یادمان شهدای فشارکی و آیت الله رئیسی
یادمان شهدای فشارکی و آیت الله رئیسی

گرامیداشت شهدای والامقام فشارکی

و

احیا کننده راه شهدا ؛ آیت الله رئیسی 
*
سید جواد هاشمی فشارکی

شهدا با مجاهده، فداکاری وایثارجان خود، ازطریق خون اهدایی شان، خود را در جامعه جاوید کرده و برجامعه تاثیرات معنوی میگذارند و محیط را برای دیگران مساعد می‌کنند. و بدین جهت هیچکس حقی به اندازه شهدا بربشریت ندارند .

‌ای خوشا با فرق خونین در لقاء یار رفتن          سرجدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن (شعر درج شده در وصیت نامه شهید مرتضی غلامی فشارکی وشهید امیرحسین آقاجانی فشارکی )

ملتی که کمتر از دوسال از نظام وابسته و ظالم ستم شاهی رهاشده بودودرحال شکل گیری نظام مردم سالاری دینی بود؛ به یکباره با هجوم همه جانبه ارتش بعث عراق به نیابت از غرب وشرق و تمامی دشمنان انسانیت و اسلام واقع میشود.و مردمی ترین و مقدس ترین دفاع جبهه حق علیه باطل در سرتاسرکشور شکل میگیرد و در این راه عزیزترین افراد خون پاکشان را اهدا وکشور وانقلاب را بیمه و تضمین بخشیدند . اصفهان نقش بی بدیلی بخود میگیرد و دراین میان اقوام فشارکی نقش برجسته وممتازی داشتند.

 • اقوام فشارکی‌ها ، شامل تمامی اقوام نسبی و سببی (وصلت‌های درجه یک صورت گرفته) را شامل می‌شود، که از میان جامعه فشارکی‌ها ، تعداد ۶۹ نفرتاکنون به شهادت رسیده اند وتا کنون ۶۹ شهید تقدیم اسلام وانقلاب کرده است.
 • شهدای والامقام فشارکی ، به ترتیب الفبا دارای این نام خانوادگی‌ها می‌باشند : اثنی‌عشری – احمدی فشارکی – اشجع – آقاجانی فشارکی – باب الخانی – بورانی – جعفری فشارکی – حاج شریفی – حسینی فشارکی – خوشبخت – سلمانی فشارکی – سوریان – عظیمی اصفهانی – علیمرادی – غلامی فشارکی – محمدی فشارکی -مطلبی فشارکی-  هاشمی فشارکی
 • از این تعداد دو نفر خانم (که مسن‌ترین و خردسالترین شهید هستند مادر بزرگ(شهیده فاطمه مطلبی فشارکی) و نوه(طیبه مطلبی فشارکی) ) بوده‌اند که بر اثر بمباران هوایی دشمن به‌ شهادت رسیده و مابقی جزء رزمندگان بوده‌اند.

همچنین یک شهید عزیز( حمیدرضا باب الخانی ) نیز از مدافعان حرم است.

 

 • شهید اثنی عشر ی، حسن ( حسین)
 • شهید احمدی فشارکی ، رضا
 • شهید احمدی فشارکی ، یحیی
 • شهید احمدی فشارکی، مرتضی
 • شهید اشجع ، علی
 • شهید آقاجانی فشارکی ، امیر حسین
 • شهید آقاجانی فشارکی ، علیرضا
 • شهید باب الخانی، حمید رضا
 • شهید بورونی، اصغر
 • شهید جعفری فشارکی ، جعفر
 • شهید جعفری فشارکی، جعفر
 • شهید جعفری فشارکی، رضا
 • شهید حاج شریفی ، جواد
 • شهید حقیقت ، رسول
 • شهید حقیقت ،  جواد
 • شهید حقیقت ، عباس
 • شهید حسینی فشارکی ، سید حسین
 • شهید خوشبخت فشارکی ، جواد
 • شهید سلمانی فشارکی ، حسین
 • شهید سلمانی فشارکی ، مرتضی
 • شهید سلمانی فشارکی ، مهدی
 • شهید سوریان ، محسن
 • شهید سوریان ، منصور
 • شهید سوریان ، ولی الله
 • شهید صدیقی ، حمید رضا
 • شهید عظیمی اصفهانی، مهدی
 • شهید علیمرادی ، علی اصغر
 • شهید غلامی فشارکی ، حکمت الله
 • شهید غلامی فشارکی ، محمد حسین
 • شهید غلامی فشارکی، مرتضی
 • شهید فشارکی پزوه  ، محسن
 • شهید فشارکی پزوه ، نادعلی
 • شهید فشارکی
 • شهید محمدی فشارکی ، ابراهیم
 • شهید محمدی فشارکی ، اسد الله
 • شهید محمدی فشارکی ، حسین
 • شهید محمدی فشارکی ، رسول
 • شهید محمدی فشارکی ، مجید
 • شهید محمدی فشارکی ، مسعود
 • شهید محمدی فشارکی ، میرزا محمد
 • شهید محمدی فشارکی، محمود
 • شهید مطلبی فشارکی ، احمد رضا
 • شهید مطلبی فشارکی ، اکبر
 • شهید مطلبی فشارکی ، رضا
 • شهید مطلبی فشارکی ، فاطمه
 • شهید مطلبی فشارکی ، طیبه ( فاطمه)
 • شهید مطلبی فشارکی ، مجید
 • شهید مطلبی فشارکی ، محسن
 • شهید مطلبی فشارکی ، محمد
 • شهید مطلبی فشارکی ، محمد رضا
 • شهید مطلبی فشارکی ، مرتضی
 • شهید مطلبی فشارکی ، مرتضی(حسن) 
 • شهید مطلبی فشارکی ، مصطفی
 • شهید مطلبی فشارکی ، مهدی
 • شهید مطلبی فشارکی ، مهدی
 • شهید مطلبی فشارکی، رحیم
 • شهید مطلبی فشارکی، عباس
 • شهید مطلبی فشارکی، علی محمد
 • شهید مطلبی فشارکی، محمد
 • شهید مطلبی فشارکی، محمد علی
 • شهید مطلبی فشارکی، نجفعلی
 • شهید نقیان فشارکی ، ابوالفضل
 • شهید نقیان فشارکی ، امیر حسین
 • شهید نقیان فشارکی ، شکرالله
 • شهید نقیان فشارکی ، مرتضی
 • شهید نقیان فشارکی ، مصطفی
 • شهید نقیان فشارکی، علی اصغر
 • شهید هاشمی فشارکی ، سید ابوالفضل ( سید عباس)
 • شهید هاشمی فشارکی، سید ساعد( سید مسعود)