تاثیر انتخابات بر هویت و کیفیت شهر
تاثیر انتخابات بر هویت و کیفیت شهر

درحاشیه مراسم نشست روشنگری مهندسان تهران با موضوع انتخابات ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ؛ در تالار شهید رشادی مجموعه حسینیه فاطمه الزهرا (س) با حضور جمعی از مهندسان تهران برگزار گردید وهمزمان نیز با روبیکا پخش گردید ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی گفت :

شهر تهران یک رشد تصاعدی جمعیت ،ساختمان و خودرو و … در دهه های اخیر داشته است . گرچه اقدامات زیادی شده ولی رشد شهر نا متوازن و فقر هویتی دارد و نتیجه اش هم ترافیک، الودگی هوا و تورم ملک وامثالهم هست . فضاهای باز و بسته و سیمای بصری شهر بشدت دارای بحران هویت می باشد . وشورای شهر در قبال همه این موارد مسولیت دارد . همچنین در انتصاب شهردار و ضعف نظارت بر وی و زیر مجموعه اش یکی از مهم ترین علل آن می باشد . شورای شهر در مصوبات رفع مشکلات و ارتقای هویت شهری تقش بسزایی دارد.

شورای شهری کارامد خواهد بود که اعضای آن متخصص در یکی از رشته های مرتبط بوده و اهلیت داشته باشند،  دانش و تخصص حوزه های مرتبط با جنبه خای مختلف شهری را داشته باشند.  لازمست اگاهانه انتخاب کنیم تا اینده نیکویی برای شهرمان رقم بخورد .