کتاب مبانی طراحی مراکز داده امن ( دیتا سنتر) دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی
کتاب مبانی طراحی مراکز داده امن ( دیتا سنتر) دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی

دراین کتاب به منظور طراحی مرکزداده امن، تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات این حوزه ،راهکارهایی بر اساس اولویت خطرپذیری تمامی اجزا مراکز داده ارایه شود . این کتاب راهنمای مناسبی برای رشته های معماری ؛ سازه ؛ تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و الکترونیک می باشد .

مبانی طراحی  مراکز داده امن  ( دیتا سنتر) 

مراکز داده به لحاظ اهمیتی که دارند ، موضوع برقراری امنیت شان در بخش کالبدی ( ساختمانی) وزیر ساخت شبکه ای بسیار مهم وضروری می باشد. لذا بایستی تهدیدات متوجه بخشهای آن مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای دفاعی در برابر آن بکار برده شود تا بتواند از امنیت کافی برخوردار بوده ودر شرایط بحران نیز تداوم فعالیت داشته باشد.

دراین کتاب به منظور طراحی مرکزداده امن، تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات این حوزه ،راهکارهایی بر اساس اولویت خطرپذیری تمامی اجزا مراکز داده ارایه شود . این کتاب راهنمای مناسبی برای رشته های معماری ؛ سازه ؛ تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و الکترونیک می باشد .

مقدمه مؤلف

بنام خداوند ارتباط دهنده، امنیت بخش وایمن ساز

تجربه جنگ هشت ساله تحميلي نشان مي‌دهد كه يكي از مشكلات مهم دفاع  وضعف در مقابل تهدیدات عدیده دشمنان درحوزه های گوناگون کشور، بخصوص درزیر ساختهای ارتباطی ومراکز داده بوده است . متاسفانه مساله جنگ تهدید در جهان امروز به مساله‌ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در طول قرون گذشته ؛ بخصوص در چند د هه اخیر ، صلح در جهان همواره ناپایدار بوده و اکثر کشورهای جهان با آن مواجه بوده‌اند. ایران نیز در طول تاریخ همواره هدف تهاجم .تهدیدات گوناگون کشورهای متخاصم بوده که طی آن خسارات مالی و جانی فراوانی را متحمل شده است در حقیقت ” بشر بیشتر تاریخ خود را در جنگ بوده است”.

طی چند سال اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشورمان رشد روزافزون و فراگیری داشته است كه جلوه هایی ازآن را در پسوندهای “الكترونیكی” مانند دولت الكترونیكی، پول و بانكداری الكترونیكی، تجارت و داد و ستد الكترونیكی، آموزش الكترونیكی، انتخابات الكترونیكی و جنگ الكترونیكی شاهد هستیم. تردیدی نیست هدف از به كارگیری این فناوری بهره‌برداری موثر از عنصر با ارزش و حیاتی “اطلاعات” است. در دنیای امروز دیگرصرفا  ابتكار عمل در دست كشورهایی نیست كه منابع فسیلی و معدنی در اختیار دارند بلكه از آن كشورهایی است كه بر منابع اطلاعات تسلط دارند. همانطور كه در بند “ب” ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقق جامعه اطلاعاتی كه (ركن اصلی آن اطلاعات است و نه فناوری) بر پایه دو زیرساخت مهم شكل می‌گیرد.

مراکز داده به لحاظ اهمیتی که دارند ، موضوع برقراری امنیت شان در بخش کالبدی ( ساختمانی) وزیر ساخت شبکه ای بسیار مهم وضروری می باشد. لذا بایستی تهدیدات متوجه بخشهای آن مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای دفاعی در برابر آن بکار برده شود تا بتواند از امنیت کافی برخوردار بوده ودر شرایط بحران نیز تداوم فعالیت داشته باشد.

دراین کتاب به منظور طراحی مرکزداده امن،تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات این حوزه ،راهکارهایی بر اساس اولویت خطرپذیری تمامی اجزا مراکز داده ارایه شود.براین اساس مطالب زیر درساختاراین کتاب بدان پرداخته شده است :

 • در فصل اول : به معرفی مراکز داده پرداخته شده است
 • فصل دوم:اختصاص به تهدید شناسی دارد
 • در فصل سوم : ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری ها ارایه شده است
 • فصل چهارم:ملاحظات دفاع غیر عامل در طراحی ساختمان مراکز داده امن مدون وارایه گردیده است
 • فصل پنجم: به حملات سایبری ودفاع سایبری در برابر تهدیدات اختصاص دارد.
 • در فصل ششم :حفاظت در مقابل بمب های الكترومغناطيسي ارایه گردیده است.
 • بخشی از مطالب تکمیلی فصول مذکور نیز در بخش ضمیمه کتاب ارایه شده است.

