قرارگاه فرماندهی نجف در والفجر مقدماتی
قرارگاه فرماندهی نجف در والفجر مقدماتی

در این نوشتار ، خلاصه ای از وضعیت تشکیل قرارگاه نجف و استقرار آن درعملیات والفجر مقدماتی درمنطقه چنانه تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پس از سرنگونی نظام وابسته ستم شاهی و استقرار نظام مستقل و مقدس جمهوری اسلامی ایران ، دشمنی های استکبار با ملت مسلمان علنی وگسترش یافته است . از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همواره مورد تهاجم وتحریم  نظام سلطه جهانی و کشورهای مستکبر سلطه گر بوده است . در اولین سال پس از پیروزی انقلاب ، فتنه چینی دشمنان خارجی با فریب برخی از افراد داخلی ، حوادث تلخی در غرب کشور بوقوع می پیوندد.

برای مقابله با فتنه دشمنان ، ستاد عملیات جنگ در غرب در شهر کرمانشاه شکل گرفت. بعد از این که قائله ضدانقلاب و کردستان رفع شد، سردار شهید “محمد بروجردی” به همراه تعدادی دیگر ستاد عملیات غرب کشور را به سپاه منطقه ۷ و سپس قرارگاه نجف تغییرنام وتغییر ماموریت دادندودرخدمت جنگ تحمیلی ودر راستای هدایت و فرماندهی عملیاتها قرار گرفت ..

قرارگاه نجف در مقاطعی از جنگ تحمیلی، دارای قرارگاه فرعی برای برخی مناطق و یا برخی عملیاتها بوده است.

پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی ، قرارگاه نجف در چنانه برپا می شود . سنگر قرارگاه ، نوع سنگر فلزی باتیرآهن بصورت پنج ضلعی بوده و ورق پلیت موجدار گالوانیزه بعنوان پوشش روی آن بوده است .که ابتدا زمین را گود میکردند . سنگر را داخل گودال ایجاد میکردند و روی آن خاک می ریختند. و بعد آنرا موکت کرده و تجهیزات مخابراتی را در داخل آن نصب میکردند . دستگاههای مخابراتی استقراری در قرارگاه بیسیم های VRC_46 وکما۸۰ درباند VHF ، تامسون ۲۰واتی درباند HF  ، ارتباطات مخابراتی توسط رزمندگان مخابرات نصب و راه اندازی شده وارتباطات برقرارمیشود .

در این قرارگاه ارتباط با یگانهای عمل کننده در عملیات برقرار شده ، در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۱۷/۱۱/۱۳۶۱ رمز عملیات  ( یاالله، یاالله، یاالله) اعلام میشود ونیروهای عمل کننده از پنج محور پیشروی میکنند . و هدایت نیروهای تابعه توسط قرارگاه صورت می گیرد .

اخبار دریافتی در پشت بیسیم ها نگران کننده بود ، وسعت و عمق موانع و استحکامات دشمن و وجود کانال های متعدد که دشمن وسعت زیاد میادین مین، رملی بودن زمین ، هوشیاری و اطلاع قبلی دشمن ( لو رفتن عملیات )  اگر چه خط اول دشمن در منطقه عماره عراق شکسته شده بود، به عدم تامین کامل اهداف مرحله اول عملیات منجر شدند.

مرحله دوم عملیات در ساعت ۲۱ روز ۲۰/۱۱/۱۳۶۱ به منظور انهدام نیرو و تجهیزات دشمن آغاز گردید. اما این بار نیز عدم هماهنگی در نیروهای عمل کننده و هم چنین هوشیاری دشمن و احاطه او بر راه کارهای خودی، مانع از پیشرفت رزمندگان گردید.

قرارگاه بصورت شبانه روزی ، از طریق بیسیم های لشکرها و تیپ ها وضعیت پیشروی و شرایط نبرد را رصد کرده و تدابیر لازم به فرماندهان لشکرها و تیپ ها داده میشود. در نهایت با تلخ کامی تمام فرمان توقف عملیات وبازگشت نیروها داده میشود .

اين عمليات كه ابتدا با نام «والفجر نهايي» طراحي شده بود ، به دليل مواجه شدن با عدم موفقیت  ، نام « والفجر مقدماتي» را به خود گرفت . ودر ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ پایان عملیات و وضعیت پدافندی اعلام شد .

شهدای شاخص قرارگاه نجف سردار شهید “محمد بروجردی” ، شهید “نورعلی شوشتری” ،  شهید “سعید قهاری سعید” ؛ سردار شهید “حبیب الله داوودآبادی” ، شهید “غلامرضا صالحی” ، شهید “سیدباقر طباطبایی نژاد” و مرحوم “داود کریمی” بوده وهمچنین قرارگاه  ۲۶۵ شهید از سه استان ایلام، همدان و کرمانشاه تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

قرارگاه نجف در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه چنانه
– بهمن ۱۳۶۱

سنگر قرارگاه فرماندهی نجف در چنانه

از سمت راست : برادر مرتضی جعفری از نیروهای مخابرات– برادر قاسم یساول ، مسول مخابرات قرارگاه ( نشسته پشت بیسیم -سردار یساول ) – برادر محمدعلی جعفری ( فرمانده قرارگاه ، سردار عزیز جعفری )

نفرایستاده: برادر نائینی (نیم رخ معلوم است )

نشسته از سمت راست : برادر بشردوست – برادر قاسم یساول ( لیوان در دست ، سردار یساول ) – برادر فاطمی ( بخشی از صورت معلوم است )

بیسیم های قرارگاه :  VRC_46 وکما۸۰ درباند VHF ، تامسون ۲۰واتی درباند HF