رؤسای کانونهای بازنشستگان سازمانهای نیروهای مسلح با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.
رؤسای کانونهای بازنشستگان سازمانهای نیروهای مسلح با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.

ؤسای کانون‌های بازنشستگان سازمان‌های نیرو‌های مسلح عصر روز دوشنبه ٨/ ۶/ ۱۴۰۰ با جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. در این دیدار صمیمانه که با حضور اعضای شورای عالی هماهنگی کانون‌های نیرو‌های مسلّح شامل سردار بیژن کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، سردار محسن قادری […]

ؤسای کانون‌های بازنشستگان سازمان‌های نیرو‌های مسلح عصر روز دوشنبه ٨/ ۶/ ۱۴۰۰ با جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.

در این دیدار صمیمانه که با حضور اعضای شورای عالی هماهنگی کانون‌های نیرو‌های مسلّح شامل سردار بیژن کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، سردار محسن قادری رئیس کانون بازنشستگان سپاه، امیر علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار ذبیح ا… نامور رئیس کانون بازنشستگان ستاد کل و سردار یدا… اردستانی رئیس کانون بازنشستگان وزارت دفاع در دفتر کار دکتر میرکاظمی برگزار گردید، اعضای شورایعالی هماهنگی کانون‌ها ضمن تبریک انتصاب شایسته و آرزوی موفقیّت ایشان، درخصوص مسائل و مشکلات و چالش‌های فراروی حوزۀ بازنشستگی به ویژه پیشکسوتان نیرو‌های مسلح مطالب مبسوطی بیان داشتند.

? محورهائی که توسّط رؤسای کانون‌ها بیان شد شامل موارد زیر است:

۱ ـ لایحۀ «دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسۀ مورخ ۹/ ۴/ ۱۴۰۰ هیأت مدیران مطرح و در تاریـخ ۲۴/ ۴/ ۱۴۰۰ به مجلس ارسال شده، هنـوز از سوی هیأت رئیسۀ مجلس اعلام وصول هم نشده است. از سازمان برنامه و بودجه بعنوان پیشنهاددهندۀ این لایحه، انتظار می‌رود که سرنوشت لایحـه را از مجلس پیگیری و ان شاءَ ا… در راستای تصویب آن تلاش نماید، زیرا ضرورت تبدیل لایحۀ مذکور به قانون، خواستۀ آحاد بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری است.

۲ ـ عدم تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیرو‌های مسلح که سازمان‌های نیرو‌های مسلح بین ۶ تا ۱۸ ماه بابت این امر عقب ماندگی دارند، موجب بروز نارضایتی میان این بازنشستگان گردیده است لذا رسیدگی به این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تقاضاست.

۳ ـ تأمین اعتبارات مربوط به خدمات درمانی و تعهدات بیمه‌های مختلف بازنشستگان و همچنین اعتبارات مربوط به تسهیلات و امور رفاهـی و حمایتی و نیز تأمین بموقـع اعتبار حقوق ماهانه بمنظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مواردی است که عنایت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه را می طلبد.

۴ ـ احیای صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلّح از طریق تأمین و تخصیص بدهی دولت (از دولت‌های پس از دفاع مقدس تاکنون) به این صندوق، مرتفع کنندۀ بسیاری از مشکلات بازنشستگان نیرو‌های مسلح خواهد بود.

۵ ـ شورایعالی هماهنگی کانون‌های بازنشستگان سازمان‌های نیرو‌های مسلح آمادگی هرگونه همکاری و مشاورت با سازمان برنامه و بودجه در امور بازنشستگان نیرو‌های مسلح را داشته و انتظار دارد حسب مورد جلسات مشترک (دوره ای، فصلی، سالانه، …) بین سازمان برنامه و بودجه و این شورا برگزار گردد.

در ادامۀ جلسه، جناب آقای دکتر میرکاظمی ضمن بیان نقطه نظرات خود راجع به موضوعات موردبحث، قول بررسی و رسیدگی مساعد در همۀ زمینه‌ها را دارند.
در پایان، قاب و لـوح تبریک انتصاب که از سوی اعضـای شورایعالی تهیه شده بود توسّط دبیر شورا (سردار قادری) به رئیس سازمان برنامه و بودجه تقدیم شد.