بیانیه امت (ائتلاف متخصصین تهران) برای شورای شهر تهران
بیانیه امت (ائتلاف متخصصین تهران) برای شورای شهر تهران

*
فهرست ۲۱ نفره برای شورای اسلامی ششم شهر تهران
اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و…..

بیانیه امت
(ائتلاف متخصصین تهران)
ما، شهروندان و فرزندان نسل دوم انقلاب با روحیه جهادی و اعتماد به این که «ما می توانیم» و کار بی وقفه و خستگی ناپذیر از تمامی ظرفیت های وجودی و ذهنی خودمان به پشتوانه تجربیات خدمت در مجموعه مدیریت شهری و دانشگاه و مشارکت در پژوهش های حوزه شهر و شهروندی با اتکا و توکل به خدای متعال و اعتماد شهروندان برای تغییر و بهبود شهر وارد میدان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران می شویم،و خودمان را در معرض انتخاب شما قرار داده ایم.
بر خودمان وظیفه می دانیم خدمت خالصانه به مردم را با توکل به خدا،جدیت و پیگیری و بهره گیری از علم و هوشمندی ادامه دهیم و رضایت و خرسندی بزرگترین انگیزه برای خدمت است،جلوگیری از نزاع سیاسی بین شورا و شهرداری و توجه به ماموریت های کلیدی شهر و وظائف ذاتی نمایندگی شورا در اولویت خودمان قرار بدهیم.
بزرگترین دارایی شهر،اعتماد شهروندان و مشارکت جویی آنها در اداره هر شهری است و کارکنان هم به مثابه شهروندان داخلی هستند.از این حیث شهرداری تهران سهم عمده ای از سرمایه خود از دست داده است.مشارکت شهروندان در بسترهای مشارکتی می تواند اعتماد و مشارکت شهروندان را ارتقا ببخشد.
تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر با جلوگیری از فروش غیر قانونی شهر و ایجاد منابع پایدار و بهینه اداره کردن و شفاف سازی و مبارزه پیگیر با مصادیق فساد و رانت و بازپس گرفتن حوزه های عمومی برای شهروندان را با کمک هوشمندسازی ارتقاء دهیم. و با سیاست گذاری درست جهت توسعه زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت تحقق آرمان های همچون تهران هوشمند،شهر زیست پذیر،پایدار،تاب آور،دوستدار کودک،شهر خلاق،شهر دوستدار سالمند و معلولان و پویا با دیپلماسی فعال محقق گردد.
توجه به معماری اسلامی و ایرانی و منظر بصری شهر در دستور کار شورای ششم قرار گیرد تا با ساماندهی و ایجاد مقررات سبب آرامش و آسایش شهروندان باشیم،و برای رسیدن به درآمدهای پایدار به مرمت و بازسازی محلات تاریخی پرداخته و سیاست نوسازی فقط در بافت های فرسوده بدون هویت تاریخی پیگیری شود.
در خلاء قانونی مدیریت واحد شهری، پیگیری این مورد از مهمترین وظایف برای تحقق شهر پویا و پاسخگو شدن مسئولین شهر و ایجاد رضایت و وفاداری شهروندان به شهر خواهد شد.
لذا با اتکا به عنایات الهی و با پرهیز از طرح شعارهای غیر واقعی و فریب دهنده و با پرهیز از اسراف و حفظ اخلاق انتخاباتی ،ورود ائتلاف متخصصین تهران (امت) را به عرصه رقابت انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اعلام می نماییم.امیدواریم با رای خود ما را در ایفای رسالت و مسئولیتی که فراروی خودمان می بینیم یاری نمایید
لیست امت به شرح زیر است
۱٫ -سید سجاد طباطبایی متولد ۱۳۶۴ دکتری حقوق بین الملل کد ۵۲۲۸
۲٫ -سید حسین آقا سید مرتضی متولد ۱۳۶۲ دکتری جامعه شناسی کد ۱۵۵۹
۳٫ -حمید رضا پیران متولد ۱۳۶۱ دکتری شهرسازی کد ۲۱۷۹
۴٫ -میثم مظفر متولد ۱۳۶۰ دکتری سیاست گذاری کد ۶۶۴۵
۵٫ یوسف ملک میرزایی متولد ۱۳۵۹ دکتری مدیریت بازرگانی کد ۶۷۱۹
۶٫ سید محسن طباطبایی متولد ۱۳۵۹ دکتری مدیریت آموزشی کد ۵۲۴۱
۷٫ مسعود حاجی بیگلو متولد ۱۳۵۸ دکتری برنامه ریزی شهری کد ۲۵۸۸
۸٫ سید احمد علوی متولد ۱۳۵۸ دکتری کسب و کار کد ۵۵۶۸
۹٫ سالومه زریه متولد ۱۳۵۳ دکتری مدیریت کارآفرینی کد ۴۵۱۲
۱۰٫ محمدرضا طالبی نژاد متولد ۱۳۵۳ دکتری جامعه شناسی کد ۵۲۱۱
۱۱٫ کامران زنگیشه متولد ۱۳۴۸ دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد ۴۵۴۷
۱۲٫ سید جواد هاشمی فشارکی متولد ۱۳۴۰ دکتری مدیریت راهبردی کد ۷۲۸۴
۱۳٫ سهیلا صادق زاده متولد ۱۳۳۸ دکتری شهرسازی کد ۴۹۶۴
۱۴٫ محمود رحمتی ایلخچی متولد ۱۳۳۸ دکتری زمین شناسی کد ۴۱۹۶
۱۵٫ روزبه زارع زاده متولد ۱۳۵۹ دانشجو دکتری حسابداری کد ۴۴۷۹
۱۶٫ سید محمد آقا میری متولد ۱۳۵۴ دانشجو دکتری عمران کد ۱۵۶۵
۱۷٫ نرگس نوری متولد ۱۳۵۳ دانشجو دکتری مدیریت آموزشی کد۷۲۱۱
۱۸٫ محمد علیخانی متولد ۱۳۴۷دانشجو دکتری حقوق بین الملل کد ۵۵۸۹
۱۹٫ سید قاسم جاسمی متولد ۱۳۴۴ کارشناسی ارشد مدیریت شهری کد ۲۴۲۱
۲۰٫ سعید طلوعیان متولد ۱۳۷۱ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه کد ۵۲۵۲
۲۱٫ حجت حاجی محمدی یزدی ۱۳۶۹ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه کد ۲۶۱۷

 


#امت
#ائتلافمتخصصینتهران
#انتخاباتشوراشهر_تهران_۱۴۰۰
#شوراجوانانقلابی
#انقلاباقتصادیتهران_۱۴۰۰
#شورا_شهرتهران_۱۴۰۰