کتاب حاضرمحصول زحمات کارشناسان خبره وپرتلاش شرکت کوشا پایدار دررشته های مختلف می باشد، که اینجانب توفیق همکاری داشته ، و موارد مطالعاتی وتحلیلی مربوطه توسط اینجانب مدون وارایه گردیده است.بدین سبب لازم است  از کلیه عزیزان وسرورانی که درمراحل مختلف تدوین وتالیف قبول زحمت کرده اندبخصوص مدیر عامل محترم شرکت کوشار پایدار جناب اقای مهندس ساداتی، صمیمانه تشکر نمایم، همچنین از آنجا که این کتاب نخستین اثردراین حوزه تخصصی بوده ، بدیهی است خالی از اشکال وقصورنبوده ، لذا از صاحب نظران، اساتید گرامی ودانشجویان عزیز خاضعانه تقاضا میشود، نظرات ارزشمند خود را جهت غنای بیشتر ان ارایه نمایند

تابستان۱۳۹۴

سید جواد‌هاشمی فشارکی

                        تقدیم به:

                                     آنان که برای امنیت و سر افرازی کشور جان فشانی کرده‌اند

                                                                                                              و آنان که به سلامت و توسعه پایدار و امن کشور می‌اندیشند

                                                                                                                                                                                          و آنان که بر این مهم اهتمام داشته و در تلاش‌اند.

 .                   فهرست منابع

 • ابهری، مریم. مدیریت بحران نظامی، (تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۶)
 • اصغریان جدی، احمد. الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار، (تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶)
 • تاکر، جاناتان بی. «سلاح­های بیولوژیک و امنیت ملی» در: دفاع نامتعارف (جنگ نوین)، ش۲۷٫ (تهران: معاونت عملیات سپاه -اداره دفاع نامتعارف، ۱۳۸۵)
 • حاجی حسینی، علیرضا. «ایمنی امواج الکترومغناطیسی (سلاح­های الکترومغناطیسی)». در: دفاع نامتعارف (جنگ نوین)، ش۳۱و۳۲٫ (تهران: معاونت عملیات سپاه -اداره دفاع نامتعارف، ۱۳۸۷)
 • کشوری، محمد مهدی. « بمب الکترومغناطیسی چیست؟». در: دفاع نامتعارف (جنگ نوین)، ش۲۸و۲۹٫ (تهران: معاونت عملیات سپاه -اداره دفاع نامتعارف، ۱۳۸۶)
 • کلانتریان، سید محمدمهدی. مبانی مطالعات معماری در تونل­های نظامی، ج۲٫ (تهران: مركز مطالعات وپژوهشهاي مهندسي سپاه، ۱۳۸۴)
 • فرزام شاد، مصطفی. مبانی نظری معماری در دفاع غیرعامل،( تهران: مشاورعمران ایران مهندسی دفاعی و دفاع غیرعامل، ۱۳۸۶)
 • معاونت فنی و اجرایی و امور جنگ (دفتر سازه­های امن). طراحی ایمن (مبانی طراحی سازه­های مقاوم در برابر سلاح­های غیر هسته­ای)، (تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۶۷)
 • موحدی نیا، جعفر. اصول و مبانی دفاع غیرعامل، (تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۶)
 • هاشمی فشارکی ، سیدجواد و قراباغی محسن ،(مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناهگاهی– انتشارات نخبه­سازان – ۱۳۹۰)
 • هاشمی فشارکی ، سیدجواد ومحمودزاده ، امیر، (فرهنگ تشریحی دفاع غیرعامل- انتشارات علم آفرین – ۱۳۹۱ (چاپ دوم)
 • هاشمی فشارکی ، سیدجواد و حیدری ، محمد ،(طراحی ورودی­های فضاهای زیرزمینی – انتشارات امینان- ۱۳۹۴ )
 • گزارش بازدیدهای مبدانی
 • و…..

              .     منابع لاتین

 • Federal Emergency Management Agency. Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings fema426. December 2003.
 • GuidelineTrifunac, M.D. and A.G. Brady, 1975, On the Correlation of Seismoscope Response with Earthquake Magnitude and Modified Mercalli Intensity, Bull. Seism. Soc. Am., Vol.65, No.2.
 • Federal Emergency Management Agency. Safe Rooms & Shelters, Protecting People In Terrorist Attacks fema453. June 2007. 
سرشناسه:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:مبانی طراحی مراکز داده‌ی امن (دیتا سنتر)/ تدوین سیدجواد هاشمشی فشارکی؛ [به سفارش] شرکت مهندسین مشاور کوشا‌پایدار.
‏مشخصات نشر:تهران: انتشارات نخبگان‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۰۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.
‏شابک:‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال‏‫۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۵-۶۷-۴ :
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:‏‫پشت جلد به انگلیسی: Design basics secure data centers.
‏یادداشت:‏‫کتابنامه : ص. [۲۰۷] – ۲۰۸.
‏موضوع:مراکز داده‌پردازی — تدابیر ایمنی
‏موضوع:Electronic data processing departments — Security measures
‏رده بندی کنگره:‏‫HF۵۵۴۸/۳۷‏‫/ھ۲م۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫۰۰۴/۰۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۲۰۶۱۴۵