تا حالا فکر کرده اید: داستان کدام شهید جذابتره ؟ یا – ادم را بیشتر متحول میکنه؟؟
تا حالا فکر کرده اید: داستان کدام شهید جذابتره ؟ یا – ادم را بیشتر متحول میکنه؟؟

بد نیست یه دور لیست پایین رو ببینی گاهی واقعا انتخاب سخته مگه نه ….؟ #شهیدی که با اذانش عراقی ها را هدایت کرد. #شهیدابراهیمهادی #شهیدی که نشانی قبر خود را داد #شهیدحمیدعربنژاد #شهیدی که قرضهای یک نفر را داد #شهیدسیدمرتضیدادگردرمزاری #شهیدی که بدنش با اسیدهم از بین نرفت و پس از ۱۶ سال با […]

بد نیست یه دور لیست پایین رو ببینی
گاهی واقعا انتخاب سخته مگه نه ….؟

#شهیدی که با اذانش عراقی ها را هدایت کرد.
#شهیدابراهیمهادی

#شهیدی که نشانی قبر خود را داد
#شهیدحمیدعربنژاد

#شهیدی که قرضهای یک نفر را داد
#شهیدسیدمرتضیدادگردرمزاری

#شهیدی که بدنش با اسیدهم از بین نرفت و پس از ۱۶ سال با پیکر سالم به میهن بازگشت.
#شهیدمحمدرضاشفیعی۱۴ساله

#شهیدی که از بهشت برای فرزندش نامه نوشت
#شهیدمحمودرضا_ساعتیان

#شهیدی که در قبر خندید
#شهیدمحمدرضا_حقیقی

#شهیدی که عراقی ها برایش ختم گرفتند
#شهیدعباسصابری

#شهیدی که روز تولدش شهید شد
#شهیدسیدمجتبی_علمدار

#شهیدی که هرهفته مادرش را سر قبر صدا میزد
#شهیدمستجابالدعوهسیدمهدی_غزالی

#شهیدی که لحظه خاکسپاریش خندید
#شهیدعلیرضاحقیقت

#شهیدی که غرور امریکایی ها را شکست
#شهیدنادرمهدوی

#شهیدی که عکسش در اتاق رهبر است
#شهیدهادیثناییمقدم۱۵_ساله

#دو_شهیدی که پیکرشان هنگام نبش قبر سالم بود
#شهیدبهناممحمدی از دوران دفاع مقدس
#شهیدرخشانی از #شهدایقبل از انقلاب که توسط ساواک شهید شد

#شهیدی که سیدحسن نصرالله سخنرانی خود را با نام او نامگذاری کرد
#شهیداحمدعلی_یحیی

#شهیدی که قبرش بوی گلاب میدهد
#شهیدسیداحمد_پلارک

#شهیدی که پیکرش را کسی تحویل نگرفت
#شهیدرجبعلیغلامیازافغانستان

#شهیدی که سر بی تنش سخن گفت
#شهیدعلیاکبر_دهقان

#شهیدی که بخاطر فاش نکردن رمز بی سیم بدنش قطعه قطعه شد
#شهیدبروجعلیشکری

#شهیدی که با وجود اینکه بدنش به استخوان تبدیل شده بود اما پاهایش درون پوتین سالم بود
#شهیدمحمدحسینشیرزادنیلساز

#شهیدی که عاشورا متولد شد واربعین به شهادت رسید
#شهیدمهدیخندان

#شهیدی که با پیشانی بند “یاحسین شهید” ایرانی بودنش محرز شد
از #شهدای_گمنام هستند

#شهیدی که بر بدنش عکس یک زن خالکوبی بود
ایشان غواص بودند دوست نداشت کسی ان تصویر را ببیند برای همین جاویدالاثر شدند و پیکرشان در اروند ماند و علیرغم ذکر داستانشان همرزمانشان اسم ایشان را ذکر نکردند

#شهیدی که بحرمت مادرش در قبر خندید
#شهیدحاجاکبر_صادقی

#اللهم انّی اسئلک لذةنظرالی وجهک وشوقالی لقاء