژوهش، سازمان پدافند غیر عامل، اسفند۱۳۸۶
 55. سندراهبردی سازمان پدافند غیر عامل کشور، ویراست دوم ،معاونت توسعه فرهنگی واطلاع رسانی۱۳۸۸
 56. طراحی ایستگاه راه آهن،گلناز هاشمی قوچانی،پایان نامه،دانشگاه آزادمشهد،۱۳۸۶
 57. طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل،سید جواد هاشمی فشارکی، امیرشکیبا منش، انتشارات بوستان حمید۱۳۹۰
 58. فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل،سیدجوادهاشمی فشارکی، امیرمحمودزاده،انتشارات علم آفرین،۱۳۹۱
 59. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید ،انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۱
 60. کالبدشکافی تهدید، اصغرافتخاری، مرکز چاپ وانتشارات سپاه،۱۳۸۵
 61. گزارش مرحله اول جریه وکارخانجات طرح راه آهن اصفهان- شیراز، مهندیسن مشاورمترا،۱۳۸۰
 62. هاشمی فشارکی ، سید جواد ، طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل – انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۰
 63. هاشمی فشارکی ، سید جواد ، فرهنگ تشریحی دفاع غیرعامل- انتشارات علم آفرین – ۱۳۹۱
 64. هاشمی فشارکی ، سید جواد ، راهنمای مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان- انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 65. هاشمی فشارکی ، سید جواد ، ماهیت و فلسفه دفاع غیرعامل- انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 66. مصاحبه با مهندس زارع، معاون اموربهره برداری ایستگاه شیرازدرتاریخ۲۱/۳/۱۳۹۱
 67. مصاحبه با مهندس معظمی،کارشناس ارشد دفتر فنی وبررسی طرح های راه آهن درتاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۱
 68. مطالعات تكميلي راه آهن سريع السير تهران اصفهان،گزارش بخش ساختمان ،مهندسین مشاور مترا،دیماه ۱۳۸۷
 69. مطالعات مرحله دوم روسازی راه آهن اصفهان شیراز،مطالعات بهره برداری وناوگان،مهندسین مشاور مترا،۱۳۸۲
 70. مطالعات مرحله دوم روسازی راه آهن اصفهان شیراز،مطالعات روسازی خطوط وایستگاه ها، مهندسین مشاورمترا،۱۳۸۱
 71. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، حافظ­نيا، انتشارات سمت، ۱۳۸۰
 72. مهندسی راه آهن، مهیارعربانی- فریدون مقدس نژاد، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۸۷
 73. نشریه ۱۹۷سازمان برنامه وبودجه، دفتر امور فني و تدوين معيارها،۱۳۷۸
 74. نشریه دیده بان، موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، ۱۳۸۸airforce-technology.com
 75. نقش دفاع غیرعامل در امنیت کشور، نظامی پور،مهری،پژوهش،۱۳۸۸
 76. ویژه نامه راه آهن وربع قرن سازندگی، روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۱
 77. shirazu.ac.ir
 78. vista.ir( جغرافیای طبیعی واقلیم استان فارس)
 79. seez.ir
 80. co-pilot.blogfa.com
 81. khoycity.blogfa.com
 82. rail.blogfa.com
 83. و…..

 

 نقش ممتاز راه آهن در ۸ سال دفاع مقدس

سرشناسه:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:طراحی ایستگاه‌های راه‌آهن از منظر دفاع غیرعامل [کتاب]/ تالیف سیدجواد هاشمی‌فشارکی، محمود صالحی‌اصل.
‏مشخصات نشر:تهران : سخنوران، ‏‫۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۰۵ ص.: جدول، نمودار.
‏شابک:‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۸۳-۹۰۸-۳
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۱۸۶ – ۱۸۹.
‏موضوع:راه‌آهن — ایستگاه‌ها — طرح و ساختمان
‏موضوع:Railroad stations — Design and construction
‏موضوع:راه‌آهن — ایستگاه‌ها — پیش‌بینی‌های ایمنی
‏موضوع:Railroad stations — Safety measures
‏موضوع:دفاع غیر‌نظامی — ایران — پیش‌بینی‌های ایمنی
‏موضوع:Civil defense — Iran — Safety measures
‏شناسه افزوده:صالحی‌ اصل، محمود، ‏‫۱۳۶۳ -‏
‏رده بندی کنگره:‏‫TF۳۰۰‏‫‏‫/ھ۲ط۴ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫۳۸۵/۳۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۴۰۶۸۸۵