الهی شکر! که دادی نجاتی، ز بلای روحانی
الهی شکر! که دادی نجاتی، ز بلای روحانی

سال گذشته در شدت فتن و مهن زمانه این نیمچه سروده ای با موضوع ” الهی! بده نجاتی، ز بلای روحانی ” از درگاه باریتعالی درخواست نجات شد و اینک که دعا مستجاب ودفع بلا شده ، لازم است آن دعا باز بینی و شکرگذاری آن بدرگاه الهی نیز ادا شود .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 طنز نوشت

الهی ! توآنی که دانی، ز شدت ضعف ”جسمانی”             وخیم تر از آن بود دگر ، مشکل ” روحانی” (۱)

الهی ! تویی که توانی ، دفع کنی هربلای ارضی (۲)         که دفع نمودی ما را ، زین عذاب سرزمینی (۳)

الهی ! توآنی که آگه به کل ارض وسمائی (۴)                 کرم کردی ودفع نمودی ما را ، زین بلای آسمانی الهی !

توآنی که آگه به ماورا و تحت الارضی                        که دفع نمودی ما را، زین فتنه های زیرزمینی(۵)

الهی ! توآنی که آگه به اعماق نهر و بحری                    شکر که دفع نمودی ما را ،زین تاران(۶)عنکبوت آبی (۷)

الهی ! توآنی که قادر به هرفضا و هرقضایی (۸)             پس دفع نمودی ما را ، زین خبط (۹) و افتضاحی (۱۰)

الهی ! گرخطا بود بدرت (۱۱) نمودم توبه نصوحی (۱۲)       هزاران شکر زمهرعطایت ، زین دفع عذاب روحی

الهی ! تو آنی که دانی دراین ” تدبیر روحانی ”                 هیچ نبود زملت به ” دولت ” ؛ ” امید” و رجایی (۱۳)

الهی ! زمهرگسترده تو؛ آمد سوی ما اثری                          دگرجان ما در این هشت (۱۴) به لب آمد همی

الهی ! توآنی که به ذات هر کس آشنایی                          نجات بخشیدی ما را ، زان افاضات ” آشنا ” یی

الهی ! توآنی که علم وقدرتت بود جهانداری                      خلاص کردی ما را ، زان “مدیریت جهانگیری”

الهی ! تو آنی که واقف به فضا و زمانی                           که بود نزد تو ؛ رای به ” استیضاح روحانی” (۱۵)

الهی ! توآنی که به آنی ؛توانی دفع کنی هربلایی               کرم نمودی و دفع ساختی ؛ زان “عذاب روحانی”(۱۶)

                                                الحمدالله رب العالمین

 

زیر نویس :

 • روحی، معنوی
 • زمینی
 • سرزمین ایران اسلامی از تهدید نرم داخلی
 • آسمانها
 • فتنه های پنهانی که مکرر رخ می داد واظهار بی اطلاعی میکردند !
 • منسوب به تار بمعنی تاریک
 • نام یک موجود دریایی – نام یک نام یک مجموعه کارتون آموزشی مجارستانی که در دهه ۶۰ از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد.و داستان آن درباره یک عنکبوت هشت چشم بود که در حبابی زیر آب، در یک برکه سرسبززندگی می کرد.
 • فرمان دادن و حکم کردن ؛تقدیرسرنوشت، قدر، مشیت الهی
 • اشتباه، غلط، لغزش، نادرست، ناصواب، جرم، تقصیر،
 • رسوا شدن و پیدا و آشکار شدن عیب یا عیوب نهانی کسی
 • به درگاهت
 • توبه نصوح؛ توبه ای که باز رجوع نکنند
 • امیدوار بودن، امیدواری
 • هشت سال دولت ۱۱ و۱۲ به نام بی مسمای ” تدبیر و امید “
 • اولین گام در عزل مقام ریاست جمهور ویا وزرا تلقی می شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، نمایندگان به او رأی عدم اعتماد بدهند آن مقام برکنار می شود. همانند ابوالحسن بنی صدر .
 • عذابی که منشا آن روحانی بوده باشد .