تهران: دیده‌بان دیروز و جانباز قلم به دوش امروز دفاع مقدس
تهران: دیده‌بان دیروز و جانباز قلم به دوش امروز دفاع مقدس

کاظم رستمی در آستانه شب وصل نکوداشت حمید حسام یادداشتی را منتشر کرده است. به گزارش حلقه وصل، کاظم رستمی در آستانه شب وصل نکوداشت حمید حسام یادداشتی را منتشر کرده است. برای نگارنده این اردات مکتوب، به یاد آوردن هنرمردی جانباز به نام حمید حسام یعنی پیچیدن عطر خاکی جبهه ها در مشام ذهن آنهم از بالای […]

کاظم رستمی در آستانه شب وصل نکوداشت حمید حسام یادداشتی را منتشر کرده است.